We geven antwoord op de vraag:

Wat is Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma is een methodiek die zich richt op het verbeteren van processen om efficiënter en effectiever te opereren en tegelijkertijd de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren. Het is een benadering die steeds populairder wordt om deze doeleinden te bereiken.

Het is een combinatie van Lean Management en Six Sigma. Deze methodiek heeft al talloze bedrijven geholpen om effectiever te werken en hogere resultaten te behalen. Maar wat houdt deze methode precies in? En hoe kan je het binnen een organisatie implementeren? In dit artikel geven wij daar antwoord op.

Een krachtige combinatie

Lean en Six Sigma zijn methodes om continu bedrijfsprocessen te verbeteren. Om te bepalen wat beschouwd kan worden als ‘een verbetering’ is de verwachting van de klant essentieel. Hoewel beide van oorsprong verschillende methodes hetzelfde doel dienen (bereiken van totale klanttevredenheid en het verbeteren van de operationele effectiviteit en efficiency) en hetzelfde uitgangspunt hebben (de wensen van klant) kennen ze een verschillende aanpak en grijpen ze (primair) in op verschillende punten in het bedrijfsproces.

Door de synergie tussen beide methoden kunnen organisaties een uitgebreide aanpak implementeren om zowel de efficiëntie als de kwaliteit te verbeteren, wat resulteert in een gestroomlijnde en effectievere werkomgeving.

Wat is Lean Six Sigma?

Vaak worden Lean en Six Sigma in één adem genoemd en lijkt het alsof het een van oorsprong bij elkaar horende wetenschap is. Maar niets is minder waar! Zowel Lean als Six Sigma zijn van oorsprong aparte methoden die, zo is gebleken, gezamenlijk toegepast, elkaar aanvullen en versterken. En dus was de koppeling snel gemaakt: Lean Six Sigma! Het integreert de fundamentele principes van Lean Manufacturing en Six Sigma, twee krachtige methodologieën voor procesverbetering.

Lean

Bij Lean Management wordt er gekeken naar het gehele proces. In dit proces worden alle menselijke capaciteiten ingezet om zo veel mogelijk waarde te creëren voor de klant. Lean is afgeleid van het Toyota Productiesysteem, legt de nadruk op het minimaliseren van verspillingen zoals overproductie, wachttijden, transport, overbewerking, voorraad, bewegingen en defecten. Het doel van Lean is om processen te optimaliseren en de efficiëntie te verhogen.

Lean richt zich op het verhogen van de snelheid van produceren en het elimineren van verspillingen van resources. Lean verbetertrajecten leiden daarmee primair tot het verlagen van gemiddelde doorlooptijd en/of bewerkingstijden, het verhogen van de geleverde kwaliteit of het verhogen van de flexibiliteit om snel aan veranderende klanteisen te kunnen voldoen.

Six Sigma

Six Sigma is ontwikkeld door Motorola en verfijnd door General Electric. De methode richt zich vooral op het verminderen van de variatie in het proces, het verminderen van foutpercentages en het verbeteren van kwaliteit door middel van data-gestuurde analyses. Het streeft naar het minimaliseren van defecten tot minder dan 3,4 per miljoen mogelijkheden. Six Sigma verbeterprojecten leiden daarmee primair tot een verhoging van de voorspelbaarheid van en stabiliteit in de productie en daarmee tot een verbetering van de leveringsbetrouwbaarheid aan klanten. Six Sigma is aan de hand van de kwaliteitscirkel van William Edwards Demiming gestructureerd in vijf fases; Define, Measure, Analyse, Improve & Control. Dit staat ook bekend als de DMAIC cyclus.

DMAIC

Hoe werkt Lean Six Sigma?

De methodiek focust zich op het het verhogen van de klanttevredenheid en verkrijgen van betere resultaten voor de organisatie. Door de klant centraal te zetten en fouten in de uitvoering terug te dringen wordt het proces geoptimaliseerd (Lean) en worden de uitkomsten door middel van data voorspelbaar gemaakt (Six Sigma). De focus ligt op:

 • Verbetering kwaliteit 

Lean Six Sigma legt een stevig fundament voor kwaliteitsverbetering. Door medewerkers op te leiden, worden zij zelf in staat gesteld om hun processen te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van projecten die gebruik maken van de DMAIC-methodiek, waarbij zowel het management als het bestuur actief betrokken worden.

