Lean Six Sigma tools

Het SIPOC diagram

Wat brengt een SIPOC in kaart?

SIPOC diagrammen worden gebruikt in Six Sigma en Lean management als een middel om processen te begrijpen, te analyseren en te verbeteren. Het is een eenvoudig en effectief hulpmiddel om een proces op macro niveau te tekenen en geeft inzicht in de belangrijkste stappen met daarbij behorende input en output.

Het begrip SIPOC is een zogenoemd acroniem, waarin elke letter staat voor een woord of begrip.

  • degenen die de ‘invoer’ (inputs) leveren aan het proces.
  • : de materialen, informatie of andere middelen die nodig zijn om het proces te laten werken.
  • : de stappen die worden genomen om de inputs om te zetten in outputs.
  • : de resultaten van het proces, oftewel de producten of diensten die worden geleverd aan de klanten.
  • : degenen die de outputs van het proces gebruiken of ontvangen.
Sipoc

Cursisten Lean Green Belt opleiding

Let op: Suppliers en customers zijn altijd mensen, afdelingen of bedrijven. Bij input en output gaat het altijd om dingen (onderdelen, halffabricaten) of informatie (data, gegevens), dus iets dat al dan niet digitaal ’tastbaar’ is. Bij processtappen gaat het altijd om een activiteit.

In de LSS College Toolbox vind je hulpmiddelen, templates & reference cards om de kennis die je hebt opgedaan tijdens een MKPC opleiding optimaal toe te passen.

Download hier de gratis SIPOC template.

sipoc template

Lean Six Sigma leer je bij MKPC!


Investeer in jouw bedrijf, werk of project met een opleiding van MKPC > Bekijk ons opleidingsaanbod!


MKPC opleidingen

WWW.MKPC.NL