dilemma van de maand

Meteen starten of goede beeldvorming

Duivels Dilemma - september 2020

  • Je bent gevraagd een project te leiden. De opdrachtgever heeft haast, want er is al eerder een project gedaan, dat lang duurde en niet het gewenste resultaat opleverde. Zij wil dat je meteen aan de slag gaat, jij vindt het belangrijk je goed voor te bereiden. Wat doe je: snel beginnen of jezelf eerst een gedegen beeld vormen?