 • Doorlooptijd optimaliseren

Daarnaast richt de methodiek zich op het verbeteren van doorlooptijden door de zogenaamde “verborgen fabriek” bloot te leggen. Vaak zijn er binnen organisaties diverse processen en procedures om problemen op te lossen, die echter veel tijd kosten en vaak tot frustratie leiden. DMAIC biedt de mogelijkheid om deze verborgen inefficiënties aan het licht te brengen en af te breken.

Vermindering van verspilling_lean six sigma

 • Continu verbetering

Belangrijk is dat organisaties leren zichzelf continu te verbeteren, waarbij de focus ligt op toegevoegde waarde voor de klant. Het voldoen aan de behoeften van de klant vergroot niet alleen de klanttevredenheid, maar stimuleert organisaties ook om voortdurend hun diensten, producten en processen te evalueren en te verbeteren.

 • Verhogen bedrijfsresultaat

Het uiteindelijke doel van Lean Six Sigma is het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Het optimaliseren van processen draagt direct bij aan dit resultaat. Volgens de methodiek is kwaliteit niet slechts een doel op zich, maar een middel om het werkelijke doel te bereiken: het verbeteren van het bedrijfsresultaat door het creëren van waarde voor de klant.

Wat is Lean Six Sigma?

Wat is het verschil tussen Lean en Six sigma?

Lean en Six Sigma zijn beide methodologieën die gericht zijn op het verbeteren van processen in organisaties, maar ze hebben verschillende benaderingen en doelen. Hier zijn de belangrijkste verschillen tussen beide:

🔸Focus:

LEAN: De focus ligt bij deze methode op het elimineren van verspilling in processen. Verspilling wordt gedefinieerd als alles wat geen waarde toevoegt vanuit het perspectief van de klant. Lean richt zich op het maximaliseren van waarde voor de klant door verspilling te verminderen en processen te stroomlijnen.

SIX SIGMA: Hierbij ligt de focus op het verminderen van variatie in processen en het verbeteren van de kwaliteit. Het streeft naar het minimaliseren van defecten en het verhogen van de klanttevredenheid door processen statistisch te beheersen en te verbeteren.

🔸Methodologie:

De LEAN methode maakt gebruik van tools en technieken zoals Value Stream Mapping, 5S, Kanban, en KaiZen om verspilling te identificeren en te elimineren. Het richt zich op het optimaliseren van de flow van materialen en informatie door de value stream te verbeteren.

SIX SIGMA, maakt gebruik van een gestructureerde aanpak, zoals de DMAIC-cyclus (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), om problemen in processen te identificeren, analyseren en op te lossen. Het richt zich op het verminderen van variatie door statistische analyses en procesverbeteringen.

🔸Doelstelling:

LEAN: Het hoofddoel is om verspilling te verminderen en de doorlooptijd te verkorten. Door processen te stroomlijnen, kunnen organisaties efficiënter werken en meer waarde leveren aan klanten.

SIX SIGMA: Hier is het hoofddoel om de kwaliteit te verbeteren door defecten te verminderen en klanttevredenheid te verhogen. Door variatie te verminderen, kunnen organisaties consistent hoogwaardige producten en diensten leveren.

🔸Toepassingsgebied:

LEAN, wordt vaak toegepast in productieomgevingen. Het kan ook worden toegepast in dienstverlenende sectoren zoals gezondheidszorg, financiën en logistiek.

SIX SIGMA, wordt vaak geassocieerd met productiekwaliteit. Het kan worden toegepast in vrijwel elke sector waarin processen bestaan, inclusief productie, diensten en administratie.

Hoewel Lean en Six Sigma verschillende benaderingen hebben, kunnen ze ook complementair zijn. Veel organisaties combineren beide methodologieën om een aanpak te creëren voor het verbeteren van processen en het bereiken van operationele excellentie.

Lean Six Sigma opleiding

Wat zijn de voordelen van Lean Six Sigma?

Het inzetten van deze methode biedt diverse voordelen voor organisaties. wij hebben ze hieronder voor je opgesomd:

 • Kostenbesparingen: Door het verminderen van verspilling en het verbeteren van efficiëntie kunnen organisaties aanzienlijke kosten besparen.
 • Verbeterde kwaliteit: Door variatie te verminderen en defecten te minimaliseren, kunnen organisaties de algehele kwaliteit van hun producten en diensten aanzienlijk verbeteren.
 • Klanttevredenheid: Door processen te optimaliseren en de kwaliteit te verhogen, kunnen organisaties aan de behoeften en verwachtingen van klanten voldoen, wat leidt tot een hogere klanttevredenheid en loyaliteit.
 • Snellere doorlooptijden: Door processen te stroomlijnen en te optimaliseren, kunnen organisaties snellere doorlooptijden bereiken, waardoor ze beter kunnen reageren op de eisen en behoeften van hun klanten.

