Interview

Cindy Bakker

Onze ervaren trainer en coach Cindy Bakker, verzorgt sinds een aantal jaar de 2-daagse cursus “Faciliteren van Workshops” bij MKPC. In dit artikel gaan we in op hoe deze trainingsdagen eruitzien en lees je meer over welke specifieke vaardigheden een goede workshopfacilitator moet beschikken.

Kun je wat achtergrondinformatie geven over wie je bent? Je ambities en de weg die je hebt gevolgd om jezelf te ontwikkelen tot trainer/coach?

“Sinds 5 jaar ben ik zelfstandig trainer en coach op het gebied van loopbaan, communicatie en (persoonlijk) leiderschap. Daarvoor heb ik bijna 21 jaar bij een grote verzekeringsmaatschappij gewerkt in diverse rollen en functies. In het begin met name inhoudelijk op pensioengebied, daarna vooral in rollen als teammanager, projectleider/-medewerker en intern consultant.

Van een project op het gebied van dataretentie en AVG, het trainen van management in een nieuw beoordelingssysteem tot de ontwikkeling van non-financiële managementrapportages. Ik rolde vaak van het één in het ander. En je ziet: ik hou van afwisseling! Die brede ervaring komt me ook als trainer en coach goed van pas. Ik kan me daardoor goed inleven in de situaties waar mijn deelnemers in de praktijk mee te maken hebben.

readingDe afgelopen jaren heb ik veel geïnvesteerd in mijn eigen vakmanschap, door het volgen van opleidingen en trainingen en het lezen van vakliteratuur. Ik ben gek op boeken en ik lees regelmatig in meerdere boeken tegelijk. Het volgen van een opleiding of training is voor mij geen opgave trouwens, want ik vind het ontzettend leuk om nieuwe dingen te leren. En als ik naar de toekomst kijk, is dat ook wat ik voor ogen heb: mezelf blijven ontwikkelen en mijn werk afwisselend houden. Met een combinatie van training en coaching mensen begeleiden om hun werk goed en met plezier te laten doen.”

 Je verzorgt de training Faciliteren van Workshops bij MKPC. Kun je ons meenemen door het verloop van zo’n 2-daagse training? Hoe zien de trainingsdagen eruit?

“In de training Faciliteren van Workshops gaan deelnemers aan de slag met de totale organisatie van een workshop. Wat is het doel, wat verwacht de opdrachtgever van je, hoe zorg je voor een goede voorbereiding, hoe ontwerp je een workshop die past bij wat je voor ogen hebt, welke werkvormen kies je om de benodigde resultaten te behalen en uiteraard ook hoe je het aanpakt als je daadwerkelijk met een groep aan de slag gaat. Het is een combi van theorie en toepassen, het liefst op een eigen concrete casus. Zodat iedereen met energie, aangescherpte vaardigheden en nieuwe ideeën naar huis gaat.”

“Goed luisteren naar wat er gezegd wordt, de juiste vragen stellen, telkens de rode draad zichtbaar maken en iedereen motiveren om actief mee te doen.”

Welke specifieke vaardigheden en kwaliteiten beschouw je als essentieel voor een succesvolle workshopfacilitator?

“Dat ligt aan het doel van de workshop. Als je als facilitator een groep experts begeleidt om bijvoorbeeld een probleem helder te krijgen en oplossingen te bedenken, dan is het de kunst om ervoor te zorgen dat al die experts hun kennis en ervaring inbrengen. Dat betekent goed luisteren naar wat er gezegd wordt, de juiste vragen stellen, telkens de rode draad zichtbaar maken en iedereen motiveren om actief mee te doen. Je moet jezelf dus echt in een faciliterende rol kunnen plaatsen en je eigen kennis niet inzetten om deelnemers te sturen, maar goed aanvoelen wat er speelt en helder hebben waar je naar toe wilt. Jezelf steeds afvragen: “wat is er nodig om de volgende stap te zetten”.

next stepAls je opdracht echter het bijbrengen van kennis en het aanleren van nieuwe vaardigheden is, dan heb je een andere rol. Dan is belangrijk dat je de theorie goed toespitst op de praktijk van je deelnemers en dat ze ermee kunnen oefenen, ervaring opdoen en successen ervaren. Zodat ze ook zin en voldoende zelfvertrouwen hebben om er op hun werkplek mee aan de slag te gaan. En ook dan is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat je goed kunt luisteren, de juiste vragen kunt stellen en het doel voor ogen kunt houden. Dat moet bepalen wat je doet. En niet datgene wat jij toevallig een leuke oefening vindt. Het gaat om het resultaat en de meest effectieve werkvorm om daar te komen. En natuurlijk mag dat ook leuk zijn. Graag zelfs. Humor zorgt voor zelfrelativering en een fijne sfeer.”

