Lean Champion

Einstein zei het al…‘Je kunt een probleem niet oplossen op hetzelfde niveau van denken, als waarop het probleem ontstaan is’! Om een doorbraak te creëren moet je dus op een andere manier naar vraagstukken kijken. En dat leer je in deze opleiding!

  • Creëer een echte doorbraak
  • Coaching en Verbeter Kata
  • Voor managers die het verschil willen maken

In deze opleiding staat de rol van de Lean Champion centraal. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het neerzetten van de juiste verbeter (Lean) cultuur in de zich continu verbeterende en voortdurende lerende organisatie. Dat betekent vooral invulling geven aan die cultuur, richting geven aan de gewenste verandering en zorgen voor de juiste randvoorwaarden. In deze opleiding leer je hoe je daar op een effectieve manier invulling aan geeft.

We maken in de opleiding actief gebruik van de Kata-methode, de beproefde gedragsroutines die de Lean Champion helpen bij het begrijpen van en sturing geven aan de Lean organisatie.

De Verbeter Kata
een aanpak om uitdagende doelen te realiseren, door stap voor stap door obstakels heen te breken en steeds te leren van de problemen die je tegenkomt.
De Coaching Kata

een aanpak om alle medewerkers de Verbeter Kata te leren en te zorgen dat het hun manier van denken en doen verbetert.

In combinatie met de Lean tools en technieken zorgt deze opleiding voor een nieuw kompas voor managers die leiding geven aan continue verbeteren en operationeel management.

Doelgroep
De opleiding ‘Lean Champion’ is een opleiding op HBO-WO niveau en is bedoeld voor leidinggevenden, senior projectleiders en Master BlackBelts die eindverantwoordelijk zijn voor het verbeterprogramma in de organisatie en de gedragsveranderingen die daar vaak mee gepaard gaan.

Om aan deze opleiding mee te kunnen doen hanteren wij de volgende toelatingseisen:

  • Je bent eindverantwoordelijk voor een veranderproces in jouw organisatie
  • Je kent de basisprincipes van Lean en Six Sigma

Wat kun je na de opleiding?
Na de opleiding weet je op welk Lean volwassenheidsniveau jouw organisatie(onderdeel) staat, wat de doelstellingen zijn en hoe het plan er uit moet zien om deze doelstellingen te bereiken. Je gaat dus actief aan de slag met de situatie in jouw organisatie(onderdeel)! Daarnaast kan je actief aan de slag om richting te geven aan de gewenste verandering. En heb je antwoord op de vraag wat jouw bijdrage is om de organisatie en jouw medewerkers de juiste stappen te laten zetten!