Rollen

Wat zijn de verschillende rollen binnen Lean Six Sigma?

Er zijn verschillende rollen die cruciaal zijn bij het succesvol implementeren en uitvoeren van verbeterprojecten.

Belts:

 • Green Belt

Een Green Belt speelt een parttime rol in Lean Six Sigma-projecten, naast hun reguliere taken binnen de organisatie. Ze werken onder begeleiding van een Black Belt. Green Belts zijn betrokken bij het uitvoeren van analyses, het verzamelen van gegevens en het implementeren van verbeteringen binnen hun toegewezen projecten. Ze dragen bij aan het succes van Lean Six Sigma-initiatieven door hun expertise en inzet.

 • Black Belt:

Een Black Belt is een ervaren projectleider die verantwoordelijk is voor het leiden van Lean Six Sigma-projecten binnen de organisatie. Ze zijn goed thuis in de DMAIC-methodologie (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Black Belts hebben uitgebreide kennis van statistische tools en technieken. Ze werken nauw samen met teams om problemen te identificeren, analyseren en op te lossen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het behalen van meetbare resultaten en verbeteringen.

 • Master Black Belt

De Master Black Belt is een hoogopgeleide en ervaren expert op het gebied van Lean Six Sigma. Ze zijn verantwoordelijk voor het begeleiden en coachen van Black Belts en Green Belts. Ze bieden ook training en strategisch advies aan aan het leiderschapsteam. Master Black Belts hebben een diepgaand begrip van de methodologie. Ze zijn in staat om complexe problemen aan te pakken en organisatorische transformaties te leiden.

Overige rollen:

 • Champion

Een Champion is een senior leider binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor het bevorderen van Lean Six Sigma-initiatieven. Ze bieden strategische richting, alloceren middelen en ondersteunen de implementatie van verbeterprojecten. Champions fungeren als ambassadeurs voor de methodiek binnen de organisatie. Ze zorgen voor de betrokkenheid en ondersteuning op alle niveaus.

 • Proceseigenaar

De proceseigenaar (Process Owner) heeft inhoudelijke kennis van het proces. Ook is diegene direct verantwoordelijk voor de uitvoering van het proces dat wordt verbeterd door het Lean Six Sigma-project. Hij/zij is voor de projectleider (Black Belt of Green Belt) het aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen.

 • Teamleden / Yellow Belts

Teamleden / Yellow Belts zijn medewerkers binnen de organisatie die betrokken zijn bij Lean Six Sigma-projecten. Ze bieden input, feedback en ondersteuning aan Black Belts en Green Belts tijdens de uitvoering van verbeterprojecten. Teamleden  kunnen verschillende rollen vervullen, afhankelijk van hun expertise en betrokkenheid bij specifieke projecten.

Het effectief vervullen van deze rollen is essentieel voor het succesvol implementeren en onderhouden van deze methodiek binnen een organisatie. Door de betrokkenheid van alle belanghebbenden te waarborgen én de juiste training en ondersteuning te bieden, kan een organisatie optimaal profiteren van de voordelen van Lean Six Sigma!


Lean Six Sigma implementeren binnen je eigen organisatie

Lean Six Sigma is een krachtige en bewezen methode die organisaties helpt efficiënter te opereren. Tegelijkertijd helpt het gebruik van de methode de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren. Wil je deze methodiek ook implementeren binnen je organisatie en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

MKPC is een opleidingsinstituut voor professionals die resultaat- én mensgericht willen verbeteren door middel van Lean Six Sigma en Agile Scrum. Door heel Nederland verzorgen wij Lean en Lean Six Sigma opleidingen, waaronder Lean Six Sigma Green Belt en Lean Six Sigma Black Belt opleidingen. Daarnaast bieden wij Scrum Agile  trainingen & diverse Professionele Vaardigheden opleidingen aan.

Met MKPC haal je het beste uit jezelf en je organisatie.

✅ Bekijk hier het opleidingsaanbod van MKPC ➜ Opleidingen MKPC


MKPC opleidingen

WWW.MKPC.NL