Organizational Behavior Management Practitioner

Niveau: HBO niveau
Duur en doorlooptijd: 6 dagdelen, verspreid over een periode van 4 maanden
Aantal deelnemers: 6 – 10 deelnemers
Opleidingsvariant: klassikaal
Prijs: € 2.750,00 (excl. btw), inclusief opleidingsmateriaal en arrangement, exclusief het eventuele examengeld

Algemeen

 Uit herhaald onderzoek blijkt dat slechts 30% van de  organisatieveranderingen slaagt. Dat geldt voor systeemimplementaties, cultuurveranderingen, fusies en procesoptimalisatieprogramma’s. Het beoogde rendement uit de business case wordt niet of slechts ten dele behaald. Opvallend is dat in meer dan de helft van de gevallen het gedrag van medewerkers wordt aangeduid als de belangrijkste factor van het falen…

De grote vraag is dan natuurlijk ‘waarom beklijft de doorgevoerde verandering niet’?

Als het antwoord op deze vragen jou bezig houdt, is deze opleiding voor jou een uitgelezen kans Organizational Behavior Management toe te leren passen in je eigen praktijk!

Deze opleiding is ontwikkeld door MKPC in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam

In deze opleiding maak je kennis met de principes van gedragsanalyse en wat Organizational Behavior Management (OBM) daarin kan betekenen. Je leert gedragsanalyses te maken om oorzaken en gevolgen van huidig gedrag te achterhalen. Om vervolgens een Prestatieverbeterplan (PvP) te ontwerpen en uitvoeren, gebaseerd op eigen werksituatie als (interim) manager, trainer of coach.

Doelgroep
De opleiding Organizational Behavior Management Practitioner is een opleiding op HBO niveau en is bedoeld voor leidinggevenden, projectleiders en consultants die werkzaam zijn in een functie waarin gedragsverandering in organisaties aan de orde is en tot het werkgebied behoort of gaat behoren.

Om aan deze opleiding mee te doen, heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Wel is het zinvol een actueel voorbeeld uit je werkomgeving mee te nemen, waarin een gedragsverandering gewenst is.

Wat kun je na de opleiding?
Na afloop ben je in staat om zelfstandig een ‘Prestatie Verbeterplan’ te maken en om gedragsinterventies te doen in de praktijk. Bijvoorbeeld als consultant bij een van je relaties of intern als lijnmanager in je eigen organisatie. Zo kunt je helpen bedrijfsvraagstukken veel sneller op te lossen en prestaties aanzienlijk te verbeteren.

Om direct het effect van gedragsbeïnvloeding te ervaren, ga je tijdens de opleiding aan de slag met de aangereikte theorie. Je doet dat onder andere door dit toe te passen op je eigen casus.

Kosten
De opleidingsprijs voor de opleiding Organizational Behavior Management Practitioner bedraagt € 2.750,00 (excl btw). Deze prijs is inclusief alle lesmaterialen en het arrangement, echter exclusief het (optionele) examen, dat door de Vrije Universiteit van Amsterdam wordt verzorgd. De examenkosten bedragen € 450,00 (vrijgesteld van btw).

Gedurende de opleiding ontvang je de volgende literatuur:

  • Bringing Out the Best in People – Dr. A.C. Daniels
  • Organisaties Conditioneren van Dr. M.M. Rietdijk

Deze opleiding incompany
Heb je een grotere groep collega’s die deze opleiding wil doen? Het is ook mogelijk deze opleiding incompany in jouw bedrijf te organiseren. Voor een incompany opleiding (maximaal 10 personen per groep) maken wij graag een offerte op maat.

Programma

 In deze opleiding wordt de theorie en  basisstrategieën voor effectieve gedragsbeïnvloeding geleerd, alsmede de methodiek die in de moderne bedrijfskunde is ontwikkeld om effectief (gedrags)interventies op de werkvloer te kunnen doen.

De opleiding Organizational Behavior Management Practitioner is een meerdaagse opleiding, verspreid over circa 4 maanden, bestaande uit:

  • 1 dag theorie, gecombineerd met het doen van groepsopdrachten
  • 4 losse dagdelen, waarin de voortgang met presentaties door de deelnemers worden besproken om zo tot een concreet Prestatieverbeterplan (PvP) te komen. Op deze dagdelen worden steeds nieuwe delen van de theorie overgebracht.

Planning

 In de komende periode wordt de opleiding Organizational Behavior Management Practitioner meerdere keren gegeven op onze locatie in Den Haag. Er is dus altijd een moment waarop je deel kan nemen!

Agenda

03 sep
Tijd: 09:30-17:00
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: 5
11 nov
Tijd: 09:30-17:00
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: 5

Opleidingslocaties van MKPC
MKPC verzorgt haar opleidingen op 4 vaste opleidingslocaties, verspreid over heel Nederland. Wij verzorgen opleidingen in Den Haag, Zwolle, Utrecht en Eindhoven. Wij verzorgen deze opleiding op onze locatie in Den Haag.

Certificering

 Deze opleiding kan (optioneel) worden afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat wordt daarmee het door de Vrije Universiteit van Amsterdam afgegeven certificaat behaald.

Het examen betreft het geven van een eindpresentatie en bespreking daarvan van de casus die parallel aan de opleiding door de kandidaat is uitgewerkt met de examencommissie van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De eindpresentatie en aansluitende discussie duurt circa 45 minuten.

Het (optionele) examen, dat door de Vrije Universiteit van Amsterdam wordt verzorgd kan alleen worden afgelegd indien de examenkandidaat in het bezit is van een HBO-diploma. De examenkosten bedragen € 450,00 (vrijgesteld van btw).

Na het behalen van het examen mag de titel ‘Certified OBM Practitioner’ worden gevoerd.

Vervolg op deze opleiding
Nadat je de opleiding Organizational Behavior Management Practitioner hebt afgerond, wil je je wellicht verder specialiseren in het toepassen en ook anderen leren van effectieve gedragsinterventies. De volgende stap in je persoonlijke professionele ontwikkeling!

Een logisch vervolg op deze opleiding is daarom de opleiding Organizational Behavior Management Master. Met die opleiding krijg je nog dieper inzicht in de mogelijkheden tot het beïnvloeden van gedrag in een veranderende organisatie en ben je in staat ook als trainer op dit vakgebied op te treden.

Ook kan je er voor kiezen je verder te specialiseren in de meer inhoudelijke, procesmatige kant van organisaties verbeteren. In dat geval sluit de Lean Six Sigma GreenBelt of Lean Six Sigma BlackBelt goed aan!