Succesvol sturen met de

Operational Management methode

Effectief en efficiënt doelen behalen

De Operational Management methode biedt niet alleen inzicht in, maar ook controle over de operationele prestaties van een organisatie. Veelal beginnen organisaties met het formuleren van een duidelijke visie en strategie, die vervolgens worden vertaald naar concrete doelen. Operational Management fungeert als een cruciale schakel om de organisatie effectief en efficiënt naar deze doelen te leiden. Het stelt niet alleen vast wanneer bijsturing nodig is, maar biedt ook de nodige begeleiding hierbij.

Focus op Continu Verbeteren

Operational Management is echter niet alleen relevant wanneer de organisatie nog zoekende is naar de juiste aanpak. Het wordt ook vaak toegepast als er vanuit specifieke afdelingen of teams een organische behoefte ontstaat aan meer informatie en data om het stuurproces te optimaliseren. Deze aanpak is niet louter reactief, maar speelt proactief in op de informatiebehoefte van verschillende organisatieonderdelen.

Een kenmerkend aspect van de Operational Management methode is de focus op continue verbetering. Het stelt organisaties in staat om processen voortdurend te evalueren, aan te passen en te optimaliseren. Door het implementeren van meetbare indicatoren en prestatiemaatstaven, kunnen organisaties niet alleen hun voortgang monitoren, maar ook gerichte verbeteringen doorvoeren.

Continu verbeteren

Dynamisch & proactief

Bovendien integreert Operational Management vaak moderne technologieën en data driven besluitvorming om de operationele processen verder te verfijnen. Door gebruik te maken van geavanceerde analysetools en het benutten van beschikbare data, wordt het besluitvormingsproces versterkt en kunnen organisaties sneller inspelen op veranderende omstandigheden.

Kortom, Operational Management is niet alleen een reactieve aanpak bij onduidelijkheden, maar een dynamische en proactieve methode die organisaties in staat stelt om hun operationele prestaties voortdurend te verbeteren en aan te passen aan een snel veranderende zakelijke omgeving.


Volg in 2 dagen de klassikale HBO opleiding Operational Management bij MKPC.

Deze training reikt je middelen en vaardigheden aan om Lean actief in de praktijk te brengen en successen op een aansprekende manier te borgen.


MKPC opleidingen

WWW.MKPC.NL