Het gevonden verbeterpotentieel verzilveren? MKPC helpt bij de uitvoering van de relevante verbeterprojecten. Van ontwerp tot implementatie!

Algemeen

verbeterproject

Uw gevonden verbeterpotentieel verzilveren? Met behulp van de kennis van (proces) verbetertechnieken en ervaring met verandermanagement voert MKPC graag jouw verbeterprojecten op een professionele wijze uit. Van ontwerp tot implementatie!
Een verbeterproject helpt je organisatie het verbeterpotentieel en de groeikansen te realiseren. De professionals van MKPC starten met het definiëren van het probleem. Daarna meten wij de huidige (proces)prestatie, zodat een gerichte analyse kan worden uitgevoerd. De uitkomst van de analyse is een helder advies welke zaken het beste aangepakt kunnen worden om als organisatie een verbetering te realiseren!
In een concrete presentatie zetten wij de prioriteiten voor jouw bedrijf uiteen. Uiteraard is ons advies onderbouwd met een kosten-baten analyse, zodat je de juiste afwegingen kan maken voor het vervolg. Zijn we het met elkaar eens over de vervolgstappen, dan starten we direct met de implementatie van de verbeteringen!
Zo werken wij – samen met de medewerkers van het bedrijf – stap voor stap aan verbetering!

Aanpak

Wij nemen graag verantwoordelijk voor het uitvoeren van het verbeterproject! Als het gaat om het verzilveren van het verbeterpotentieel binnen uw bedrijf zetten wij al onze ervaring en expertise in! Want met onze brede ervaring in verschillende branches weten wij waar we het over hebben en kunnen we snel en adequaat starten met het uitvoeren van het verbeterproject.
De professionals van MKPC jouw verbeterproject laten uitvoeren is vooral interessant als het om grotere, complexe, niet-functionerende processen gaat. Of om processen die verbeterd moeten worden terwijl je zelf binnen je organisatie (nog) niet de juiste kennis, ervaring of capaciteit kan vrijmaken. Ons team bestaat uit verschillende gecertificeerde experts (Lean Six Sigma BlackBelts, veranderkundigen en gedragskundigen) die al vele malen succesvol verbeterprojecten hebben begeleid en uitgevoerd in allerlei branches.
In het uitvoeren van verbeterprojecten maken wij gebruik van de beproefde Lean Six Sigma methode. Een methode die over de hele wereld veelvuldig haar kracht heeft bewezen. In onze aanpak besteden we daarbij veel aandacht aan de menskant van veranderen. Uw medewerkers zijn het immers die de verandering ondergaan én tot stand brengen. En in die aanpak onderscheiden wij ons:

MKPC: de kracht van resultaat- en mensgericht verbeteren!

Resultaat

Of het nu om de uitvoer of de begeleiding van een verbeterproject gaat, het resultaat van de verbeterprojecten bestaat uit (een van de) volgende zaken:

  • Een (jaarlijks terugkerende) besparing op uw operationele kosten en daarmee een positief effect op uw operationele resultaat.
  • Een optimaal werkend proces op de werkvloer, waarin elke activiteit wordt uitgevoerd volgens een vast omschreven werkinstructie.
  • Een toename van de klanttevredenheid en/of medewerkerstevredenheid.
  • De juiste informatie en inzicht om te kunnen sturen op effectief werken en continu verbeteren.

Doelgroep

Verbeterprojecten laten uitvoeren door MKPC is voor jou interessant als je je herkent in een van de volgende situaties:

  • Een bedrijfsproces binnen jouw organisatie functioneert niet naar tevredenheid. Je merkt dat medewerkers klagen over de werkwijze of werkdruk. Of je merkt dat klanten niet tevreden zijn over jullie producten of dienstverlening.
    EN
  • Je kunt binnen je organisatie (nog) niet de juiste kennis, ervaring of capaciteit vrijmaken om het bedrijfsproces zelf te optimaliseren.

Praktisch

Het uitvoeren van een Lean Six Sigma Verbeterproject verloopt langs vaste structuren, maar is voor iedere organisatie maatwerk! Verschillende kenmerken van jouw organisatie (omvang, branche, complexiteit) bepalen uiteindelijk hoe het traject er voor jullie het beste uit ziet.
Onze ervaring leert dat Lean Six Sigma Verbeterprojecten in de regel tussen de 3 en 4 maanden in beslag nemen en gedurende deze periode de fulltime inzet vraagt van een projectleider (BlackBelt of GreenBelt).
In een (vrijblijvende) kennismaking lichten wij graag de mogelijkheden toe. En adviseren wij op welke wijze je het beste een Lean Six Sigma Verbeterproject met ons kan inzetten!