Een scherpe foto van jouw afdeling

De Verbeter Scan

In korte tijd inzicht krijgen in de verbetermogelijkheden van jouw organisatie of afdeling?

Met de Verbeter Scan van MKPC geven wij je snel inzicht in de mogelijkheden om de dienstverlening aan jouw klanten te verbeteren, je werkwijze efficiënter in te richten en daarmee de bedrijfsresultaten te verhogen. Met bevlogen medewerkers!

Haal het beste uit je organisatie en uit je team!

Met de Verbeter Scan krijg je een ‘foto’ van je organisatie of afdeling. Een foto die – uitgesplitst naar een aantal relevante hoofdthema’s – helder en objectief aangeeft hoe je verder kunt groeien naar een optimaal presterend team.

Per hoofdthema wordt – zoals uit onderstaande afbeelding blijkt – in een oogopslag aangegeven wat al goed gaat en waar kansen liggen om te verbeteren. Uitgaande van de doelstellingen die je zelf met jouw bedrijf of afdeling nastreeft!

Onze bevindingen vatten we samen in een helder, kort adviesrapport. Natuurlijk voorzien van een duidelijk advies, op basis van onze kennis en ervaring,  over de te nemen vervolgstappen!

De Verbeter Scan

Meer weten over de Verbeter Scan van MKPC? In de brochure lees je meer over onze aanpak.

Onze specialist

Benieuwd wat de Verbeter Scan voor jou kan betekenen? Mail Marco om de mogelijkheden te bespreken.

Marco Koet
Managing partner Master Black Belt

Marco Koet
mail Marco

Bouwen aan een tevreden en zelflerende organisatie

  • Helder inzicht in verbeterkansen
  • Snel, to-the-point en betaalbaar
  • Concreet advies en actieplan voor de eerste stap

E-book: De kunst van het weglaten

Efficiënter werken op een prettige manier!

Het wordt de hoogste tijd dat bedrijven zich niet alleen meer richten op het efficiënt uitvoeren van het werk, maar ook op wat mensen motiveert om daar met plezier een bijdrage aan te leveren. Met centrale aandacht hoe het individu zelf invloed heeft op de uitvoering van zijn werk!

Efficiënter werken is niet zo moeilijk. De uitdaging is dit zo te doen dat betrokkenen er enthousiast van worden. Dan wordt efficiënter werken plezierig en bovendien veel krachtiger!

In dit E-Book vind je tips, die je op weg helpen om efficiënter te werken, op een prettige manier. Wij hopen dat het je helpt!

download het e-book

ONZE PROFESSIONALS STAAN VOOR JE KLAAR

Gewoon goed is voor ons niet goed genoeg

MKPC hecht er waarde aan hoogwaardige opleidingen en dienstverlening aan te bieden. Daarom laten we ons certificeren door CRKBO en Cedeo en laten we ons graag beoordelen door deelnemers aan onze trainingen. We zijn er buitengewoon trots op dat onze deelnemers ons met maar liefst een 8,9 waarderen.

Cedeo verleent erkenningen voor Maatwerk Bedrijfsopleidingen en voor Open Bedrijfsopleidingen op basis van een tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. Van de ondervraagden moet minstens 80% ‘tevreden tot zeer tevreden’ zijn over de samenwerking en de geboekte resultaten, minstens 10 organisaties moeten MKPC beschouwen als ‘voorkeursinstituut’. MKPC is sinds 2013 Cedeo-erkend.

Het CRKBO is een onafhankelijke organisatie die beoordeelt (op zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid) of een opleidingsinstituut voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Met een CRKBO-keurmerk mag wordt het opleidingsinstituut opgenomen in het register van het CRKBO en is het toegestaan vrij van btw te factureren.

Onze klanten