Lean Coaching

Een organisatie helpen te verbeteren, vraagt van medewerkers en management zich te blijven ontwikkelen. Zowel bij de uitvoering van verbeterprojecten als bij jouw persoonlijke ontwikkeling helpen wij jou met coaching-on-the-job om zo de organisatiedoelen of jouw persoonlijke doelen te bereiken.

Algemeen

Coaching en begeleiding bij verbetertrajecten
Heb je een Green- of BlackBelt opleiding afgerond en start je binnenkort met je eerste verbeterproject? Dan is het vaak handig terug te kunnen vallen op de kennis en ervaring van een van onze professionals.

Voordoen, samendoen, zelf doen!

MKPC helpt graag de startende Green- en BlackBelt bij hun eerste verbeterprojecten met advies en begeleiding on-the-job. Onze insteek is daarbij zo goed en snel als het kan de bewuste medewerker het werk zelf te laten doen. Daarmee wordt immers echt invulling gegeven aan continu leren en verbeteren.

Aanpak

Begeleiding van uw medewerkers tijdens het uitvoeren van hun verbeterprojecten is maatwerk. Aspecten die bij de invulling een rol spelen zijn uw wensen en uiteraard ook de mate waarin de medewerkers in staat zijn zelfstandig uitvoering te geven aan verbeterprojecten. Onze rol varieert daarom van dagelijkse coaching on-the-job tot een keer per week als vraagbaak beschikbaar zijn!

Onze aanpak er altijd op gericht los te laten…
Want het doel is immers uw medewerkers te leren zelfstandig uitvoering te geven aan hun verbeterprojecten! In onze aanpak maken we daarom voortdurend de afweging tussen actieve ondersteuning om verder te komen en loslaten om medewerkers zelf te laten ontdekken.
Nadat de medewerker (GreenBelt) uit uw organisatie is geselecteerd en aangesteld om het verbeterproject te leiden stellen we individueel vast aan welke vorm van begeleiding behoefte is. We maken dat concreet door samen met u en de GreenBelt een begeleidingsplan op te stellen.
Hierin spreken we af welke vorm en frequentie de begeleiding zal krijgen, maar ook welke opleidingen voor de GreenBelt eventueel nuttig zijn.
En tijdens de begeleiding hebben we natuurlijk niet alleen besprekingen over de voortgang van het project… De ontwikkeling van de GreenBelt is voor ons minstens zo belangrijk!

Resultaat

Of het nu om de uitvoering of de begeleiding van een verbeterproject gaat, het resultaat van de verbeterprojecten onder onze regie bestaat altijd uit (een van de) volgende zaken:

  • Een (jaarlijks terugkerende) besparing op uw operationele kosten en daarmee een positief effect op uw operationele resultaat.
  • Een optimaal werkend proces op de werkvloer, waarin elke activiteit wordt uitgevoerd volgens een vast omschreven werkinstructie.
  • Een toename van de klanttevredenheid en/of medewerkerstevredenheid.
  • De juiste informatie en inzicht om te kunnen sturen op effectief werken en continu verbeteren.

Maar wellicht nog belangrijker nog dan de inhoudelijke resultaten is de ontwikkeling van uw eigen medewerker. Wij stellen daarom altijd als doel dat uw GreenBelt door onze begeleiding beter in staat is zelfstandig verbeterprojecten te leiden!

Doelgroep

Uw verbeterprojecten laten begeleiden door MKPC is voor u interessant als u zich herkent in een van de volgende situaties:

  • Een bedrijfsproces binnen uw organisatie functioneert niet naar tevredenheid. U merkt dat medewerkers klagen over de werkwijze of werkdruk. Of u merkt dat klanten niet tevreden zijn over uw producten of dienstverlening.
    EN
  • U kunt binnen uw organisatie capaciteit vrijmaken om het bedrijfsproces zelf te optimaliseren. Belangrijk is dat deze medewerker het te verbeteren proces kent en in enige mate bekend is met projectmatig werken.

Praktisch

Het begeleiden van een Lean Six Sigma Verbeterproject is voor iedere organisatie en voor ieder verbeterproject maatwerk! Verschillende kenmerken van uw organisatie (omvang, branche, complexiteit), maar ook de mate van begeleiding die nodig is bepalen uiteindelijk hoe het begeleidingstraject er voor u het beste uit kan zien.
De duur van de begeleiding is gelijk aan de duur van het verandertraject. Onze ervaring leert dat Lean Six Sigma Verbeterprojecten in de regel tussen de 3 en 4 maanden in beslag nemen. De inzet van een coach van MKPC gedurende deze periode varieert in de regel van 4 tot 8 uur per week.
In een (vrijblijvende) kennismaking lichten wij u graag de mogelijkheden toe. En adviseren wij u op welke wijze u het beste een Lean Six Sigma Verbeterproject door ons kan laten begeleiden!