Lean Six Sigma tools

Het RACI-model

Een gestructureerde aanpak

Het RACI-model (of RACI-matrix) is een hulpmiddel binnen Lean Six Sigma dat wordt gebruikt om verantwoordelijkheden en rollen in een project of proces te definiëren. De exacte oorsprong van het model is onbekend, het RACI-model wordt vaak toegeschreven aan de Amerikaanse managementconsultant Anthony Hayward. Het model werd in de jaren negentig populair en wordt tegenwoordig veel gebruikt in verschillende sectoren en organisaties over de hele wereld.

Het biedt een gestructureerde aanpak om rollen en verantwoordelijkheden binnen een project of proces te definiëren en helpt bij het bevorderen van duidelijkheid en communicatie tussen teamleden. Bijvoorbeeld: Wie is verantwoordelijk voor specifieke taken, wie is aansprakelijk voor het resultaat van het project, wie moet geraadpleegd worden en wie moet op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het project?

Met de letters R, A, C, I wordt de aard van de verantwoordelijkheid voor het bewuste onderwerp aangeduid. Soms wordt ook de naam Linear Responsibility Chart gebruikt.

De afkorting staat voor:

R – Responsible (Verantwoordelijk): Gewoonlijk degene die verantwoordelijk is voor het goed en tijdig uitvoeren van het werk.

A – Accountable (Aansprakelijk): Dit betreft de Work Package Manager en is degene die de verantwoordelijkheid draagt. Doorgaans is dit ook dgeene die gefeliciteerd wordt als het project een succes is, dan wel verantwoordelijk wordt gehouden op het moment dat het project heeft gefaald.

C – Consulted (Geraadpleegd): Iemand van wie goedkeuring vereist is om verder te kunnen of om de projectresultaten aan op te leveren. Denk bijvoorbeeld aan een senior manager, een project planner of leverancier van capaciteit.

I – Informed (Geïnformeerd): mensen die over de voortgang en resultaten van het project geïnformeerd moeten worden. Denk hierbij aan de juiste stakeholders.

RACI-model

Het RACI-model wordt vaak weergegeven in een matrixvorm, waarbij de verschillende taken aan de horizontale as worden weergegeven en de verschillende rollen aan de verticale as. In de matrix worden dan de betreffende rollen aangegeven voor elke taak.

Het model verschaft duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden in een project. Het helpt bij het verhelderen van taken, het verbeteren van besluitvorming, het bevorderen van samenwerking en het verduidelijken van communicatiekanalen. Kort gezegd zorgt het RACI-model voor een gestructureerde aanpak, waardoor efficiëntie, effectiviteit en succesvolle projectuitvoering worden bevorderd.

Lean Six Sigma leer je bij MKPC!


Investeer in jouw bedrijf, werk of project met een opleiding van MKPC > Bekijk ons opleidingsaanbod!


MKPC opleidingen

WWW.MKPC.NL