Voorkom terugval, blijf aan de top!

De Lean APK

Continue verbeteren is een activiteit! Het vraagt om regelmatig onderhoud aan processen, de organisatie inrichting en de manier van leidinggeven. MKPC helpt bij het monitoren en adviseert over gewenste interventies.

Graag komen wij regelmatig langs om de halfjaarlijkse ‘APK’ uit te voeren!

Aan de top komen is moeilijk, er blijven nog zoveel moeilijker!

Deze wijsheid geldt niet alleen in de sport, maar ook voor bedrijfs- en procesprestaties. Nadat processen met veel moeite en investeringen optimaal zijn ingericht, wordt vaak onvoldoende aandacht besteed aan het onderhoud ervan!

Veranderende klantwensen, niet consequent blijven uitvoeren van de nieuwe werkwijze of wetswijzigingen zorgen als snel voor een afwijkende procesprestatie. Je bent weer terug bij af, zonde van alle investeringen!

Met de Lean APK® van MKPC wordt in een vast ritme de bedrijfsprocessen en werkwijze gecheckt en de terugval voorkomen. Zo kom je niet alleen aan de top, maar blijf je er ook!

De Lean APK van MKPC

Ben je benieuwd hoe wij je kunnen helpen met onze aanpak? Download dan de brochure.

Onze specialist

Ben je benieuwd of jouw bedrijf in aanmerking komt voor een Lean APK? Mail Marco om de mogelijkheden te bespreken.

Marco Koet
Managing partner Master Black Belt

Marco Koet
mail Marco

De Lean APK in 3 stappen

De Lean APK® bestaat uit drie onderdelen:

  1. Review van het proces
    We reviewen het bewuste proces en beoordelen of de procesprestatie nog op orde is.
  2. Analyse van de verstoringen
    Bij een afwijkende prestatie, stellen we de belangrijkste oorzaken vast.
  3. Advies en eindpresentatie
    Onze bevindingen en advies presenteren wij in een afsluitende meeting.

E-book: De kunst van het weglaten

Efficiënter werken op een prettige manier!

Het wordt de hoogste tijd dat bedrijven zich niet alleen meer richten op het efficiënt uitvoeren van het werk, maar ook op wat mensen motiveert om daar met plezier een bijdrage aan te leveren. Met centrale aandacht hoe het individu zelf invloed heeft op de uitvoering van zijn werk!

Efficiënter werken is niet zo moeilijk. De uitdaging is dit zo te doen dat betrokkenen er enthousiast van worden. Dan wordt efficiënter werken plezierig en bovendien veel krachtiger!

In dit E-Book vind je tips, die je op weg helpen om efficiënter te werken, op een prettige manier. Wij hopen dat het je helpt!

download het e-book

ONZE PROFESSIONALS STAAN VOOR JE KLAAR

Gewoon goed is voor ons niet goed genoeg

MKPC hecht er waarde aan hoogwaardige opleidingen en dienstverlening aan te bieden. Daarom laten we ons certificeren door CRKBO en Cedeo en laten we ons graag beoordelen door deelnemers aan onze trainingen. We zijn er buitengewoon trots op dat onze deelnemers ons met maar liefst een 8,9 waarderen.

Cedeo verleent erkenningen voor Maatwerk Bedrijfsopleidingen en voor Open Bedrijfsopleidingen op basis van een tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. Van de ondervraagden moet minstens 80% ‘tevreden tot zeer tevreden’ zijn over de samenwerking en de geboekte resultaten, minstens 10 organisaties moeten MKPC beschouwen als ‘voorkeursinstituut’. MKPC is sinds 2013 Cedeo-erkend.

Het CRKBO is een onafhankelijke organisatie die beoordeelt (op zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid) of een opleidingsinstituut voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Met een CRKBO-keurmerk mag wordt het opleidingsinstituut opgenomen in het register van het CRKBO en is het toegestaan vrij van btw te factureren.

Onze klanten