Lean Champion

Niveau: HBO-WO niveau
Duur en doorlooptijd: 4 dagdelen, verspreid over een periode van 2 maanden
Aantal deelnemers: 6 – 8 deelnemers
Opleidingsvariant: klassikaal
Prijs: € 995,00 (excl. BTW), inclusief opleidingsmateriaal en arrangement, exclusief het eventuele examengeld

Algemeen

 ‘Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde manier van denken als het veroorzaakt heeft’.

A. Einstein

Om in deze tijd bedrijven en organisaties te leiden met een langer termijn perspectief, de actuele vraagstukken te overwinnen en te zorgen dat er duurzame oplossingen komen voor de uitdagingen van vandaag, is dus een andere manier van denken en aansturen nodig. Het gaat er daarbij steeds minder om je te richten op de inhoud van de oplossing, zoals het huidige winstgevende product of een bepaalde beproefde methode. De sleutel tot succes is de vaardigheid de omstandigheden te begrijpen en de voorwaarden te scheppen om passende, slimme oplossingen te creëren. Met het team, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid en expertise! Het ontwikkelen van deze vaardigheid is de kerntaak van het management.

In deze opleiding staat de rol van de Lean Champion centraal. In deze rol is de (meestal senior) manager verantwoordelijk voor het neerzetten van de juiste verbeter (Lean) cultuur in de zich continu verbeterende en voortdurende lerende organisatie. Dat betekent vooral invulling geven aan die cultuur, richting geven aan de gewenste verandering en zorgen voor de juiste randvoorwaarden. In deze opleiding gaan we daarom vooral in op de rol van Lean Champion, het invloedsveld waarin hij of zij opereert en de aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. En natuurlijk ook hoe je op een effectieve manier invulling geeft aan die rol.

Voor de invulling van de rol van Lean Champion maken we actief gebruik van de beproefde methode van de zogenoemde Kata’s, gedragsroutines die de Lean Champion helpen bij het begrijpen van en sturing geven aan de Lean organisatie.

De Verbeter Kata       een aanpak om uitdagende doelen te realiseren, door stap voor stap door obstakels heen te breken en steeds te leren van de problemen die je tegenkomt.

De Coaching Kata       een aanpak om alle medewerkers de Verbeter Kata te leren en te zorgen dat het hun manier van denken en doen verbetert.

In combinatie met de Lean tools en technieken zorgt deze opleiding voor een nieuw kompas voor managers die leiding geven aan continue verbeteren en operationeel management.

Doelgroep
De opleiding ‘Lean Champion’ is een opleiding op HBO-WO niveau en is bedoeld voor leidinggevenden, senior projectleiders en Master BlackBelts die eindverantwoordelijk zijn voor het verbeterproces in de organisatie en de gedragsverandering die daarmee vaak gepaard gaat.

Om aan deze opleiding mee te kunnen doen hanteren wij de volgende toelatingseisen:

 • Je bent eindverantwoordelijk voor een veranderproces in jouw organisatie
 • Je kent de basisprincipes van Lean en Six Sigma

Wat kun je na de opleiding?
Deze opleiding wordt vaak incompany gegeven met een managementteam. Dat kan prima bij de start van een Lean verbeterproject of bij het breed implementeren van de Lean filosofie binnen een organisatie. In dat geval kunnen we de opleiding specifiek op maat maken voor de vraagstukken die spelen in de organisatie.

De opleiding is ook twee keer per jaar op basis van open inschrijving te volgen. Samen met de andere deelnemers bespreek je dan de mogelijkheden voor een Lean implementatie en welke aspecten daarin een rol spelen. Ook wordt met individuele en groepsopdrachten geoefend in het effectief begeleiden van het continu verbetertraject.

Tijdens de opleiding breng je in beeld in welke Lean volwassenheidsfase jouw organisatie staat, wat de doelstellingen zijn en hoe het plan er uit moet zien om deze doelstellingen te bereiken. Je gaat dus actief aan de slag met de situatie in jouw organisatie(onderdeel)! Daarnaast ga je actief aan de slag met jezelf om richting te kunnen geven aan de gewenste verandering. Waar sta je zelf? Waar ligt jouw kracht en uitdaging? Hoe kan jij gericht de organisatie helpen de juiste stappen te zetten?!

Kosten
De opleidingsprijs voor deze opleiding bedraagt € 995,00 (excl. btw). Deze prijs is inclusief alle lesmaterialen en het arrangement, echter exclusief het (optionele) examen.

Deze opleiding incompany
Wil je deze opleiding liever met je eigen managementteam doen? Het is ook mogelijk deze opleiding incompany in jouw bedrijf te organiseren. Voor een incompany opleiding (maximaal 8 personen per groep) maken wij graag een offerte op maat.

Programma


In deze opleiding wordt theorie en praktijk sterk afgewisseld in een aantrekkelijk, interactief programma. De opleiding is een interessante mix van verschillende werkvormen, zoals rollenspellen om de Kata-routines te oefenen, kennisoverdracht, presentaties en discussie.

De opleiding Lean Champion is een meerdaagse opleiding, verspreid over circa 2 maanden, bestaande uit 4 losse dagdelen. In deze dagdelen worden steeds nieuwe delen van de theorie overgebracht en toegepast op de eigen praktijk.

Dagdeel 1

 • Introductie op de Lean filosofie
 • Opzetten van een effectieve Lean organisatie
 • Uitvoeren Lean Scan en bepalen volwassenheidsniveau organisatie
 • Bepalen doelstellingen en opstellen verbeterplan

Dagdeel 2

 • Hoshin Kanri / Policy Deployment
 • Projectselectie
 • Selectie Green- en BlackBelts
 • Rollen en verantwoordelijkheden en de rol van Lean Champion
 • Coachen en stimuleren van het projectteam

Dagdeel 3

 • Toyota Kata aanpak, de gedragsroutines in de praktijk
 • Persoonlijk actieplan
 • Faciliteren van het project: wegnemen van belemmeringen en weerstanden
 • Focus op de business impact en het managen van de risico’s.
 • Samenwerking met de (Master) Black Belt.

Dagdeel 4

 • Een cultuur van continue verbeteren creëren
 • Opzetten van een KaiZen organisatie met Continu verbeterteams
 • Intervisie

Planning


De opleiding Lean Champion wordt twee keer per jaar gegeven op onze locaties in Den Haag en Utrecht.

Geen Evenementen

Certificering


Deze opleiding kan (optioneel) worden afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat wordt daarmee het certificaat ‘Lean Champion’ behaald.

Het examen kent twee componenten:

 1. Een theorie examen met 20 meerkeuzevragen, die naar aanleiding van een of meerdere casussen worden gesteld
 2. Presentatie

Het verzorgen van een presentatie van maximaal 30 minuten over de aanpak van de transitie die in de organisatie is doorgevoerd.

De examenkosten bedragen € 195,00 (excl. btw).

Vervolg op deze opleiding
Nadat je de opleiding ‘Lean Champion’ hebt afgerond, heb je misschien nog wel behoefte aan raad en advies bij je eerste uitvoeringen. Neem contact met ons op als je gebruik wilt maken van de coaching en begeleiding van een van onze Master BlackBelts.

Ook kan je er voor kiezen je verder te specialiseren in het effectief doorvoeren van gedragsinterventies binnen organisaties. In dat geval sluit de opleiding Organizational Behavior Management Practitioner uitstekend aan!