Z-waarden tabel

Met de Z-waarde (of Z-score) tabel wordt de Z-waarde gevonden. Deze waarde geeft aan hoeveel standaarddeviaties een individuele waarde (xi) van het gemiddelde af zit, als een verwachtingswaarde bij een normale verdeling met een bekende standaardafwijking.

<< Terug naar ToolsBekijk onze opleidingen >>