Workshop Organizational Behavior Management

Niveau: HBO niveau
Duur en doorlooptijd: 1 dagdeel
Aantal deelnemers: 6 – 12 deelnemers
Opleidingsvariant: klassikaal
Prijs: € 95,00 (excl. BTW), inclusief opleidingsmateriaal en arrangement.

Algemeen

 Uit herhaald onderzoek blijkt dat slechts 30% van de organisatieveranderingen slaagt. Dat geldt voor systeemimplementaties, cultuurveranderingen, fusies en procesoptimalisatieprogramma’s. Het beoogde rendement uit de business case wordt niet of slechts ten dele behaald. Opvallend is dat in meer dan de helft van de gevallen het gedrag van medewerkers wordt aangeduid als de belangrijkste factor van het falen…

Veel leidinggevende verzuchten dan ook: ‘Waarom doen ze (de medewerkers) niet wat we hebben afgesproken?’, ‘Waarom zijn ze zo ongemotiveerd?’, of ‘Waarom laten zij niet meer het gewenste gedrag zien, zodra de aandacht van het management of de consultant is verlegd?’ Met andere woorden, waarom beklijft de doorgevoerde verandering niet?!

Als het antwoord op deze vragen jou bezig houdt, is deze workshop voor jou een uitgelezen kans kennis te maken met Organizational Behavior Management!

Deze workshop is ontwikkeld door MKPC in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam

Deze workshop is een introductie op de principes van menselijk gedrag en hoe deze effectief te beïnvloeden zijn. En dus ook hoe je het beste uit je medewerkers kunt halen.

Door het gebruik van eigen voorbeelden wordt snel duidelijk dat er drie valkuilen zijn in de pogingen van leidinggevenden en veranderaars om gedrag van medewerkers te beïnvloeden. En juist door die drie beruchte valkuilen

Doelgroep
De workshop Organizational Behavior Management is een opleiding op HBO niveau en is bedoeld voor leidinggevenden, projectleiders en consultants die een leidende rol hebben in een omgeving waarin veranderingen doorgevoerd worden.

Om aan deze opleiding mee te kunnen doen, heb je geen specifieke vooropleiding nodig.

Wat kun je na de workshop?
Deze workshop geeft antwoord:

  • Wat zijn de universele wetmatigheden van menselijk gedrag?
  • Wat zijn bekende valkuilen bij de beïnvloeding van anderen?
  • Waarom besteedt de gemiddelde leidinggevende slechts 0,8% van de tijd effectief aan gedragsbeïnvloeding om prestaties te laten toenemen?
  • Welke basisstrategieën zijn er voor effectieve gedragsbeïnvloeding?
  • Welke hulpmiddelen biedt de moderne Bedrijfskunde om hiermee bedrijfsprestaties te optimaliseren en/of veranderingen te laten slagen?
  • Wat is de kracht van consequenties daarbij?

Om u direct het effect van gedragsbeïnvloeding te laten ervaren behandelen we tijdens de workshop een interessante en tevens ludieke case

‘Hoe dresseer ik een parkiet?’

Oftewel, hoe creëer je bevlogenheid in je eigen organisatie.

Kosten
De prijs voor de workshop Organizational Behavior Management bedraagt € 95,00 (excl. BTW). Deze prijs is inclusief alle lesmaterialen en het arrangement.

Deze workshop incompany
Heb je een grotere groep collega’s die deze workshop wil doen? Het is ook mogelijk deze workshop incompany in jouw bedrijf te organiseren. Voor een incompany workshop (maximaal 10 personen per groep) maken wij graag een offerte op maat.

Programma

In deze workshop wordt kennisgemaakt met de basisstrategieën voor effectieve gedragsbeïnvloeding, alsmede met de methodiek die in de moderne bedrijfskunde is ontwikkeld om effectief interventies op de werkvloer te kunnen doen: Organizational Behavior Management!

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers en de casus ‘Piet Parkiet’ wordt de lesstof toepasbaar gemaakt.

Planning

In de komende periode wordt de workshop Organizational Behavior Management meerdere keren gegeven op onze locatie in Den Haag. Er is dus altijd een moment waarop je kennis kan maken met deze aanpak!

Agenda

06 mei
Tijd: 09:30-12:00
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: 5
11 jun
Tijd: 13:30-16:00
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: 5
16 sep
Tijd: 13:30-16:00
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: 5
07 okt
Tijd: 13:30-16:00
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: 5
04 nov
Tijd: 13:30-16:00
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: 5
09 dec
Tijd: 13:30-16:00
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: 5


Opleidingslocaties van MKPC
MKPC verzorgt haar opleidingen op 4 vaste opleidingslocaties, verspreid over heel Nederland. Wij verzorgen opleidingen in Den Haag, Zwolle, Utrecht en Eindhoven. Wij verzorgen deze workshop in Den Haag en Utrecht.

Certificering

Deze workshop is een eerste kennismaking met het vakgebied Organizational Behavior Management en wordt niet met een examen en/of certificaat afgesloten.

Vervolg op deze workshop
Nadat je de workshop Organizational Behavior Management hebt afgerond, wil je je wellicht verder specialiseren in het toepassen van effectieve gedragsinterventies. De volgende stap in je persoonlijke professionele ontwikkeling!

Een logisch vervolg op deze workshop is daarom de opleiding Organizational Behavior Management Practitioner, voor het vaardig worden in het uitvoeren van gedragsinterventies. Deze opleiding geeft inzicht in de mogelijkheden tot het beïnvloeden van gedrag in een veranderende organisatie.