Scrum Foundation

Maak kennis met de essentie van Agile werken en de werkwijze en aanpak van Scrum. Ontdek op interactieve manier hoe je Agile wordt en dit direct toepast in je eigen werk of project. Deze introductie op Agile werken geeft je de kans de kracht van Scrum Agile te ervaren én jezelf in 1 dag verder te ontwikkelen als professional!

  • Interactieve kennismaking met Scrum Agile
  • Hooggewaardeerd door eerdere cursisten
  • Theorie én heel veel praktijk!
Direct inschrijven Plaats reserveren

Sommige processen hebben veel interactie nodig tussen verschillende afdelingen of met de klant om tot een goed eindresultaat te komen. De afhankelijkheid tussen die partijen is groot en dus is goede samenwerking essentieel. Dit soort processen zijn met name te vinden in dienstverlenende en administratieve organisaties en daar waar ICT of innovatie een belangrijke rol spelen.

Scrum is de aanpak waarbij het traditionele denken, om in een grote stap naar het beoogde eindresultaat te werken, los wordt gelaten. Bij Scrum wordt de verbetering of het ontwerp juist vorm gegeven door in kleine stapjes te werken naar het eindresultaat. Oftewel, samen met de relevante partijen, stap voor stap leren door het te doen!

Doelgroep
De opleiding Scrum Foundation is vooral bedoeld voor managers en medewerkers die betrokken zijn in het opzetten en uitvoeren van projecten en die (binnenkort) te maken krijgen met, of zich nog oriënteren op, de mogelijkheden van Scrum en Agile. De Foundation is geschikt voor iedereen die met Scrum aan de slag wil.
Om aan deze opleiding mee te doen is geen specifieke vooropleiding vereist.