Klant in Beeld: Woningcorporatie Zeeuwland

Zeeuwland gaat na OrangeBelt-trainingen aan de slag met verbeteren

Ger de Waard van MKPC gaf recentelijk drie OrangeBelt-trainingen aan Zeeuwland, een woningcorporatie die staat voor ‘Plezierig wonen met elkaar in een leefbare omgeving’. Na afloop van de laatste training spraken wij met Kyra van de Vrie.

‘Ik heb zelf voor mijn persoonlijke ontwikkeling de Lean GreenBelt-training gedaan, ook met Ger als trainer. Naarmate de training vorderde, werd ik steeds enthousiaster. Zelfs zo enthousiast dat ik heb voorgesteld om meer medewerkers kennis te laten maken met de principes van Lean.

We waren net gefuseerd en er moest nog veel gebeuren. Zo hadden we de processen bijvoorbeeld wel in kaart gebracht, maar liepen die nog lang niet allemaal even lekker. Onze corporatie is zo georganiseerd dat kernteams zich met de belangrijkste processen bezighouden. Ik wilde kennis en vaardigheden bij deze teams vergroten, ze meer leren over Lean. Ger gaf een introductie. Daarna hebben we besloten om de leden van de kernteams (in totaal twee klassen) op te leiden tot OrangeBelt. Een derde klas werd gevuld met collega’s die ‘Mogen wij ook?’ vroegen, nadat ze van de eerdere klassen hadden gehoord hoe de training was.

Onze organisatie vindt het werkplezier van de medewerkers belangrijk. We hanteren hierbij het uitgangspunt dat tevreden medewerkers leiden tot tevreden klanten en efficiency in de bedrijfsvoering (en daarmee tot lagere kosten). Hoe meer lol mensen in hun werk hebben, hoe beter ze klanten helpen. In het kader van organisatieontwikkeling hebben we in het afgelopen half jaar niet alleen OrangeBelt-trainingen gedaan, maar bijvoorbeeld ook een programma gedraaid over effectief samenwerken en aandacht gegeven aan de impact van robotisering.

En nu is het een kwestie van ermee aan de slag gaan. We hebben onze medewerkers handvatten gegeven, waarmee ze uitvoering kunnen geven aan hun verbeterideeën. Ik hoorde laatst al iemand zeggen dat hij het proces nog eens in kaart wilde brengen, op de manier zoals hij het op de training had geleerd. Dat is al een mooie eerste stap.’