Eliyahu Goldratt (recensie)

Het doel

In dit artikel besteden we aandacht aan een boek dat gaat over ons vakgebied: Het Doel van Eliyahu Goldratt. Een boek dat dus ingaat op Lean, Six Sigma, Scrum Agile, verandermanagement of een ander hieraan verbonden vakgebied.

We doen dit omdat wij binnen en MKPC hierover veel kennis hebben en vanuit onze ervaring hierover ook een mening hebben. Wij doen dit ook omdat wij het belangrijk vinden deze kennis en ervaring niet alleen voor onszelf te houden, maar met jullie te delen. In de hoop jullie hiermee een zinvolle handreiking te doen en te enthousiasmeren je verder te verdiepen in ons mooie vakgebied. Wij hebben op geen enkele wijze een (commercieel) belang bij de besproken literatuur en benadrukken dat het hier om onze mening gaat.

Het Doel – Eliyahu Goldratt
ISBN:   978 90 491 0126 8
390 pagina’s, Nederlandstalig

Onze beoordeling:
Inhoudelijk               7,0
Leesbaarheid           9,0

 Onze mening

‘Het doel’ is geschreven in 1986 en daarmee al wat ouder en soms daardoor wat gedateerd (merkbaar aan bijvoorbeeld oudere automerken en het ontbreken van de digitale wereld). Desalniettemin is het een heerlijk boek om te lezen. Niet in de laatste plaats om dat het een van de weinige boeken in dit vakgebied is dat niet als een theorieboek is geschreven, maar in een leesbare romanvorm. Het maakt het daarmee zelfs geschikt om te lezen in ontspannen privétijd, zonder het idee te hebben aan het studeren te zijn.

En ondanks dat, of misschien wel juist daardoor, wordt bijna ongemerkt essentiële onderdelen van het Lean denken en de Theory of Constraints over de bühne gebracht. Je maakt daardoor als lezer op een prettige, zij het niet altijd uitgediepte of volledige wijze kennis met deze vakgebieden. Zeker voor mensen die een eerste kennismaking zoeken met de essentie van Lean en de Theory of Constraints is dit een echte aanrader. Omdat het een boek is vol met eyeopeners voor iedere professional die meer zicht wil krijgen op processen in zijn bedrijf.

Qua leesbaarheid is het een heerlijk boek. De inhoudelijke verdieping is door de opzet van het boek (roman) minder, maar dat is op geen enkel moment storend. Integendeel!

Korte samenvatting

In een spannende roman vecht de hoofdpersoon Alex Rogo voor het behoud van zijn bedrijf (en zijn huwelijk). In het boek worstelt Alex zich van het ene zakelijke probleem naar de volgende uitdaging in zijn privé leven. Met hulp van een oude vriend uit zijn studententijd, Jonah (het alter ego van Goldratt), gaat Alex al deze problemen te lijf.

Jonah komt niet alleen met praktische tips, maar vooral met het inzicht dat het in complexe bedrijven in de kern draait om een factor: de beperking die de doorvoer van de gehele productie in de weg staat. En dat de capaciteit van een proces sterk bepaald wordt door onderlinge afhankelijkheden en statistische fluctuaties. Onderlinge afhankelijkheden worden vaak opgelost met tussenvoorraden, maar die blijken vervolgens zelf een onderdeel van het probleem te worden (opstoppingen in het proces). Statistische fluctuaties in (deel-)processen maken juist dat de totale capaciteit van een fabriek, indien niet goed gemanaged, sterk terugloopt.

Met hulp van Jonah slaagt Alex erin om conventionele denkwijzen aan de kant te schuiven en op een originele wijze te handelen. Elk proces blijkt immers beperkingen te hebben die echte groei en ontwikkeling belemmeren. Het komt er dus vooral aan hier op een goede wijze mee om te gaan.

Inhoudelijk uitgangspunt van Goldratt is om terug te keren naar de basis. En dat is werken aan het doel van het bedrijf: winst maken! Allereerst gaat het dus om het volume van de output van een fabriek, daarna om zo klein mogelijke voorraden en pas dan om de operationele uitgaven. Als de output wordt verhoogd of kleine voorraden bereikt worden, zou het niet optimaal benutten van arbeidsuren een goede zaak kunnen zijn! Veelal wordt echter gestuurd op maximale inzet van arbeidsuren en dus efficiency. Dat dit laatste niet optimaal is, komt in dit boek onverbiddelijk naar voren, waarmee Goldratt invulling geeft aan de zogenoemde beperkingentheorie (The Theory of Constraints).

Bij de Theory of Constraints-methode van Goldratt is de eerste stap het identificeren van de ‘bottleneck’, of in goed Nederlands, de beperking. Zodra die gevonden is, komt de tweede stap ‘bepalen hoe de beperking optimaal gebruikt kan worden’. In ‘Het doel’ is de beperking in de fabriek één van de machines. De derde stap is om al het overige ondergeschikt te maken aan deze beperking, door de beperkende machine leidend te maken voor ‘het ritme’ van de rest van het proces. Daarna is het van belang om de capaciteit van deze beperking te verhogen. Waarna de cyclus weer opnieuw start!

In de roman Het Doel beschrijft Goldratt deze stappen ook zeer illustratief aan de hand van een (privé) padvinderstocht, waar hij in het weekeinde met zijn zoon meeloopt. Eén van de jongens komt maar langzaam vooruit en vormt de beperking. Zie hier de parallel met de beperkende machine uit de fabriek! Zijn oplossing is gelijk de oplossing in de productieomgeving! Zet de langzame jongen vooraan de rij (maak hem leidend) en laat hem het tempo van de wandeltocht bepalen. Maak de anderen ondergeschikt door ze achter deze jongen te laten lopen, en verhoog vervolgens de capaciteit van de langzamere jongen, door de inhoud van zijn rugzak te verdelen.


MKPC opleidingen

WWW.MKPC.NL

Investeer in jouw bedrijf, werk of project met een opleiding van MKPC > Bekijk ons opleidingsaanbod!

Lean / Six Sigma / Scrum / Agile / Masterclasses /Workshops

Opleidingsinstituut MKPC leert en helpt organisaties klantgericht, efficiënt en effectief te werken. Zodat zij het verschil kunnen maken naar hun klanten en medewerkers en in staat zijn optimale bedrijfsresultaten te halen. Wij geloven in voortdurend leren en continu verbeteren met aandacht voor het organisatie- en het individuele belang. Opdat bedrijfsresultaten aantoonbaar verbeteren, de betrokkenheid toeneemt en de medewerkers zich als professional blijven ontwikkelen. In onze ervaring en overtuiging is deze aanpak dé manier om aansprekende resultaten te halen en succesvol te zijn voor organisaties én mensen met wie wij zakendoen. Niet voor niets is onze slogan: resultaat-én mensgericht verbeteren!