Doelgericht werken, concrete resultaten en een succesvolle organisatie?

MKPC is de specialist in Lean Six Sigma, Scrum Agile en verandermanagement. Wij geloven in een combinatie van procesverbetering en verandermanagement, met als doel optimale bedrijfsresultaten te behalen. We begeleiden, motiveren en enthousiasmeren deelnemers op weg naar een lerende organisatie en blijvend succes. Klinkt goed?
Ontdek onze opleidingen

Mezelf ontwikkelen

LeanLean is een – veelal praktische – manier om zicht te krijgen op de huidige werkwijze en te beoordelen hoe de uitvoering ervan slimmer en efficiënter kan. Met behulp van Lean technieken wordt duidelijk wat het werk moet opleveren (doelstellingen) en waarin de uitvoering beter kan. Centraal bij Lean staat het op een efficiënte manier werken, zodat je optimaal kan voldoen aan de wensen van de klant.

Lean Six SigmaBij Lean Six Sigma speelt ook Six Sigma een belangrijke rol om inzicht te krijgen in de actuele prestaties van het proces en de mogelijkheden om deze te verbeteren. Six Sigma maakt gebruik van metingen en (toegepaste) statistiek om procesprestaties te analyseren. Zeker als al veel Lean technieken zijn toegepast, kan de kracht van Six Sigma van toegevoegde waarde zijn om tot inzicht én verbeteringen te komen.

Scrum AgileWaar Lean Six Sigma bestaand werk verbetert, maak je met Scrum en Agile op een kort-cyclische, interactieve manier iets dat nog niet bestaat. Dat geldt zowel voor ICT toepassingen, als ook voor heel veel nieuwe of op innovatie gerichte vraagstukken. De kracht van Agile is dat zelfsturende teams flexibel inspelen op veranderingen en samen met de opdrachtgever snelle stappen zetten naar een gedragen eindresultaat!

Mijn team ontwikkelen

Gedrag‘Verbeteringen bedenken is één, het gedrag daarop aanpassen een tweede’… Het gaat niet alleen om het werk of product inhoudelijk beter te maken, maar juist ook dat de betrokkenen de nieuwe werkwijze accepteren en adopteren. Daarom is het essentieel te werken aan draagvlak en de juiste mindset in de organisatie.

LeidinggevenHet blijvende succes van veranderingen en het worden van een (Lean) lerende en continue verbeterende organisatie, vraagt een andere manier van werken, verantwoordelijkheid nemen en aansturen van de organisatie. Dat gaat in op de houding, gedrag en competenties van de betrokkenen, in het bijzonder op de rol en type leiderschap van het management.

Mijn organisatie ontwikkelenGoed uitvoering geven aan Lean Six Sigma of Scrum Agile vraagt ook een professionele aanpak. Met een aantal ondersteunende aandachtsgebieden of vaardigheden weet jij die aanpak professioneel in te vullen!