Je verzorgt trainingen voor diverse klanten; recentelijk heb je bijvoorbeeld ook incompany trainingen gegeven bij de Douane. Kun je ons een idee geven van hoe deze trainingen zijn verlopen? Zijn er specifieke uitdagingen of vraagstukken naar voren gekomen?

“Ja, voor die groep gaat het om train-de-trainer trainingen. Deze training verzorg ik sinds september 2021 voor medewerkers die nieuw binnenkomen of die doorgroeien naar een hogere functie. Het is onderdeel van het totale opleidingstraject dat zij volgen.

Bij de Douane is kennis essentieel en deze kennis moet ook aan elkaar worden overgedragen. Ik leer de deelnemers hoe ze een training kunnen ontwerpen die mensen in de leerstand zet. Hoe je aansluit bij de praktijk, hoe je mensen meekrijgt als ze met tegenzin naar je training komen. Ik geloof in het neerzetten van een stevige basis oftewel een goed ontwerp. En dat is dus precies wat ik ze leer. Als je trainingsontwerp sterk is en aansluit bij de praktijk, leren je deelnemers meer en gaat het geven van de training eigenlijk als vanzelf.

  • Hoe breng je je theorie op zo’n manier dat mensen er op hun werkplek direct mee aan de slag kunnen;
  • Welke werkvormen helpen je om een didactische discussie op te starten;
  • Hoe laat je mensen vaardigheden oefenen, hoe bouw je de moeilijkheidsgraad op;
  • Hoe zorg je ervoor dat het geen poppenkastverhaal wordt;
  • Maar ook hoe je deelnemers elkaar constructieve feedback laat geven en ervoor zorgt dat er een veilige sfeer heerst waarbinnen deelnemers durven oefenen met de nieuwe vaardigheden.

De uitdaging voor mij hierbij is dat dit een verplichte training is binnen hun totale leertraject en dat bij aanvang niet iedereen erop zit te wachten. Maar het mooie is dat eigenlijk iedereen na afloop altijd enthousiast naar huis gaat. En dat zorgt ervoor dat ook ik elke keer weer met een grote glimlach naar huis rijd.”

Welke benaderingen of methoden hanteer je om deelnemers actief betrokken en gemotiveerd te houden tijdens jouw workshops?

Cindy.Bakker-foto“Ik train conform de didactiek van Karin de Galan, oftewel “De glijbaan en de trap”. Het is een methodiek waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het effectief is. Het is praktisch, interactief en heel praktijkgericht. Je focust op uitdagende situaties die het vaakst voorkomen en op situaties die misschien weinig voorkomen, maar die wel een grote negatieve impact hebben.

Tijdens mijn uitleg van de theorie vertel ik over het waarom en over het hoe. Het waarom zorgt voor diepgang. Je gaat begrijpen waarom iets op die manier werkt. Het hoe geeft de concrete handvatten om het toe te kunnen passen in praktijksituaties. Een heel groot deel van de training bestaat uit het oefenen met de theorie. En dat oefenen bouw je op qua moeilijkheid. Die interactieve werkvormen zorgen er ook voor dat deelnemers actief betrokken zijn en blijven.

Door de koppeling te leggen met de praktijksituaties van de deelnemers en hen te laten ervaren dat het makkelijker of beter kan, zijn ze ook gemotiveerd om het na de training toe te passen in de praktijk. En dat is tenslotte waar je het voor doet!”

Meer over het Faciliteren van Workshops

 


MKPC opleidingen

WWW.MKPC.NL

Investeer in jouw bedrijf, werk of project met een opleiding van MKPC > Bekijk ons opleidingsaanbod!