Verschillende certificeringen

Verschillende certificeringen

Kwaliteit is altijd doorslaggevend

Raak jij door de grote hoeveelheid aanbieders van Lean Six Sigma opleiding in Nederland ook het overzicht kwijt? Het zijn er zoveel, dat het bijna onbegonnen werk is om ze met elkaar te vergelijken. Het aanbod in Lean Six Sigma opleiding verschilt in prijs, inhoud en duur, en ook in kwaliteit verschillen opleidingen van elkaar.

In dit document leggen we je uit welke kwaliteitsstandaarden er zijn, welke verschillende certificeringen en waar ze voor dienen.

Marco A.M. Koet
Master BlackBelt Lean Six Sigma

Een goed instituut of een goede opleiding

Deze beoordelingen worden nogal vaak – ten onrechte –  door elkaar gebruikt, terwijl het in werkelijkheid om verschillende beoordelingen gaat. Wordt een opleidingsinstituut beoordeeld, dan wordt de gehele dienstverlening en werkwijze van het opleidingsinstituut tegen het licht gehouden. Van offertetraject tot uitvoering van de opleiding, van facturatie tot de kwaliteit van de trainers. Valt deze beoordeling positief uit, dan wordt het opleidingsinstituut geaccrediteerd, waarmee – meestal voor een periode van 2 jaar – verklaard wordt dat het instituut aan de geldende eisen voldoet.

Om de (inhoudelijke) kwaliteit van een opleiding te kunnen beoordelen, is het nodig een onafhankelijke standaard te hebben, die de algemeen erkende kwaliteit beschrijft. Er zijn diverse instituten die een dergelijke norm hebben gedefinieerd voor Lean Six Sigma opleidingen. Voldoet een opleiding aan deze inhoudelijke eisen, dan is een deelnemer – na succesvol afronden van de opleiding – in staat het bijbehorende certificaat te behalen. Het verkregen getuigschrift verklaart dat de deelnemer, volgens de eisen van het instituut, het examen met goed gevolg heeft afgelegd en daarmee voldoet aan de geldende eisen.

Accreditatie gebeurt dus op organisatieniveau en zegt iets over de kwaliteit van het opleidingsinstituut. Certificering daarentegen gebeurt op deelnemersniveau (individueel) en zegt iets over de kwaliteitsstandaard van het programma van de opleiding. Voor beide zijn andere instituten relevant. We bespreken hierna de in onze ogen belangrijkste.

Certificerende instanties

Binnen Lean Six Sigma bestaan een aantal onafhankelijke instanties die een curriculum hebben gedefinieerd, dat internationaal erkend wordt als een geldende, relevante standaard. Een opleiding volgen, die volgens dit curriculum is ingericht, geeft de deelnemer de zekerheid dat de inhoudelijke kwaliteit van het opleidings-programma voldoet aan deze standaard. En dat het behaalde certificaat een erkende en herkenbare kwaliteit heeft. De volgende instanties spelen een prominente rol.

American Society for Quality (ASQ)

Veel Lean Six Sigma opleidingsinstituten baseren de inhoud van hun trainingen op de body of knowledge van het ASQ. Deze grote, onafhankelijke Amerikaanse organisatie houdt zich al tientallen jaren bezig met het vaststellen van kwaliteitsstandaarden voor onder andere (Lean) Six Sigma opleidingen.

Bij het ASQ kun je je individueel laten certificeren als Yellow Belt, Green Belt, Black Belt en Master Black Belt. Met uitzondering van de YellowBelt is certificering alleen mogelijk als je het theorie-examen hebt behaald en – door succesvol afgeronde verbeterprojecten – kan getuigen van relevante projectervaring.

International Independent Board for Lean Certification (IILBC)

Deze organisatie, verbonden aan de universiteit van Leuven (België), is een internationaal erkende en onafhankelijke organisatie voor Lean certificeringen. Het IIBLC biedt een wereldwijdereferentie aan particulieren en bedrijven met een universeel programma dat alle aspecten van Lean behandelt.

