Namens MKPC van harte gefeliciteerd!

Praktijkcertificering Juni 2022

In juni 2022 hebben Menno Wittink en Marijk Kiestra met succes hun opleiding afgerond met een praktijkcertifcering.

Menno heeft zijn Green Belt praktijkcertificering afgerond. Hij mag nu de titel Certified Lean Six Sigma Green Belt voeren.

Marijke heeft haar Lean Six Sigma Black Belt opleiding afgerond. En krijgt de titel Certified Lean Six Sigma Black Belt.

Ten overstaan van de examencommissie hebben de kandidaten hun verbeterprojecten presentatie gegeven. Deze projecten zijn beoordeeld op de inhoudelijke aanpak, de inhoud, de relevantie voor de organisatie en de wijze van presentatie. De kandidaten zijn ruim geslaagd!

Menno en Marijke mochten een mooie bos bloemen in ontvangst nemen.

Namens MKPC nogmaals van harte gefeliciteerd!


Kijk eens naar ons opleidingsaanbod of neem voor vragen contact met ons op via info@mkpc.nl of 070 512 31 44