Een stukje Six Sigma

De p-waarde, wat is het nu eigenlijk?

De p-waarde wordt in Six Sigma-projecten gebruikt bij het testen van hypothesen om je te helpen de nulhypothese te ondersteunen of te verwerpen. De p-waarde is het bewijs tegen een nulhypothese. Hoe kleiner de p-waarde, hoe sterker het bewijs dat je de nulhypothese moet verwerpen.

Waarom is het testen van hypothesen nodig?

Als u wilt weten of de veranderingen in uw proces te wijten zijn aan uw maatregelen voor procesverbetering of door toeval zijn ontstaan. Het gebruik van de statistische technieken en formules kunnen een Six Sigma-project helpen om tot een beter geïnformeerde conclusie te komen. De gegevens zorgen voor een grotere mate van vertrouwen om tot belangrijke beslissingen te komen.

Lean Six Sigma p-waarde voorbeeld4

De kracht van het getal

De p-waarde kan een waarde tussen 0 en 1 (0% en 100%) aannemen. P-waarden worden uitgedrukt als decimalen, hoewel het misschien gemakkelijker is, om te begrijpen wat ze zijn, als je ze naar een percentage converteert. Een p-waarde van 0,0254 is bijvoorbeeld 2,54%. Dit betekent dat er een kans van 2,54% is dat je resultaten willekeurig zijn (d.w.z. toevallig zijn gebeurd). Dit geeft een hoge mate van zekerheid dat het gevonden verschil daadwerkelijk bestaat.

Aan de andere kant betekent een hoge p-waarde van 0,928 (92,8%) dat je resultaten een kans van 92,8% hebben dat ze volledig willekeurig zijn en niet te wijten zijn aan iets in je experiment. Het gevonden verschil is hoogstwaarschijnlijk op toeval berust.

Daarom, hoe kleiner de p-waarde, des te belangrijker (“significant”) je resultaten!


Six Sigma, meten is weten!

Bij Opleidingsinstituut MKPC  leer je het meten en analyseren van processen om de echte grondoorzaak te vinden. Zodat je met gerichte verbeteringen en een juiste implementatie aansprekende resultaten haalt. De opleiding is beschikbaar als losse Six Sigma Module, Lean Six Sigma Green Belt– of Lean Six Sigma Black belt opleiding.

Meer informatie: 070 512 31 44


MKPC opleidingen

WWW.MKPC.NL