Krijn Vrolijk

  • Verandercurve
  • Elisabeth Kübler-Ross
  • Effectief veranderen

MKPC heeft oog voor de menselijke inbreng om veranderingen daadwerkelijk te realiseren

Effectief veranderen is te leren

Zelfs met behulp van Lean of Lean Six Sigma blijkt effectief veranderen moeilijk.

Het loopt vaak anders dan gepland. Daarom besteedt MKPC veel aandacht aan verandermanagement in hun Lean- en Lean Six Sigma-trainingen. De meeste veranderingen mislukken namelijk door menselijk gedrag en niet door de toegepaste methoden en technieken.

Voor MKPC bestaat een verandertraject uit resultaatgericht verbeteren, met oog voor de menselijke inbreng om veranderingen daadwerkelijk te realiseren. Dat doen wij bijvoorbeeld door tijdens onze trainingen aandacht te besteden aan de Verandercurve van Elisabeth Kübler-Ross. We geven onze deelnemers inzicht in de fases die iemand tijdens een verandering doorloopt en helpen ze deze te herkennen. Daardoor kunnen ze er effectief en passend gedrag tegenover zetten. En daar adviseren wij dan ook weer over.

Enfin. Nieuwsgierig? Meer weten over onze trainingen? Kijk dan eens op https://mkpc.nl/lean-opleiding/greenbelt/.