Vijf voordelen van

Nemawashi voor Lean Six Sigma-projecten

Het creëren van draagvlak is belangrijk bij het implementeren van veranderingen. Daar komt nemawashi om de hoek kijken. We zetten vijf voordelen voor je op een rij.

Wat wordt bedoeld met Nemawashi?

Nemawashi komt oorspronkelijk uit Japan. Het is een term die je letterlijk zou kunnen vertalen als “het voorbereiden van de wortels”. In de Japanse cultuur wordt er veel waarde gehecht aan consensus en samenwerking. Nemawashi is een manier om deze waarden in de praktijk te brengen. In de context van Lean Six Sigma is Nemawashi een essentiële stap in het verbeteren van processen.

Lean Six Sigma is gebaseerd op het principe van continu verbeteren (Kaizen). Dit betekent dat organisaties voortdurend op zoek moeten zijn naar manieren om hun processen te verbeteren. Echter, veranderingen kunnen vaak weerstand oproepen bij belanghebbenden. Nemawashi draait om het proactief verzamelen van input, het opbouwen van begrip en het verkrijgen van steun van belanghebbenden voordat veranderingen worden doorgevoerd. Door dit toe te passen, kunnen organisaties deze weerstand verminderen en de kans op een succesvolle implementatie vergroten.

samenwerken

De vijf voordelen van Nemawashi

1. Het vermindert weerstand tegen verandering. Door belanghebbenden bij het proces van Nemawashi te betrekken, voelen ze zich meer betrokken bij de veranderingen en zijn ze eerder geneigd om deze te steunen.

2. Het vergroot de kans op een succesvolle implementatie. Door veranderingen beter af te stemmen op de behoeften van belanghebbenden, is de kans groter dat ze succesvol worden geïmplementeerd.

3. Het verbetert de communicatie en samenwerking. Nemawashi vereist open en transparante communicatie tussen belanghebbenden. Dit kan helpen om de relaties tussen belanghebbenden te verbeteren en de samenwerking te bevorderen.

4. Het kan leiden tot betere beslissingen. Door de input van belanghebbenden te verzamelen, kunnen organisaties beter geïnformeerde beslissingen nemen.

5. Het kan tijd en geld besparen. Nemawashi kan helpen om conflicten en misverstanden te voorkomen, wat kan leiden tot een soepelere implementatie en minder tijd en geldverlies.

In het kort: nemawashi is een iteratief proces dat begint met het identificeren van belanghebbenden. Vervolgens worden deze belanghebbenden geïnformeerd over de voorgestelde veranderingen en wordt hun input verzameld. Op basis van deze input worden de veranderingen waar nodig aangepast. Dit proces wordt herhaald totdat er een consensus is bereikt.

Conclusie

Door nemawashi toe te passen, kunnen organisaties de menselijke kant van verandering beter beheren en ervoor zorgen dat verbeteringen effectiever en duurzamer worden geïmplementeerd. Als je veranderingen wilt implementeren in je organisatie en een gezonde werkomgeving wilt creëren, overweeg dan om nemawashi te gebruiken.

✅ MKPC staat voor resultaat- en mensgericht verbeteren. Wil je meer te weten komen over Lean Six Sigma? > Bekijk ons opleidingsaanbod!


Investeer in jouw bedrijf, werk of project met een opleiding van MKPC

MKPC opleidingen

WWW.MKPC.NL