In korte tijd inzicht krijgen in de mogelijkheden om uw organisatie verder te verbeteren?
Met de Organisatie VerbeterAnalyse® helpt MKPC je snel inzicht te krijgen in de nog onbenutte kansen om de dienstverlening aan jouw klanten te verbeteren en/of efficiënter uit te voeren.

Algemeen

Op het gebied van kwaliteit, levertijd, benodigde (interne) capaciteit of kosten maken wij inzichtelijk waar uw organisatie en bedrijfsprocessen nog onbenutte kansen heeft voor verdere verbetering.

 

De Organisatie VerbeterAnalyse® samengevat

  • Een snel en duidelijk beeld van de effectiviteit van uw organisatie
  • Zicht op het verbeterpotentieel van uw organisatie
  • Een concreet advies en actieplan om verbeteringen te verzilveren

 

 

leanverbeteranalyse

 

Aanpak

De Organisatie VerbeterAnalyse® van MKPC geeft in korte tijd inzicht op welke wijze je bedrijfsprocessen in de dagelijkse praktijk werken en waar verbetermogelijkheden liggen. Gesignaleerde verbeteringen worden vertaald naar opbrengsten in termen van kwaliteit, levertijd, benodigde (interne) capaciteit en kosten. Wij adviseren tenslotte de opdrachtgever over de te maken keuzes en het stellen van prioriteiten in de verbetertrajecten. Het uitvoeren van een Organisatie Verbeteranalyse® neemt, afhankelijk van de grootte van de organisatie, 2 tot 3 weken in beslag en bestaat uit een aantal stappen.

aanpakleanverbeteranalayse

Na de voorbereidingsfase, waarin alle praktische afspraken worden gemaakt en ingepland, starten we met een kick off voor alle betrokken. Aan de hand van een korte uitleg en een interactief spel worden alle deelnemers direct meegenomen in het doel, nut en aanpak van de Organisatie VerbeterAnalyse®.
En dan start de uitvoering van de Organisatie VerbeterAnalyse®! Met behulp van een uitgekiende, wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst, ingevuld door medewerkers en management, en door op de werkvloer te observeren maken wij een ‘foto’ van de huidige werkwijze en effectiviteit van uw organisatie! De interviews met diverse medewerkers en managers completeren het beeld op welke wijze uw organisatie nu omgaat met proces verbeteren en procesmanagement.
Met de expertise van onze professionals analyseren wij alle informatie en wordt duidelijk gemaakt op welk ‘volwassenheidsniveau’ uw organisatie acteert. In ons advies geven wij tenslotte inzicht in de belangrijkste verbeteracties om uw organisatie verder te ontwikkelen.

Resultaat

Met de Organisatie VerbeterAnalyse® krijg je de ‘foto’ van uw organisatie. Deze foto vertelt je helder en objectief hoe je verder kunt groeien naar een Operationeel Excellente (Lean) organisatie. Uitgesplitst naar een aantal relevante thema’s zie de foto van jouw organisatie terug in een spindiagram. Zo zie je in een oogopslag wat al goed gaat en waar kansen liggen om te verbeteren.

 

MKPC vat haar bevindingen samen in een korte managementsamenvatting en adviseert op basis van haar kennis en ervaring bovendien welke keuzes je kan maken om door te groeien naar een volgend volwassenheidniveau!

 

image001 (1)

Doelgroep

De Organisatie VerbeterAnalyse® is bij uitstek geschikt voor:

  • Bedrijven die al aan Lean en organisatieontwikkeling doen
    Zij gebruiken onze Verbeteranalyse® om te bepalen waar zij in hun Lean ontwikkeling staan en op welke speerpunten zij moeten richten om verder te ontwikkelen.
  • Bedrijven die willen starten met Lean
    Zij gebruiken onze Verbeteranalyse® om een objectieve nulmeting te krijgen en effectief richting te geven aan de aanstaande Lean implementatie.

Praktisch

Het uitvoeren van een Organisatie VerbeterAnalyse® is maatwerk! Verschillende kenmerken van de organisatie (omvang, branche, complexiteit) bepalen uiteindelijk hoe het traject er voor jou het beste uit kan zien.
In een (vrijblijvende) kennismaking lichten wij je graag de mogelijkheden van onze Organisatie VerbeterAnalyse® toe. En adviseren wij je op welke wijze je de Organisatie VerbeterAnalyse® het beste kunt inzetten!