De Lean GreenBelt zelfstudie Plus

Niveau: HBO niveau
Duur en doorlooptijd: 60-80 uur zelfstudie + 3 verdiepingssessies in de avond + 1 Lean Praktijkdag
Aantal deelnemers: 6 – 12 deelnemers
Opleidingsvariant: Zelfstudie, gecombineerd met klassikale begeleiding
Prijs: € 1350,00 (excl. BTW), inclusief opleidingsmateriaal

Algemeen

 Je kan de GreenBelt zelfstudie – naast de Lean Praktijkdag – ook aanvullen met deelname aan drie verdiepingssessies in de avond: de Lean GreenBelt zelfstudie Plus! Een ideale manier om zelf studeren te combineren met klassikaal verdiepen op de lesstof!
De drie verdiepingssessies worden gegeven op drie avonden van 17.30 uur tot 21.00 uur. Het leertraject wordt afgesloten met de Lean Praktijkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Tussen de sessies zit ongeveer 3 weken, zodat je studiebelasting is gespreid en je tussendoor aan de hand van de studiewijzer voldoende tijd hebt je voor te bereiden op de volgende sessie.
Tijdens de verdiepingsavonden en de Lean Praktijkdag behandelen we de essentie van de lesstof die is voorbereid, reflecteren we op de praktische toepassing ervan en behandelen we waar mogelijk casuïstiek van de deelnemers. Zo komt het bestudeerde uit de zelfstudie echt tot leven!
De inhoudelijke informatie over de GreenBelt zelfstudie en de Lean Praktijkdag  vind je door te klikken op de links.

Hieronder vind je de aanvullende informatie over de verdiepingssessies.

De verdiepingsavonden van de Lean GreenBelt zelfstudie Plus
Iedere verdiepingssessie bereid je – aan de hand van de studiewijzer – een gedeelte van de zelfstudie voor. Dat geldt zowel voor een gedeelte van de theorie, als voor de aangegeven opdrachten uit het werkboek. Op de verdiepingsavond zelf, wordt de essentie van het bestudeerde behandeld en worden de belangrijkste thema’s en opdrachten plenair besproken. Ook is er ruimte voor vragen over de eigen werksituatie of eigen project.
Deze studievariant wordt afgesloten met een Lean Praktijkdag om al het geleerde in de gesimuleerde praktijk toe te passen!

Doelgroep
De Lean GreenBelt zelfstudie is geschikt voor mensen enerzijds de discipline hebben om in eigen tijd en tempo Lean GreenBelt willen worden, maar anderzijds ook graag met anderen verdiepen op de (praktische toepasbaarheid van) de lesstof.
Deze studievorm is namelijk een ideale combinatie tussen zelf leren en samenkomen om te verdiepen op de lesstof. Ideaal voor mensen die graag zelf regie houden in hun studietraject, maar ook gebruik willen maken van de kennis en kunde van medecursisten én onze docent.
Om aan deze opleiding mee te doen is geen specifieke vooropleiding vereist.

Wat brengt de Lean GreenBelt zelfstudie Plus extra?
De meerwaarde van deze Plus-studievariant is vooral de levendige verdieping op de lesstof met de medecursisten en met de docent van MKPC. Op de drie verdiepingsavonden wordt zowel verdiept op de theorie, als gereflecteerd op de soms weerbarstige praktijk. Net even die extra dimensie ten opzichte van de studieboeken alleen!
Als klap op de vuurpijl sluit je af met de Lean Praktijkdag. Op deze interactieve dag ga je met elkaar aan de slag om een niet functionerend proces volgens de concepten van Lean te herontwerpen. Je ervaart aan den lijve de gevolgen van het invoeren van resultaat- en procesgericht werken en welke – ook veranderkundige – uitdagingen zich daarbij voordoen.
Met de Lean GreenBelt zelfstudie Plus komt de theorie van Lean echt tot leven en ervaar je de kracht van de Lean werkwijze in de praktijk!

