MKPC maakt blended learning YellowBelt voor de Provincie Fryslân

Recentelijk ontwikkelde Laurens Smit van MKPC een blended learning YellowBelt voor de provincie Friesland. Wat blended learning precies is, lees je in dit artikel

Voor dit artikel volstaat de volgende definitie: Blended learning is een mix van verschillende leervormen, zoals klassikale training en e-learning.

Benieuwd naar achtergrond en eerste indrukken van dit traject spraken we Edgar van der Staay, Lean Coördinator en Agile Scrum Coach bij de provincie Friesland. Vanuit zijn rol als Lean coördinator was hij medeverantwoordelijk voor de implementatie van het blended-learning-project.

Vanuit welke behoefte is de blended learning YellowBelt tot stand gekomen?

In 2017 werd door onze directie besloten alle processen een Lean-traject te laten doorlopen. Inmiddels zijn meer dan honderd prosessen geïnventariseerd. Er is een Lean-team opgezet, dat deze trajecten faciliteert. In 2018 werden Green- en YellowBelt-trainingen gegeven. We ontdekten dat voor het goed doorlopen van de Lean-trajecten en het waarborgen van continu verbeteren Lean-kennis op de werkvloer aanwezig moet zijn. Het starten van een YellowBelt-training bij een afdeling die tegelijkertijd een Lean-traject start, biedt groot voordeel, omdat de medewerkers dezelfde taal spreken als de GreenBelt die het project doet. Met de dubbele aanpak werd momentum gecreëerd, wat de slaagkans van de Lean-projecten aanzienlijk verbeterde. Een ander voordeel van het meenemen van GreenBelts naar het eerste deel van de YellowBelt-training van de afdeling waar ze werden ingezet, was dat ze elkaar leerden kennen en dat GreenBelts meteen wisten welke problemen er op de afdelingen speelden. Door de hoeveelheid projecten die we de komende twee jaar gaan uitvoeren, lijkt het ons noodzakelijk de YellowBelt-training door eigen mensen in huis te geven. Vandaar het blended-learning-traject met MKPC.

Hoe verliep het proces van het maken van de blended learning YellowBelt?

Ik nam de functie van projectleider halverwege over, mijn voorganger heeft dit proces in gang gezet. Wat mij erg is bevallen, is dat MKPC strakke regie voerde, waardoor wij ontzorgd werden. Daarbij bood MKPC mij de mogelijkheid, ondanks de vooraf strak gedefinieerde opzet, wijzigingen aan te brengen in de aanpak en mee te denken. Naast het ontwikkelen van de e-learning-modules moesten GreenBelts getraind worden om les te gaan geven. Met vier anderen heb ik deze training doorlopen. Ik vond de opzet en inzet van MKPC echt goed en heb in de beoordeling dan ook een negen gegeven.

En wat zijn de eerste bevindingen?

We hebben vertrouwen in het e-learning-systeem, we gaan er waarschijnlijk meer dan honderd personen mee opleiden. De mensen die de training hebben gevolgd, willen de cursussen ook graag gaan geven, dat blijkt wel uit de aanmeldingen die we hebben ontvangen. In de pilot hebben we samen met MKPC tien nieuwe YellowBelts opgeleid, die bijna allemaal examen gaan doen. Al met al een mooie start van de uitrol van dit project.

 Wil je meer weten over de mogelijkheden van een blended-learning-traject bij MKPC? Neem  dan eens contact met ons op via info@mkpc.nl of 070 512 31 44.