Founder van de KaiZen cyclus

Masaaki Imai

KaiZen (continu verbeteren)

Masaaki Imai was een Japanse managementconsultant en auteur die het meest bekend is vanwege zijn werk over KaiZen, de Japanse filosofie van continue verbetering. Masaaki Imai geloofde dat er om voortdurende verbetering te bereiken, een standaard moet zijn om voortgang tegen af te meten. Standaarden bieden een duidelijke definitie van wat er verwacht wordt en helpen bij het identificeren van gebieden die verbetering nodig hebben.

Zonder een standaard is het moeilijk om vast te stellen of een proces of product op een optimaal niveau presteert en daarom moeilijk om verbeteringen aan te brengen. Standaarden bieden een basis voor vergelijking, waardoor het mogelijk is om variaties en afwijkingen te identificeren die de prestaties kunnen belemmeren.

Basislijn

Imai geloofde ook dat standaarden essentieel zijn voor zowel onderhoud als verbetering. Standaarden bieden een basislijn voor onderhoudsinspanningen, waardoor processen en producten op een consistent niveau blijven presteren. Standaarden bieden ook een basis voor verbeteringsinspanningen, waardoor organisaties doelen kunnen stellen en voortgang kunnen meten bij het bereiken ervan.

“Where there is no standard, there can be no improvement. For these reasons, standards are the basis for both maintenance and improvement.” – Masaaki Imai 

In het kort benadrukt deze quote van Imai het belang van standaarden als basis voor zowel onderhoud als verbeteringsinspanningen en suggereert dat zonder standaarden, vooruitgang moeilijk te bereiken is.

Kaizen is een belangrijk onderdeel van Lean, omdat het de focus op continue verbetering versterkt. Het gaat niet alleen om het identificeren en elimineren van verspilling, maar ook om het continu verbeteren van processen, het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers en het creëren van een cultuur van verbetering.

Lean en Kaizen gaan dus hand in hand, waarbij Lean als overkoepelende filosofie fungeert en Kaizen als een belangrijke tool voor continue verbetering binnen die filosofie. Door de toepassing van Lean en Kaizen kunnen organisaties hun processen stroomlijnen, kosten verminderen, kwaliteit verbeteren en klanttevredenheid verhogen.


Investeer in jouw bedrijf, werk of project met een opleiding van MKPC > Bekijk ons opleidingsaanbod!


MKPC opleidingen

WWW.MKPC.NL