Opzetten en Faciliteren van Workshops

Niveau: HBO niveau
Duur en doorlooptijd: 2 aaneengesloten dagen
Aantal deelnemers: 6 – 8 deelnemers
Opleidingsvariant: dagopleiding
Prijs: € 1.095,00 (excl. BTW), inclusief opleidingsmateriaal, arrangement en Certificaat van Deelname

Algemeen

 Wat maakt dat een groep tijdens een workshop effectief en efficiënt werkt? En dat er aan het eind een gemeenschappelijk gedragen resultaat ligt? Professionele procesbegeleiding door een professioneel getrainde facilitator is dé bepalende succes­factor! Een gerichte opbouw van het programma en een passende inzet van interventietechnieken, op zowel individueel als groepsniveau, zijn bepalend voor de kwaliteit en acceptatie van het resultaat van een workshop. Deze training van 2 dagen brengt je alle kennis en vaardigheden bij om als facilitator professionele workshops op te zetten en effectief te sturen op groepsprocessen.

Veel organisaties gebruiken de workshop (de bekende ‘heisessie’) als werkvorm om snel tot gemeenschappelijk gedragen resultaten te komen. Of het nu gaat om het analyseren van verspillingen in een bedrijfsproces of om het door een managementteam laten vaststellen van de strategie voor de komende jaren, een goed opgezette en uitgevoerde workshop helpt om een uitstekend resultaat op te leveren. Voorwaarde is wel dat een workshop slim en doelgericht is opgezet, met de juiste werkvormen en met een professionele procesbegeleider als facilitator.

Doelgroep
De training ‘Opzetten en Faciliteren van Workshops’ is gericht op alle mensen die meer rendement uit werksessies willen halen. Dit zijn lijnmanagers, HR managers, (HR) adviseurs, coaches en programma- en projectmanagers die effectieve procesbegeleiding in willen zetten bij de begeleiding van thema- en werkgroepen, managementteams en groepen medewerkers.

Wat kun je na de training?
Wat maakt dat een groep tijdens een workshop effectief en efficiënt werkt? En dat er aan het eind een gemeenschappelijk gedragen resultaat ligt? Professionele procesbegeleiding door een professioneel getrainde facilitator is dé bepalende succes­factor! Een effectieve programma opbouw en een passende inzet van interventietechnieken, op zowel individueel als groepsniveau,  zijn bepalend voor de kwaliteit en gedragenheid van het resultaat van een workshop. Deze training van 2 dagen brengt je alle kennis en vaardigheden bij om als facilitator professionele workshops op te zetten en effectief te sturen op groepsprocessen.

Na deze opleiding ben je in staat een professionele workshop op te zetten. Je hebt voldoende kennis om de juiste werkvormen uit te kiezen en toe te passen. Je hebt de vaardigheden om een groep tot het gewenste resultaat te laten komen.

Kosten
De kosten voor deze training bedragen € 1.095,00 per deelnemer, inclusief syllabus, lunches op beide opleidingsdagen en exclusief BTW.

Als je met meerdere deelnemers meedoet aan deze opleiding, geldt een collegiale korting van 15% over jullie totale opleidingsprijs.

Deze opleiding incompany
Heb je een grotere groep collega’s die deze opleiding wil doen? Het is ook mogelijk deze opleiding incompany in jouw bedrijf te organiseren. Zelfs voor meerdere groepen tegelijkertijd! Voor een incompany opleidingen maken wij graag een offerte op maat.

Programma

De training is opgebouwd uit twee modules. Module 1 is een vaardigheidstraining om succesvol als facilitator aan de slag te gaan, module 2 gaat in op het ook echt vormgeven van workshops.

Deze twee modules worden op aaneengesloten werkdagen gegeven. Beide dagen starten we om 9.00 uur en stoppen uiterlijk om 17.00 uur.

Tijdens de training creëren wij een leeromgeving waarin je – onder begeleiding van een professionele trainer – het geleerde direct kan toepassen en oefenen. Wij wisselen sterk af tussen theorie en praktijk en maken veelvuldig gebruik van interactie en opdrachten.

In de training ‘Opzetten en Faciliteren van Workshops’ word je op actieve en interactieve wijze getraind in de volgende vaardigheden (module 1):

 • het stellen van open vragen, dóórvragen en samenvatten
 • het herkennen en hanteren van individuele- en groepsprocessen, met behulp van modellen zoals Karikaturen, de Roos van Leary en De Bono
 • het plegen van interventies op individuen en groepen, langs verschillende invalshoeken
 • het faciliteren van het proces van divergeren en convergeren
 • sturen op Proces vraagt Loslaten van de Inhoud: dé uitdaging voor iedere facilitator is de eigen mening over de inhoud opzij te zetten
 • de facilitator zijn: gebruik van verbale en non-verbale communicatie, houding en stemgebruik.

Daarnaast leer je alles wat nodig is om een workshop vorm te geven (module 2), zoals:

 • het intake gesprek
 • de opbouw van een werksessie
 • het effectief inzetten van verschillende werkvormen
 • het inzetten van hulpmiddelen zoals flipover en brown paper
 • het hanteren van aanspanners en ontspanners
 • de fysieke inrichting van de werklocatie en zaalopstellingen.

Planning

 In de komende periode wordt de training ‘Opzetten en Faciliteren van Workshops’ meerdere keren gegeven op verschillende plaatsen in Nederland. Er start dus altijd een opleiding bij jou in de regio!

Opleidingslocaties van MKPC
MKPC verzorgt haar opleidingen op 4 vaste opleidingslocaties, verspreid over heel Nederland. Wij verzorgen opleidingen in Den Haag, Zwolle, Utrecht en Eindhoven. Wij verzorgen deze opleiding in Den Haag en Utrecht

Certificering

 Na afloop van de opleiding Opzetten en faciliteren van Workshops ontvang je het bijbehorende Certificaat van Deelname.

Vervolg op deze opleiding
Nadat je de opleiding Opzetten en faciliteren van Workshops hebt afgerond, wil je je wellicht verder specialiseren als facilitator in het toepassen van effectieve gedragsinterventies. De volgende stap in je persoonlijke professionele ontwikkeling!

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden hiertoe te bespreken.