Vladimir Hira Sing

  • Resultaatgericht
  • Sensitief
  • Gedreven professional
  • Analytisch
  • Implementatiekracht
  • Helikopterview

Associate consultant & Lean Six Sigma Black Belt

Vladimir Hira Sing

“Ik krijg energie van mensen en organisaties die durven te kiezen voor een andere aanpak op het moment dat de huidige aanpak niet tot de gewenste resultaten leidt. Van mensen en organisaties die het lef hebben af te wijken van ‘best practices’, omdat ze durven te vertrouwen op eigen (feitelijke) waarnemingen, analyses en kwaliteiten (‘next practices’). Verandering in de aanpak leidt tot verandering in het resultaat!”

ONZE PROFESSIONALS STAAN VOOR JE KLAAR