Operational Management

Niveau: HBO niveau
Duur en doorlooptijd: 2 losse dagen in 1 maand
Aantal deelnemers: 6 – 12 deelnemers
Opleidingsvariant: klassikaal
Prijs: € 895,00 (excl. BTW), inclusief opleidingsmateriaal, arrangement en Certificaat van Deelname

Algemeen

 Hoe komt het toch dat verbeterde prestaties in een organisatie of in een proces vaak na enige tijd weer terugvallen naar het oude niveau? Wat kan je doen om het bereikte niveau vast te houden? Als het antwoord op deze vragen jou bezig houdt, is Operational Management voor jou de uitkomst!

Veel organisaties hebben inmiddels wel een vorm van prestatiemanagement, op basis van meetbare gegevens. De verbinding met gedragsmanagement wordt echter nog zelden gemaakt. Opvallend omdat de juiste interventies op gedrag binnen een organisatie juist de sleutel is om tot stabiele prestaties te komen.

In de opleiding Operational Management worden op een unieke manier prestaties van een proces aan gedrag(sinterventies) gekoppeld. Medewerkers en leidinggevenden dragen verantwoordelijkheid om de juiste prestaties te leveren en monitoren zelf, actief de voortgang hierin. Zodra de prestatie gaat afwijken van de norm, dragen zij ook de verantwoordelijkheid (en hebben ieder hun eigen mandaat!) om de juiste interventies in het proces te doen. Dat vraagt uiteraard een bepaald gedrag van de betrokken medewerkers en leidinggevenden.

Bij afwijkingen in het gedrag, dat essentieel is voor het leveren van een prestatie, wordt door de leidinggevende om een (gedrags)interventie gevraagd. Hij of zij coacht, desgewenst met hulp van een coach, de medewerkers het gedrag te ontwikkelen tot het niveau waarop de juiste procesinterventies weer mogelijk zijn. En op exact dezelfde wijze geldt dit voor de hogere leidinggevende niveaus in de organisatie.

MKPC heeft een unieke aanpak om de invoering van Operational Management tot een succes te maken voor jouw organisatie. Een aanpak die erop gericht is Operational Management voor jouw organisatie op maat te maken en stap voor stap in te voeren. Een aanpak die al meerdere keren tot succes heeft geleid: een organisatie met verbeterde en stabielere prestaties.

Doelgroep
De opleiding Operational Management is een opleiding op HBO niveau en is bedoeld voor leidinggevenden, projectleiders en consultants die een leidende rol hebben in een omgeving waarin processen worden of zijn verbeterd.

Om aan deze opleiding mee te kunnen doen, heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Enige voorkennis van Lean (Six Sigma) is wel handig.

Wat kun je na de opleiding?
Na deze opleiding ben je in staat de operationele managementstructuur in je organisatie te verbeteren (de structuurkant). Bovendien ben je in staat proces- en gedragsissues te identificeren en daarop effectief te interveniëren. Als leidinggevende vergroot je bovendien je stuur- en verantwoordingsvaardigheden.  Voor de organisatie worden de procesprestaties stabieler en beter, wat zich uit in een hogere klant- en medewerkerstevredenheid en lagere kosten.

Kosten
De opleidingsprijs voor de opleiding Operational Management bedraagt € 895,00 (excl. BTW). Deze prijs is inclusief alle lesmaterialen, het arrangement, de benodigde literatuur en het Certificaat van Deelname.

Ook mag je als onderdeel van deze opleiding rekenen op 1 uur coaching en begeleiding van een van onze (Master) BlackBelts bij de opstart en inrichting van Operational Management in jouw organisatie(onderdeel).

Als je met meerdere deelnemers meedoet aan deze opleiding, geldt een collegiale korting van 15% over jullie totale opleidingsprijs.

Deze opleiding incompany
Heb je een grotere groep collega’s die deze opleiding wil doen? Het is ook mogelijk deze opleiding incompany in jouw bedrijf te organiseren. Zelfs voor meerdere groepen tegelijkertijd! Voor een incompany opleidingen maken wij graag een offerte op maat.

Programma

Tijdens de opleiding Operational Management creëren wij een leeromgeving waarin je – onder begeleiding van een professionele trainer – het geleerde direct kan toepassen en oefenen. Wij wisselen sterk af tussen theorie en praktijk en maken veelvuldig gebruik van interactie en opdrachten. Als onderdeel van deze opleiding adviseert onze trainer je bij het opzetten en inrichten van Operational Management in je eigen werkomgeving.

Dag 1
Ochtend:

 • Introductie en inventarisatie van de uitdagingen van cursisten
 • Een integrale aanpak van het operationele management: structuur, prestatiegegevens en gedrag

Middag:

 • Vervolg integrale aanpak
 • De structuurkant van Operational Management:
  • keuze KPI’s, keuze sponsor en de KPI-structuur.
  • prestatiegegevens, hoe kom ik er aan en zijn ze betrouwbaar.
  • Opzet en gebruik van visuele hulpmiddelen.

Dag 2
Ochtend:

 • Recap van dag 1 en terugkoppeling van de cursisten over hun voortgang.
 • De gedragskant van Operational Management:
  • Sturen en verantwoorden als kern: wat is dat? En wie heeft welke rol?
  • Gewenst gedrag bij een afwijkende prestatie
  • Oefenen van gedrag als prestatieverantwoordelijke en stuurverantwoordelijke

Middag:

 • De gedragskant van Operational Management (vervolg):
  • De vijf manieren van sturen
  • Ontwikkelen van gedrag:
  – De rol van de gedragscoach
  – het scoren van gedrag en het maken gedragsscorerapportages.
  • Oefenen van gedrag inclusief de gedragscoach
 • Samenvatting en afsluiting

Planning

In de komende periode wordt de opleiding Operational Management meerdere keren gegeven op verschillende plaatsen in Nederland. Er start dus altijd een opleiding bij jou in de regio!

Geen Evenementen

Opleidingslocaties van MKPC
MKPC verzorgt haar opleidingen op 4 vaste opleidingslocaties, verspreid over heel Nederland. Wij verzorgen opleidingen in Den Haag, Zwolle, Utrecht en Eindhoven. Wij verzorgen deze opleiding in Den Haag.

Certificering

Na afloop van de opleiding Operational Management ontvang je het bijbehorende Certificaat van Deelname.

Vervolg op deze opleiding
Nadat je de opleiding Operational Management het afgerond, wil je je wellicht verder specialiseren in de inhoud van Lean Six Sigma of juist in het toepassen van effectieve gedragsinterventies. De volgende stap in je persoonlijke professionele ontwikkeling!

Een logisch vervolg op deze opleiding is daarom de Lean Six Sigma GreenBelt opleiding, voor het inhoudelijk verbeteren van processen. Wil je juist meer ontwikkelen in gedragsinterventies, dan is de opleiding ‘Organizational Behavior Management’ een geschikte keuze. Deze opleiding geeft inzicht in de mogelijkheden tot het beïnvloeden van gedrag in een Lean organisatie.