Wat Lean oplevert

Toegevoegde waarde voor de klant. Tevreden medewerkers. Lagere kosten, onder andere door kortere bewerkingstijden. Hogere kwaliteit van dienstverlening en kortere doorlooptijden leiden logischerwijs tot een hoger klanttevredenheidscijfer, al dan niet uitgedrukt in NPS. Dat is wat de meeste studieboeken zeggen over de revenuen van Lean (en Six Sigma). Percentueel wordt er over verbeteringen van soms wel 50% gesproken. Puristen beweren dat als het doel niet minimaal een verbetering met 25% is, je er niet eens aan moet willen beginnen. Idealisten staan erop dat Lean niet gebruikt wordt als middel om te saneren.

Met alle respect voor studieboeken, puristen en idealisten: wij vragen onze klanten liever wat Lean oplevert voor hen. Met onderstaande bloemlezing als gevolg.

Lanneke Hendriks (Eigenaresse van ZVA): ‘Tijdens mijn Lean-Six-Sigma-GreenBelt-training kon ik enorm groeien, doordat ik veel praktische en efficiënt inzetbare tools kreeg. Door de training kan ik een verbetertraject een duidelijke structuur geven. Dit maakt dat ik mijn klanten sneller een helder verhaal kan vertellen. Het inzichtelijk maken van processen en knelpunten op de manieren die ik heb geleerd zijn daarbij een goede aanvulling.’

Arnold Bianchi (Projectleider Procesoptimalisatie bij de Gemeente Roosendaal): ‘Voorheen moest iemand die een kapotte lantarenpaal signaleerde een dusdanig uitvoerig formulier invullen, dat hij of zij liever doorliep en de boel de boel liet. Nu hebben we dat laagdrempelig gemaakt. Wij verzamelen zelf veel meer informatie en zetten de melding direct uit bij mensen die toch al in de buurt aan het werk zijn. De doorlooptijd van melding tot en met reparatie is daardoor veel sneller geworden.’

Ik heb misschien wel de leukste baan ter wereld

Martijn Farla (Lean Six Sigma Consultant bij ABN AMRO): ‘Bijvoorbeeld de rust van het gestructureerd zoeken en vinden van oplossingen voor de grondoorzaken van problemen. En een bredere blik op wat wij doen als bank. Ik heb misschien wel de leukste baan ter wereld, erg afwisselend. Ga maar na: elke vier maanden kom ik met nieuwe mensen en nieuwe verbetermogelijkheden in aanraking. Wat me daarbij helpt: de theorie van MKPC heeft me goed voorbereid op de praktijk. In zoverre dat ik heb geleerd het juiste gereedschap – uit de enorme gereedschapskist waar je, binnen de kaders van de filosofie die Lean Six Sigma bovenal is, kennis mee maakt – op de juiste tijd en plaats te hanteren. Waardoor ik Lean Six Sigma niet star en rigide toepas, maar juist flexibel en met het oog voor de mensen in de verandering.’

Pascal Milhous (Projectmanager Innovatie bij Horizon College): ‘In mijn nieuwe rol ben ik op zoek naar verbetering vanaf de werkvloer. Ik ervaar veel enthousiasme als ik direct met collega’s praat. Voor onze Good Practice Day had ik een mini-Lean-game ontworpen en die werd zeer enthousiast ontvangen. Tegelijkertijd is de praktijk weerbarstig. Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden. Ik hoor veel ‘Ja-maars’ en mis soms de nieuwsgierigheid. Dat heeft er bijvoorbeeld tot geleid dat quick wins – om de verandering te laten vliegen – niet de verwachte vier weken maar vier maanden duurden. Dat vertelt iets over hoe flexibel wij zijn, hoe lastig we het vinden de scope vast te houden en hoe belangrijk het vertonen van eigenaarschap door proceseigenaren is. Evenzogoed: we gaan de goede kant op, er lonkt perspectief.’

Hoe urgent de verandering ook is, zonder draagvlak gaat het nooit lukken

Jurre Dalessi (Projectmanager bij Van Son & Koot): ‘Wij zijn gestart bij het afleverteam, waarbij we twee sessies hebben gedaan. In deze sessies was het heel mooi te zien dat de medewerkers zo betrokken en enthousiast zijn. En dat zijn wat mij betreft meteen de eerste ‘quick wins’. Want hoe urgent de verandering ook is, zonder draagvlak gaat het nooit lukken.’

Nogmaals Arnold Bianchi: ‘Een ander voorbeeld. Als het begint te sneeuwen, komen de meldingen met honderden tegelijk binnen. Door vooraf te communiceren over de wijze van gladheidbestrijding willen we onnodige meldingen voorkomen. Bepaalde wijken klagen eerder over gladheid dan andere, omdat de overlast daar het grootst is, dat weten we nu omdat we meten. Dus geven we die wijk voorrang in het opruimen. We zetten onze mensen dan heel gericht in.’

Wil jij weten wat Lean oplevert voor jou? Neem dan eens contact met ons op, via 070 512 31 44 of info@mkpc.nl.


MKPC opleidingen

WWW.MKPC.NL

Investeer in jouw bedrijf, werk of project met een opleiding van MKPC > Bekijk ons opleidingsaanbod!

Lean / Six Sigma / Scrum / Agile / Masterclasses /Workshops

Opleidingsinstituut MKPC leert en helpt organisaties klantgericht, efficiënt en effectief te werken. Zodat zij het verschil kunnen maken naar hun klanten en medewerkers en in staat zijn optimale bedrijfsresultaten te halen. Wij geloven in voortdurend leren en continu verbeteren met aandacht voor het organisatie- en het individuele belang. Opdat bedrijfsresultaten aantoonbaar verbeteren, de betrokkenheid toeneemt en de medewerkers zich als professional blijven ontwikkelen. In onze ervaring en overtuiging is deze aanpak dé manier om aansprekende resultaten te halen en succesvol te zijn voor organisaties én mensen met wie wij zakendoen. Niet voor niets is onze slogan: resultaat-én mensgericht verbeteren!