Namens MKPC van harte gefeliciteerd!

Praktijkcertificering 23 september 2022

Vandaag hebben Debbie Vaessen en Pam Vermeer met succes hun opleiding afgerond met een praktijkcertificering op ons hoofdkantoor in Den Haag. Beide hebben de Lean Six Sigma Green Belt opleiding afgerond en mogen de titel Certified Lean Six Sigma Green Belt voeren.

Ten overstaan van de examencommissie, bestaande uit Marco Koet en Ger de Waard, hebben de kandidaten tijdens de praktijkcertificering een presentatie gegeven van hun verbeterprojecten. Deze projecten zijn beoordeeld op de inhoudelijke aanpak, de inhoud, de relevantie voor de organisatie en de wijze van presentatie. De kandidaten zijn ruim geslaagd!

Debbie en Pam mochten een mooie bos bloemen in ontvangst nemen.

Namens MKPC nogmaals van harte gefeliciteerd!


Kijk eens naar ons opleidingsaanbod of neem voor vragen contact met ons op via info@mkpc.nl of 070 512 31 44