Regie over je eigen studiewijze in eigen tijd en tempo

De zeven vormen van Blended Learning

Blended learning is een Engels begrip dat sinds 2005 gebruikt wordt om een bepaalde onderwijsvisie te beschrijven. Professionele trainers in het bedrijfsleven hadden blended learning al in 1990 ontdekt. Binnen organisaties met meerdere, geografisch verspreide, locaties bestond de behoefte om medewerkers gezamenlijk training en opleiding aan te bieden, zonder de beperkingen van afstand en tijd. Een technologisch product als het in 1989 gecreëerde Lotus Notes van IBM maakte deze ontwikkeling destijds al mogelijk.

Marco A.M. Koet
Master Black Belt Lean Six Sigma

 

De laatste tijd komt de term blended learning steeds vaker voorbij. Nu we meer en meer ‘nomadisch’ werken is blended learning een passende oplossing om continu te leren en in ontwikkeling te blijven. Ongeacht je locatie, in je eigen tijd. Maar wat is dat blended learning nu eigenlijk? Als je de term googelt, vind je talloze sites. Veel bedrijven bieden blendend learning aan. Allemaal hebben ze hun eigen definities en, vaak commerciële, invalshoek. In dit artikel zetten we zo objectief mogelijk uiteen wat blendend learning is en voor welke doelgroepen het geschikt is.

De letterlijke vertaling van blended learning is gemixt leren. Google Translate vertaalt het niet eens, zo is deze term al onderdeel geworden van onze taal. En eigenlijk volstaat ‘gemixt leren’ ook prima. Wat blended learning doet, is het tot één geheel mixen van diverse leervormen en die vervolgens een ‘blended learning solution’ noemen. Uiteraard bestaat blended learning uit meer dan alleen klassikale training of e-learning- modules. Zo kun je er ook (vaak gratis) webinars, whitepapers, YouTube-filmpjes, kennisbijeenkomsten en één-op-één-coaching-sessies in opnemen.

Blended learning is een mix van verschillende leervormen, zoals klassikale training en e-learning

 

Het mooie van blended learning is dat je als opleidingsinstituut, werkgever of student een mengeling kunt maken van leervormen die het beste werken. De ene keer is dat een online training via een reeks YouTube-filmpjes, de andere keer een klassikale training in groepsverband. Het grote voordeel van deze vorm van leren is dat je een maatwerkpakket samen kunt stellen, dat voor jou als student het beste werkt. Maar ook voor organisaties werkt het. In dat geval stel je in overleg met de HR-afdeling en de leveranciers een ideale mix samen, die past bij de medewerkers, het beschikbare budget en de bedrijfsdoelstellingen. Zijn de medewerkers ambulant? Dan kan het zinvol zijn hun bijvoorbeeld één keer per maand samen te brengen voor een kennissessie en de resterende studietijd in te vullen met online trainingen.

Wat vaak vergeten en wellicht onderschat wordt, is het grip houden op en monitoren van de verschillende leervormen. Een belangrijke vraag daarbij is: hoe ga je als werkgever of manager om met medewerkers die aan blended learning doen? Zeker met afdelingen van twintig, vijftig of misschien wel honderd medewerkers, die allemaal hun eigen manier van leren hebben, is het antwoord op deze vraag van wezenlijk belang. De leervormen worden immers allemaal op verschillende locaties en bij verschillende instanties toegepast en zijn zodoende niet of slecht vanuit een centrale plek te monitoren. Hoe controleer je of een YouTube-filmpje wel of niet bekeken is? Ook de combinatie klassikale training en e-learning kan complicaties met zich meebrengen. De klassikale training is veelal bij een van tevoren geselecteerde opleider, terwijl de e-learning wordt gedaan bij een andere specialist.

Met deze vragen en overwegingen in het achterhoofd kan het lastig zijn een keuze te maken voor blended learning. Om je op weg te helpen beschrijven wij hieronder en ter afsluiting van dit artikel de zeven vormen van blended learning.

