Plan-Do-Check-Act

De PDCA cyclus: verbeteren met een stapsgewijze aanpak

De PDCA cyclus, ook bekend als de Deming-cirkel, biedt een systematische en stapsgewijze aanpak voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing. In deze blog duiken we dieper in op wat de PDCA cyclus inhoudt, hoe je deze kunt toepassen en waarom het een krachtig hulpmiddel is voor elke organisatie.

Wat is een PDCA cyclus?

De PDCA cyclus, ook wel de kwaliteitscirkel van Deming genoemd, is een methodologie ontwikkeld door William Edwards Deming. De cyclus helpt organisaties om hun processen continu stapsgewijs te verbeteren. De methode bestaat uit vier fasen: Plan, Do, Check en Act. Het cyclische karakter van de Deming-cirkel garandeert dat kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht blijft. Deze methode speelt een belangrijk rol bij het implementeren van Lean Six Sigma in organisaties.

Kwaliteitscirkel van Deming

Waarom de PDCA cyclus toepassen?

Bij het streven naar verbetering binnen een organisatie is het essentieel om te beginnen met drie fundamentele vragen:

🔸Wie is de klant van het proces dat we willen verbeteren?

🔸Wat zijn de kwaliteitseisen van deze klanten?

🔸Welke mogelijkheden zijn er om verbeteringen door te voeren?

In de praktijk blijkt dat het benutten van proces- en kwaliteitsverbetering het beste stap voor stap uitgevoerd kan worden. Dit voorkomt de neiging tot het trekken van overhaaste conclusies. Een impulsieve aanpak leidt vaak slechts tot symptoombestrijding in plaats van het oplossen van de daadwerkelijke problemen. Stapsgewijze verbetering, zoals de PDCA cyclus, biedt de meeste kans op blijvend en duurzaam succes.

De vier stappen van de PDCA cyclus

Hoewel het aanvankelijk overweldigend kan lijken, kan het gebruik van de PDCA cyclus met een gestructureerde aanpak voor elke organisatie voordelig zijn. Hieronder worden de stappen verder toegelicht om een beter begrip te krijgen en ze toe te passen:

Plan

  • Analyseer de huidige situatie en identificeer verbeterpunten.
  • Ontwikkel een plan met specifieke doelstellingen en acties om deze verbeteringen door te voeren.

Do

  • Implementeer de geplande veranderingen in een gecontroleerde proefopstelling.
  • Zorg ervoor dat de veranderingen correct worden uitgevoerd en documenteer de resultaten.

Check

  • Meet en analyseer de resultaten van de Deming-cirkel implementatie.
  • Vergelijk de uitkomsten met de oorspronkelijke situatie en de gestelde doelen om te bepalen of de veranderingen succesvol waren.

Act

  • Neem op basis van de analyse beslissingen over verdere acties.
  • Indien de veranderingen succesvol waren, implementeer deze op grotere schaal. Indien niet, identificeer de tekortkomingen en start de PDCA cyclus opnieuw met nieuwe plannen.

PDCA-cirkel

PDCA cyclus integreren in de organisatie

Het kernidee van deze aanpak is dat elke medewerker in staat moet zijn om, aan de hand van de Deming-cirkel, zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. De acties van de medewerker vormen namelijk een eigen deelproces binnen het grotere geheel. Het management dient zich te richten op de analyse van de hoger gelegen processen, terwijl de directie de primaire bedrijfsprocessen onder de loep neemt.

Hoewel de PDCA cyclus vaak onbewust en impliciet wordt toegepast, biedt een bewuste en expliciete toepassing een gestructureerde methode voor continue verbetering. Door de vier stappen consequent te volgen, kunnen organisaties de kwaliteit van hun processen voortdurend verbeteren en daarmee hun succes duurzaam waarborgen.

Kort samengevat

In essentie biedt de PDCA cyclus een gestructureerde aanpak voor continue verbetering in organisaties. Door stapsgewijs te plannen, uit te voeren, te controleren en te handelen, kunnen processen worden geanalyseerd en verbeterd. Het is cruciaal om deze cyclus consequent toe te passen en medewerkers op alle niveaus te betrekken. Met de juiste toewijding kunnen organisaties zo hun kwaliteit en succes op lange termijn waarborgen.

PDCA cyclus goed toepassen met een opleiding van MKPC

Het toepassen van de PDCA cyclus binnen jouw organisatie kan een uitdaging lijken, vooral als je niet zeker weet waar je moet beginnen of hoe je deze methodologie het beste kunt integreren in je huidige processen. Hier komt MKPC in beeld. Wij bieden gespecialiseerde opleidingen, consultancy en gratis workshops die je helpen om onder andere de PDCA cyclus effectief toe te passen in jouw organisatie.

Door heel Nederland verzorgen wij Lean en Lean Six Sigma opleidingen, waaronder Lean Six Sigma Green Belt en Lean Six Sigma Black Belt opleidingen. Daarnaast bieden wij Scrum Agile trainingen & diverse opleidingen om je professionele vaardigheden te verbeteren aan.

Bij MKPC begrijpen we dat elke organisatie uniek is en daarom bieden wij maatwerk opleidingen aan die aansluiten bij de specifieke behoeften en doelen van jouw bedrijf. Onze ervaren trainers begeleiden je stap voor stap door de PDCA cyclus, van het plannen en implementeren van verbeteringen tot het meten van resultaten en het bijsturen van processen.

Onze opleidingen zijn praktijkgericht en ontworpen om de geleerde vaardigheden direct toe te kunnen passen. Dit betekent dat je niet alleen theoretische kennis opdoet, maar ook leert hoe je deze kennis kunt omzetten in concrete acties die leiden tot tastbare verbeteringen in je organisatie. 

Samen maken we jouw organisatie beter, stap voor stap!


✅ Bekijk hier het opleidingsaanbod van MKPC ➜ Opleidingen MKPC


BLOG website banner mkpc 2024

Resultaat- en mensgericht verbeteren met MKPC!