MKPC biedt opleidingen op elk niveau
en in de leerstijl die bij jou past!

 

Resultaatgericht

Lean

Lean is een – veelal praktische – manier om zicht te krijgen op de huidige werkwijze en te beoordelen hoe de uitvoering ervan slimmer en efficiënter kan. Met behulp van Lean technieken wordt duidelijk wat het werk moet opleveren (doelstellingen) en waarin de uitvoering beter kan. Centraal bij Lean staat het op een efficiënte manier werken, zodat je optimaal kan voldoen aan de wensen van de klant.


Lean Six Sigma

Bij Lean Six Sigma speelt ook Six Sigma een belangrijke rol om inzicht te krijgen in de actuele prestaties van het proces en de mogelijkheden om deze te verbeteren. Six Sigma maakt gebruik van metingen en (toegepaste) statistiek om procesprestaties te analyseren. Zeker als al veel Lean technieken zijn toegepast, kan de kracht van Six Sigma van toegevoegde waarde zijn om tot inzicht én verbeteringen te komen.


Scrum Agile

Waar Lean Six Sigma bestaand werk verbetert, maak je met Scrum en Agile op een kort-cyclische, interactieve manier iets dat nog niet bestaat. Dat geldt zowel voor ICT toepassingen, als ook voor heel veel nieuwe of op innovatie gerichte vraagstukken. De kracht van Agile is dat zelfsturende teams flexibel inspelen op veranderingen en samen met de opdrachtgever snelle stappen zetten naar een gedragen eindresultaat!


Mensgericht

Gedrag

Verbeteringen bedenken is één, het gedrag daarop aanpassen een tweede’… Het gaat niet alleen om het werk of product inhoudelijk beter te maken, maar juist ook dat de betrokkenen de nieuwe werkwijze accepteren en adopteren. Daarom is het essentieel te werken aan draagvlak en de juiste mindset in de organisatie.


Leidinggeven

Het blijvende succes van veranderingen en het worden van een (Lean) lerende en continue verbeterende organisatie, vraagt een andere manier van werken, verantwoordelijkheid nemen en aansturen van de organisatie. Dat gaat in op de houding, gedrag en competenties van de betrokkenen, in het bijzonder op de rol en type leiderschap van het management.


Consultancy

Ondersteunende vakgebieden

MKPC biedt professionele ondersteuning bij veranderkundige vraagstukken in jouw organisatie. Bijvoorbeeld bij het implementeren van de werkwijze en filosofie van Lean Six Sigma, het gaan werken met Scrum en Agile, het opzetten en (begeleiden bij het) uitvoeren van verbeterprojecten en het coachen van (management)teams of individuele medewerkers.
Kortom, de professionals van MKPC helpen jou bij de volledige implementatie van veranderprogramma’s in jouw organisatie.