Kosten
De opleidingsprijs voor de Lean GreenBelt zelfstudie Plus bedraagt € 1.350,00 (excl. btw). Deze prijs is inclusief alle lesmaterialen, het arrangement, de benodigde literatuur en het Certificaat van Deelname aan de Lean Praktijkdag.
Als je met meer deelnemers van hetzelfde bedrijf meedoet aan dezelfde opleiding (zelfde dag en locatie), geldt een collegiale korting van 15% over jullie totale opleidingsprijs.

Deze opleiding incompany
Heb je een grotere groep collega’s die de Lean GreenBelt zelfstudie Plus willen doen? Vanaf 6 deelnemers is het ook mogelijk deze opleiding incompany in jouw bedrijf te organiseren. Zelfs voor meer groepen tegelijkertijd!
Voor een incompany opleidingen maken wij graag een offerte op maat.

Programma


Het programma van de Lean GreenBelt zelfstudie is gelijk aan het programma dat onder de bol ‘Zelfstudie’ (hierboven) is beschreven. Meer informatie over de Lean Praktijkdag vind je hier.
Het programma van de verdiepingsavonden vind je in hoofdlijn hieronder.

Verdiepingsavond 1
Op de eerste avond wordt ingegaan op de basis van Lean Six Sigma, de DMAIC aanpak en wat het belang is van verandermanagement. Aan bod komt onder andere de concepten van Lean-denken, de projectorganisatie van Lean, hoe een leidend team te formeren, de DMAIC methode en de Tollgates. Ook behandelen we hoe je het beste project selecteert en hoe je een project charter opstelt.

Verdiepingsavond 2
De tweede avond staan processen tekenen en de prestatie analyseren centraal. Je leert verschillende proces tekentechnieken (flowchart, value stream map, spaghetti diagram. Ook leer je hoe je de prestatie van een proces kan meten en berekenen met de Lean metrics. En hoe je tot een eerste analyse komt met behulp van een Ishikawa en 5x why.

Verdiepingsavond 3
De laatste verdiepingsavond besteden we aandacht aan Flow- en Pulltechnieken. En uiteraard aan het verbeteren, invoeren en borgen van verbeteringen en hoe je een lerende organisatie wordt! Ook veranderkundige onderwerpen, zoals het weerstandsmodel en leidinggeven aan Lean, en het invoeren van operational management komen aan bod!

Op de afsluitende dag (dagdeel 4 en 5) wordt al het geleerde toegepast in de gesimuleerde praktijk op de Lean Praktijkdag. In een professionele game word je met de andere deelnemers uitgedaagd het falende proces te verbeteren.

Planning

 In de komende periode wordt de Lean GreenBelt zelfstudie Plus gegeven op verschillende plaatsen in Nederland. Er start dus altijd een opleiding bij jou in de buurt!

Geen Evenementen

Opleidingslocaties van MKPC

MKPC verzorgt haar opleidingen op 4 vaste opleidingslocaties, verspreid over heel Nederland. Wij verzorgen opleidingen in Den Haag, Zwolle, Utrecht en Eindhoven.

Certificering

 Na afloop van de Lean GreenBelt zelfstudie Plus wordt een Certificaat van Deelname uitgereikt. 
Op welke wijze je het Lean GreenBelt certificaat kan halen, vind je terug bij de bol ‘Zelfstudie’ (hierboven) onder het tabblad ‘Certificering’.

Vervolg op deze opleiding
Nadat je de Lean GreenBelt zelfstudie Plus hebt afgesloten, ben je vast toe aan de volgende stap in je professionele ontwikkeling. Een logisch vervolg is de 2-daagse module Six Sigma GreenBelt. Deze opleiding sluit namelijk naadloos aan op de Lean GreenBelt zelfstudie en helpt je de laatste stap te zetten naar het niveau van een Lean Six Sigma GreenBelt.