Ontdek de vijf fasen van

DMAIC

De Kern van Lean Six Sigma

De DMAIC-cyclus (Define, Measure, Analyze, Improve & Control) vormt de kern van Lean Six Sigma en biedt een gestructureerde aanpak voor procesverbetering. De methode helpt bij het identificeren, analyseren en oplossen van problemen in processen. Door deze methodologie te omarmen, kunnen organisaties de prestaties naar een hoger niveau tillen.

DMAIC_Define

Define

In deze fase wordt het probleem gedefinieerd, het doel gesteld, en het projectteam samengesteld. Het eindresultaat is een duidelijk begrip van het te verbeteren proces en de verwachtingen.

DMAIC_Measure

Measure

In deze fase worden gegevens verzameld om de huidige toestand van het proces kwantitatief vast te leggen. Hierbij worden relevante meetgegevens en prestatie-indicatoren geïdentificeerd en gemeten. Dit creëert een basislijn voor verdere analyse.

DMAIC_AnalyzeAnalyze

In de Analyze-fase worden de verzamelde gegevens geanalyseerd om de grondoorzaken van problemen of knelpunten te identificeren. Statistische tools en technieken kunnen worden gebruikt om de relaties tussen variabelen te begrijpen en de oorzaken van variabiliteit vast te stellen.

DMAIC_Improve

Improve

Tijdens deze fase worden oplossingen gegenereerd en geïmplementeerd om de geïdentificeerde problemen aan te pakken. Deze oplossingen zijn gebaseerd op de inzichten uit de vorige fasen. Het doel is om het proces te optimaliseren en de prestaties te verbeteren.

DMAIC_Control

Control

De laatste fase, de Control-fase, richt zich op het borgen van de verbeteringen. Er worden controlesystemen en monitoringmechanismen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat het proces stabiel blijft en dat de behaalde verbeteringen duurzaam zijn. Deze fase helpt om te voorkomen dat het proces terugvalt naar de oude staat.

Conclusie

Door deze vijf fasen in de DMAIC-methodologie systematisch te doorlopen, kunnen organisaties gestructureerd en gefundeerd werken aan het oplossen van problemen en het optimaliseren van processen!

DMAIC

Lean Six Sigma leer je bij MKPC!


Investeer in jouw bedrijf, werk of project met een opleiding van MKPC > Bekijk ons opleidingsaanbod!


MKPC opleidingen

WWW.MKPC.NL