 1. Flipped classroom
  Hierbij vervang je klassikale kennisoverdracht door YouTube- filmpjes. Mogelijk ook door andere vormen van online-instructie. Medewerkers kunnen kennis buiten kantoortijden- en omgeving en los van reguliere trainingen tot zich nemen. Er is zodoende meer van de klassikale tijd beschikbaar voor vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek. Flipping the Classroom draagt bij aan gedifferentieerd onderwijs en maakt het medewerkers mogelijk in hun eigen tempo te leren.
 1. Face-to-Face Driver
  Deze vorm schurkt het dichtst tegen traditioneel lesgeven aan. De meeste medewerkers krijgen klassikaal les en alleen medewerkers die achter- of juist voorlopen, werken op hun eigen tempo met behulp van een computer in de trainingsruimte.
 1. Rotation Model
  Hierbij wisselen face-to-face-opleiding en onlinetraining elkaar volgens een vast schema af. Vooral geschikt voor het trainen van de basis, bijvoorbeeld Lean (Six Sigma) White- en Yellow-Belttrainingen.
 1. Flex Model
  Opleidingsinstituten met veel medewerkers gebruiken vaak het Flex Model voor blended learning. Bij deze benadering is het materiaal online aangeleverd en krijgen medewerkers wanneer ze dit nodig hebben klassikaal hulp van een trainer.
 1. Online Lab Model
  Het Online Lab Model is een uitkomst voor bedrijven en particulieren, die minder middelen tot hun beschikking hebben. Bij dit type blended learning leert de medewerker volledig online, maar dient hij of zij naar bijvoorbeeld een speciaal ‘computerlab’ af te reizen om de opleiding te voltooien. Hier worden ze begeleid door ervaren trainers uit de praktijk. Op deze manier kunnen trainingsinstituten opleidingen aanbieden waarvoor ze (nog) niet genoeg leraren hebben, terwijl het studenten de mogelijkheid biedt in alle rust, op een eigen tempo te leren, zonder anderen tot last te zijn.
 1. Self-Blend Model
  Bij dit type blended learning volgen de medewerkers de traditionele opleidingen, maar vullen ze deze aan met onlinetrainingen. De methode is alleen succesvol, als de medewerker gemotiveerd is. Het Self-Blend Model is ideaal voor medewerkers die extra lessen willen volgen, of onderwerpen willen leren die buiten de traditionele bedrijfsopleidingen vallen.
 1. Online Driver Model
  Dit type van blended learning is tegenovergesteld aan het Face- to-Face-Driver-Model. Bij het Online Driver Model wordt het belangrijkste lesmateriaal online aangeleverd en zijn klassikale lessen optioneel. Medewerkers kunnen eenvoudig chatten met de trainers. Dit model is ideaal voor medewerkers met een grote behoefte aan flexibiliteit en vrijheid in hun dagelijkse schema. Deze vorm van blended learning is erg populair. Het aantal medewerkers dat Online-Driver-programma’s volgt, groeit elk jaar met ongeveer 15 procent. Bronnen:

Remon Hendriksen | Posted on July 19, 2018 in Continuous learning
Meester Ralph: De 7 vormen van blended learning uitgelegd
wikipedia.org/wiki/Blended_learning


MKPC opleidingen

WWW.MKPC.NL

Investeer in jouw bedrijf, werk of project met een opleiding van MKPC > Bekijk ons opleidingsaanbod!

Lean / Six Sigma / Scrum / Agile / Masterclasses /Workshops

Opleidingsinstituut MKPC leert en helpt organisaties klantgericht, efficiënt en effectief te werken. Zodat zij het verschil kunnen maken naar hun klanten en medewerkers en in staat zijn optimale bedrijfsresultaten te halen. Wij geloven in voortdurend leren en continu verbeteren met aandacht voor het organisatie- en het individuele belang. Opdat bedrijfsresultaten aantoonbaar verbeteren, de betrokkenheid toeneemt en de medewerkers zich als professional blijven ontwikkelen. In onze ervaring en overtuiging is deze aanpak dé manier om aansprekende resultaten te halen en succesvol te zijn voor organisaties én mensen met wie wij zakendoen. Niet voor niets is onze slogan: resultaat-én mensgericht verbeteren!