Zet stevige eerste stappen!

Projectbegeleiding

Begonnen (of al klaar) met een Green- of Black Belt opleiding? En start je binnenkort met een eerste verbeterproject? Zorg dat je meteen ‘stevig’ uit de startblokken schiet!

De praktijk is altijd weerbarstiger dan de theorie doet vermoeden. Juist daarom is het handig terug te vallen op de kennis en ervaring van onze Trainer – Coaches. Met hun begeleiding wordt jouw verbeterproject zeker een succes… en een goed leermoment!

Dit is de stap waar het echt om gaat

Als Green- of Black Belt voer je verbeterprojecten uit om vraagstukken en procesproblemen in de organisatie op te lossen. Dat is waar je Lean Six Sigma tenslotte voor geleerd hebt en voor inzet! Alle kennis die je hebt opgedaan in een Green- of Black Belt opleiding gebruik je om succesvolle verbeterprojecten te doen en het project tot een goed einde te brengen.

Wij ondersteunen je als startende Green- en Black Belt graag bij je eerste verbeterprojecten. Gedurende de looptijd van het project begeleiden we je – meestal een keer in de 2 à 3 weken – een aantal uur bij de uitvoering. Dat kan bij jou in het bedrijf, maar ook digitaal via beeldtelefoon.

Projectbegeleiding

Ben je benieuwd hoe wij je kunnen helpen? Download dan de brochure.

Onze specialist

Ben je benieuwd hoe projectbegeleiding er voor jou uit kan zien? Mail Marco om de mogelijkheden te bespreken.

Marco Koet
Managing partner Master Black Belt

Marco Koet
mail Marco

Gebruik het verbeterproject voor je praktijkcertificering

Een goed uitgevoerd en succesvol verbeterproject kan je gebruiken voor de praktijkcertificering.

Voor een Green- en Black Belt gelden verschillende eisen waaraan je moet voldoen. Vraag deze na bij onze specialist!

De praktijkcertificering bestaat uit het voor de examencommissie houden van een presentatie over je uitgevoerde verbeterproject(en). Je slaagt als het oordeel van de examencommissie positief is en de opdrachtgever van het betreffende verbeterproject heeft verklaard dat de gepresenteerde resultaten zijn behaald.

E-book: De kunst van het weglaten

Efficiënter werken op een prettige manier!

Het wordt de hoogste tijd dat bedrijven zich niet alleen meer richten op het efficiënt uitvoeren van het werk, maar ook op wat mensen motiveert om daar met plezier een bijdrage aan te leveren. Met centrale aandacht hoe het individu zelf invloed heeft op de uitvoering van zijn werk!

Efficiënter werken is niet zo moeilijk. De uitdaging is dit zo te doen dat betrokkenen er enthousiast van worden. Dan wordt efficiënter werken plezierig en bovendien veel krachtiger!

In dit E-Book vind je tips, die je op weg helpen om efficiënter te werken, op een prettige manier. Wij hopen dat het je helpt!

download het e-book

ONZE PROFESSIONALS STAAN VOOR JE KLAAR

Gewoon goed is voor ons niet goed genoeg

MKPC hecht er waarde aan hoogwaardige opleidingen en dienstverlening aan te bieden. Daarom laten we ons certificeren door CRKBO en Cedeo en laten we ons graag beoordelen door deelnemers aan onze trainingen. We zijn er buitengewoon trots op dat onze deelnemers ons met maar liefst een 8,9 waarderen.

Cedeo verleent erkenningen voor Maatwerk Bedrijfsopleidingen en voor Open Bedrijfsopleidingen op basis van een tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. Van de ondervraagden moet minstens 80% ‘tevreden tot zeer tevreden’ zijn over de samenwerking en de geboekte resultaten, minstens 10 organisaties moeten MKPC beschouwen als ‘voorkeursinstituut’. MKPC is sinds 2013 Cedeo-erkend.

Het CRKBO is een onafhankelijke organisatie die beoordeelt (op zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid) of een opleidingsinstituut voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Met een CRKBO-keurmerk mag wordt het opleidingsinstituut opgenomen in het register van het CRKBO en is het toegestaan vrij van btw te factureren.

Onze klanten