Organizational Behavior Management verovert bedrijfsleven

Haal in korte tijd het beste uit je medewerkers

Robert van Leeuwen is 45 en woont in Amsterdam. Hij werkt als zelfstandige, verbetert als Lean Six Sigma Black Belt bedrijfsprocessen en gebruikt OBM om mensen mee te krijgen. Tevens helpt hij mensen en instanties het gedrag – zowel van anderen als van henzelf – te veranderen. Naast het toepassen van Lean Six Sigma en OBM  geeft hij er ook les in. In onderstaand blog gaat Robert dieper in op OBM. OBM is de afkorting van Organizational Behavior Management, bij MKPC ook wel Effectief beïnvloeden van gedrag genoemd. Haal in korte tijd het beste uit je medewerkers.

Praktische hulpmiddelen zonder psychologie

OBM is het toepassen van gedragsmanagement in het bedrijfsleven. Het geeft antwoord op de vraag hoe we veranderingen in gedrag duurzaam kunnen laten bestaan. Ook buiten het bedrijfsleven kun je met OBM aan de slag. Ongeacht de omgeving, of je gedrag nu wilt aanleren, veranderen of voortbestaan, OBM biedt de ‘toolkit’. Tegelijkertijd krijg je inzicht in hoe je mensen in beweging krijgt en waardoor ze op jou reageren zoals ze reageren. En dat alles met praktische hulpmiddelen, zonder psychologie.
Een OBM-traject begint met het vaststellen van het gewenste resultaat, het definiëren van het bijbehorende gedrag en het vaststellen van welk bestaand gedrag daar afbreuk aan doet. De nulmeting geeft inzicht in de status quo en dient als vertrekpunt voor het uitstippelen van de – via subdoelen te bewandelen – weg naar het einddoel. OBM gebruikt wetenschappelijke modellen om het huidige gedrag te verklaren en analyseren, waarna met gedragsbeïnvloedingsstrategieën de interventiefase begint die de nieuwe set gedragingen tot stand laat komen.

Gedrag ontstaat vanuit beloningen

In de basis vertoont een mens alleen gedrag waarvoor hij of zij beloond wordt. Een voorbeeld. Ik deed een OBM-traject bij een bedrijf dat veel met data werkt. De data werden gecontroleerd en fouten werden keurig netjes op een lijst gezet. Alleen werd er niks met die lijst gedaan en bleven de fouten dus terugkomen. Langzaam maar zeker werden de fouten normaal gevonden. En omdat er toch niks met de lijst gedaan werd, werden de datafouten op een gegeven moment helemaal niet meer gemeld. Het beeld ontstond dat het verwerken van de data goed ging. Tegelijkertijd waren de medewerkers ontevreden, omdat er niks werd gedaan met hun signaleringen. Dit alles had betrekking op ruim tien verschillende afdelingen – nog los van de afdelingen die de data gebruikten – dus we mogen gerust stellen dat het bedrijf meer problemen had dan alleen de datakwaliteit.

Tijdens het OBM-traject hebben we gekeken naar hoe we de datakwaliteit konden verbeteren. Het eerste subdoel was dat datafouten weer werden gemeld en dat medewerkers beloond werden voor dit gedrag. We kozen interviews om erachter te komen welke beloningen aan zouden slaan. De meest gewenste beloning bleek te zijn dat er iets gedaan werd met de meldingen. Eenmaal ingeregeld, steeg het aantal meldingen gestaag. De beloning voor de afdeling ‘oorzaken achterhalen’ was het wegnemen van de oorzaken. Deze taak lag bij een volgende afdeling, die een hogere klanttevredenheid als beloning ervoer (de klanten waren in deze casus de mensen die de data gebruikten om het bedrijf te besturen). De klanten tenslotte kregen als beloning beter betrouwbare stuurrapportages. Een win-win-winsituatie: naast een kwaliteitsverbetering stegen zowel klant- als medewerkerstevredenheid.

Honger en voedsel van gedrag

OBM leert je honger en voedsel te herkennen binnen de context van gedragsbeïnvloeding. OBM werkt, omdat het gebruik maakt van natuurwetten. Dat klinkt nu misschien als hocus pocus, maar in de lessen wordt OBM in alledaags taalgebruik uitgelegd. Iedereen begrijpt dat je op zoek gaat naar voedsel als je honger hebt. Met OBM leer je de honger en het voedsel te herkennen binnen de context van gedragsbeïnvloeding. Daarbij brengt de gestructureerde aanpak het einddoel op een gecontroleerde manier binnen handbereik.

OBM neemt elementen mee die ervoor zorgen dat gedrag standhoudt. Door gebruik te maken van beloningsschema’s en in te spelen op het leereffect van een mens hoef je na de interventie steeds minder te doen, terwijl de gewenste gedragingen toch blijven bestaan.

Voorkom uitspraken als ‘Dat hebben we al eerder geprobeerd, maar toen het project was afgelopen, kreeg het geen managementaandacht meer’ en ‘Daar ga ik niet nog een keer aan beginnen, want het werkt toch niet’ door te belonen. Geloof me, je ervan afmaken met het motto ‘Het is toch gewoon hun werk’ gaat niet werken.

Aan het roer zonder egoïstisch te zijn

OBM haalt het beste uit je medewerkers. Tegelijkertijd genereert het toegevoegde waarde voor bedrijven en organisaties. En wat zo mooi is: binnen enkele maanden is er al een significant positief verschil te zien in de prestaties. Bedrijven in een sterk concurrerende markt en/of met een hoge kostendruk zullen om die redenen OBM al snel weten te waarderen.

OBM biedt (ook in je privéleven) ondersteuning bij het analyseren en wegnemen van probleemgedrag. Daarbij helpt het nieuw gedrag te ontwikkelen en bestaand gewenst gedrag in stand te houden. De toepassing van OBM is daardoor ook geschikt voor onder andere hulpverlening, scholing en opvoeding. OBM helpt je inzicht te krijgen in je eigen doen en laten. Het leert je jouw gedrag te veranderen en daarmee kun je jouw omgeving beïnvloeden. Jij staat aan het roer zonder egoïstisch te zijn, je gaat effectiever en efficiënter functioneren en je komt beter in je vel te zitten.


MKPC opleidingen

WWW.MKPC.NL

Investeer in jouw bedrijf, werk of project met een opleiding van MKPC > Bekijk ons opleidingsaanbod!

Lean / Six Sigma / Scrum / Agile / Masterclasses /Workshops

Opleidingsinstituut MKPC leert en helpt organisaties klantgericht, efficiënt en effectief te werken. Zodat zij het verschil kunnen maken naar hun klanten en medewerkers en in staat zijn optimale bedrijfsresultaten te halen. Wij geloven in voortdurend leren en continu verbeteren met aandacht voor het organisatie- en het individuele belang. Opdat bedrijfsresultaten aantoonbaar verbeteren, de betrokkenheid toeneemt en de medewerkers zich als professional blijven ontwikkelen. In onze ervaring en overtuiging is deze aanpak dé manier om aansprekende resultaten te halen en succesvol te zijn voor organisaties én mensen met wie wij zakendoen. Niet voor niets is onze slogan: resultaat-én mensgericht verbeteren!