Jan Hindrik Hartman

Jan Hindrik Hartman

  • Analytisch / Overzicht
  • Leergierig
  • Gedreven
  • Verbindend
  • Vanuit vertrouwen / Rust
  • Ambachtelijk / Meesterschap
  • Praktisch vanuit theoretische onderbouwing

Senior trainer/consultant - Master trainer NOBTRA

Jan Hindrik Hartman

Het van en met elkaar leren geeft mij energie. Waar ligt nog ruimte voor verbetering en ontwikkeling? Hoe kan ik de organisatie, het team en mezelf blijven (door)ontwikkelen? Vragen die voortkomen vanuit een oprechte nieuwsgierigheid.

Naast dat diverse methodieken en procedures een wezenlijke bijdrage leveren aan het continue verbeteren, staat en valt het in mijn optiek altijd met de bereidheid van de mensen om daar mee aan de slag te willen gaan. De bovenstroom staat nooit los van de onderstroom. Mijn uitdaging is om ook de nieuwsgierigheid naar de onderstroom in je aan te wakkeren en te onderzoeken hoe je daar, zowel taak- als mensgericht, mee om kunt gaan. Het ontwikkelen van non-technical skills en deze kunnen toepassen in de praktijk, daar waar het moet gebeuren.

Tijdens de opleidingen en trainingen deel ik graag mijn kennis en ervaring met jou. Dit omvat onderwerpen zoals Lean Six Sigma, Teamrollen Belbin, Situationeel (Team)leiderschap, Everything DiSC Workplace, CRM (Crew Resource Management), Corporate Antropologie en mijn leidinggevende/uitvoerende militaire ervaring. Met mijn achtergrond als master trainer in teamontwikkeling en samenwerking, hecht ik veel waarde aan jouw perspectief en ervaringen.”

ONZE PROFESSIONALS STAAN VOOR JE KLAAR