Voor MKPC staat de veiligheid en gezondheid van haar klanten, leveranciers en medewerkers voorop

Zo gaan wij om met Corona

Voor MKPC staat de veiligheid en gezondheid van haar klanten, leveranciers en medewerkers voorop. Daarom hebben wij in verband met het huidige Corona virus voor de uitvoering van onze diensten maatregelen getroffen.

MKPC volgt in het kader van de Corona-maatregelen het beleid van de Nederlandse overheid, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). We houden de berichtgeving van deze instanties voortdurend en nauwlettend in de gaten en passen onze werkwijze waar nodig aan.

De 1,5-meter maatschappij Naast een ruim aanbod aan veilige online-opleidingen op afstand, nemen we ook maatregelen om een klassikale 1,5-meter-opleiding mogelijk te maken. Hieronder tref je een overzicht van maatregelen die wij nemen om de veiligheid van deelnemers en medewerkers te waarborgen. Ook hiervoor geldt dat deze kunnen worden aangepast, als de situatie daarom vraagt.

✓ Wij geven training in ruimtes waarin de deelnemers – ongeacht het aantal – altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden, zonder dat de bewegingsruimte beperkend of benauwend is. Natuurlijk houden wij rekening met een door de overheid opgelegd maximum aantal deelnemers.

✓ We schudden uiteraard geen handen. In of rondom de trainingsruimte is afdoende mogelijkheid regelmatig de handen te wassen. In het programma wordt daar ruimte voor gemaakt.

✓ Al bij de lichtste symptomen van Corona blijven onze trainers thuis. Wij verwachten dat ook van onze deelnemers. Natuurlijk is er altijd een grijs gebied. Bij twijfel zullen we overleggen, om tot een oplossing te komen die door iedereen als veilig wordt ervaren. Als dat inhoudt dat de training moet worden stopgezet, zullen wij de training herplannen waarbij we rekening houden met ieders beschikbaarheid.

✓ Ook tijdens oefeningen en simulatiegames houden we gezonde afstand van elkaar. MKPC zorgt waar nodig voor hulpmiddelen (denk bijvoorbeeld aan handschoenen, mondkapjes of tussenschotten/spatschermen) om de veiligheid te garanderen.

✓ Hygiëne staat bij ons hoog in het vaandel. Dat geldt niet alleen voor het schoonmaken- en houden van de ruimtes waarin training wordt gegeven, maar ook voor de verzorging van al het eten en drinken tijdens de training.

Natuurlijk kan het zijn dat je nu nog steeds met vragen zit. Schroom dan niet contact met ons op te nemen. Dat kan via info@mkpc.nl of 070 512 31 44.