Het programma is vastgelegd in het body of knowledge van het IIBLC en bestaat uit 3 goed gedefinieerde niveaus: de Lean Green Belt, de Lean Black Belt en de Lean Champion. Deze programma’s hebben een certificatiesysteem, gebaseerd op objectieve criteria. Het certificaat bewijst dat de houder een bepaald niveau van kennis en vaardigheden heeft in overeenstemming met het verkregen niveau.

Hoe kies je de beste opleiding?

Bepaal voor jezelf wat je belangrijk vindt bij het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. Waar moet volgens jou het accent op liggen? Neig je meer naar de statistische (Six Sigma) kant, dan is de norm uit het body of knowledge van het ASQ het meest voor de hand liggend. Heb je meer aansluiting bij Lean en de veranderkundige aspecten van continu verbeteren? Dan passen de uitgangspunten van het IIBLC beter bij jou.

Accrediterende instanties

De mogelijkheid tot certificeren is nog geen 100% garantie voor kwaliteit. Dat hangt ook af van de totale dienstverlening van het opleidingsinstituut. Een goede trainer en een match met de groep is immers essentieel voor een zinvolle leerervaring. Vraag daarom altijd rond in je omgeving. Misschien hebben mensen die je kent ervaring met de beoogde aanbieder? Ook op Springest vind je recensies over aanbieders en kan je goed een beeld krijgen van de ervaringen van eerdere deelnemers.

Daarnaast zijn er een aantal organisaties binnen Nederland, die – onafhankelijk van een vakgebied – een opleidingsorganisatie auditten op hun totale bedrijfsvoering, werkwijze en dienstverlening. We noemen in dit verband het Cedeo en het CRKBO. Beide zullen we hierna kort duiden.

Cedeo erkende bedrijfsopleidingen

Cedeo is de onafhankelijke instantie, die opleidingsinstituten beoordeeld op de gehele bedrijfsvoering. Cedeo verleent het keurmerk ‘Cedeo-erkend’ op basis van klanttevredenheid, bedrijfsgerichtheid, continuïteit en kwaliteit. Daarmee is Cedeo de enige gespecialiseerde instantie in Nederland voor de auditing en certificering van opleidingsinstituten.

Steeds meer inkopers van opleidingen kiezen uitsluitend uit aanbieders die Cedeo-erkend zijn. Dat geeft ze de garantie dat minimaal 80 procent van hun klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is over de kwaliteit en de dienstverlening. Daarnaast hebben ze de zekerheid dat deze beoordeling actueel is. Want om hun Cedeo-erkenning te behouden moeten aanbieders elke twee jaar een nieuw klanttevredenheidsonderzoek afsluiten met een positief resultaat.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Het CRKBO bevat een Register Instellingen waar onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten staan ingeschreven, die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Om te beoordelen of een opleidingsinstelling in aanmerking komt opgenomen te worden in het register, wordt een onafhankelijke audit uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Uitgangspunten bij deze audit zijn zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Een registratie blijft 4 jaar geldig. Gedurende deze periode heeft het opleidingsinstituut de mogelijkheid om btw-vrij te factureren aan bedrijven en organisaties, die daarvoor in aanmerking komen.

 


MKPC opleidingen

WWW.MKPC.NL

Investeer in jouw bedrijf, werk of project met een opleiding van MKPC > Bekijk ons opleidingsaanbod!

Lean / Six Sigma / Scrum / Agile / Masterclasses /Workshops

Opleidingsinstituut MKPC leert en helpt organisaties klantgericht, efficiënt en effectief te werken. Zodat zij het verschil kunnen maken naar hun klanten en medewerkers en in staat zijn optimale bedrijfsresultaten te halen. Wij geloven in voortdurend leren en continu verbeteren met aandacht voor het organisatie- en het individuele belang. Opdat bedrijfsresultaten aantoonbaar verbeteren, de betrokkenheid toeneemt en de medewerkers zich als professional blijven ontwikkelen. In onze ervaring en overtuiging is deze aanpak dé manier om aansprekende resultaten te halen en succesvol te zijn voor organisaties én mensen met wie wij zakendoen. Niet voor niets is onze slogan: resultaat-én mensgericht verbeteren!