In dit korte interview vertelt onze trainer Joost Kerkhofs je over de steeds populairder wordende opleiding Organizational Behavior Management. We spreken Joost over hoe hij OBM heeft leren kennen en zijn ervaringen met OBM uit de praktijk. Ook gaat hij in op wat de kracht is van OBM en voor wie het geschikt is.

Hoe ben je in aanraking gekomen met de methodiek van Organisational Behaviour Management?
Mijn compagnon dr. Rietdijk heeft de kennis van OBM naar Nederland gehaald. Een gemeenschappelijke relatie heeft ons in 2009 met elkaar in contact gebracht. Ik was meteen overtuigd van de potentie en we zijn gaan samenwerken om de methodiek in Nederland te gaan verspreiden. De Vrije Universiteit is daarbij ons thuishonk, alwaar we samen het Post Graduate opleidings- en onderzoeksinstituut ADRIBA hebben opgericht. Van daaruit werken we samen met partners als MKPC aan de verdere verspreiding van deze wetenschappelijk bewezen aanpak voor prestatieverbetering via positieve gedragsverandering.

De methodiek OBM is relatief nieuw in Nederland en wordt steeds populairder. Wordt er al veel mee gewerkt?
Dat klopt, we krijgen steeds meer bekendheid door alle publicaties en optredens op congressen, ook in het buitenland. En mijn collega wordt regelmatig gevraagd voor interviews op radio en tv. Je kan wel zeggen dat het echte momentum nu wel gaande is. We hebben daardoor de afgelopen jaren al vele volgelingen gekregen en hebben er inmiddels vele honderden mensen in opgeleid. Het feit dat je aan de VU je er ook echt in kunt certificeren helpt natuurlijk ook. Dankzij het partnerprogramma kun je je via MKPC laten opleiden en je daarna laten examineren en certificeren door de VU.

En er wordt absoluut al veel mee gewerkt! We verzamelen bij de onderzoeks-tak van ADRIBA zoveel mogelijk cases en dat loopt al in de honderden succesverhalen. Zowel in het grootbedrijf als MKB. Ook de publieke sector krijgt steeds meer belangstelling. Onlangs zag ik weer een gemeente die een Europese aanbesteding deed voor een OBM-traject.

Heb je een voorbeeld van zo’n succesverhaal uit de praktijk?
Zeker, ik heb een mooie casus over een Certified BlackBelt die vorig jaar geslaagd is voor zijn examen tot Certified OBM Practitioner. Zijn casus ging over 5S. In de oude situatie waren ze in die fabriek met moeite tot 4S gekomen. Het standhouden bleek – zoals bij zovelen – de grootste uitdaging. Dankzij OBM zijn de 4S-sen ook echt tot een gewoonte geborgd. Ook toen de BB weer weg was hield de verandering stand. Men had er echt zin in om door te gaan! En dat komt allemaal door de positieve aanpak, waarbij vooral wordt gelet op wat er al goed gaat in plaats van wat er allemaal nog niet goed is. Elke stapje in de goede richting wordt geprezen en er zijn regelmatig momenten om de behaalde doelen te vieren.

Andere voorbeelden van gedocumenteerde cases zijn het gebruik van Kanban borden, volhouden van de dagstarts en het aanleveren van verbeterideeën. Meestal zie je dat soort activiteiten pas floreren als Lean bij medewerkers ook echt persoonlijk iets oplevert. Dankzij OBM kun je e.e.a. borgen tot een succesvolle en blijvende gewoonte!

En zo heb ik eigenlijk nog talloze voorbeelden (van productiviteit tot veiligheid, duurzaamheid en verkoop), aangezien OBM een algemeen toepasbare veranderaanpak is.

Wie hebben er allemaal baat bij OBM?
We hanteren de stelregel dat in principe iedereen baat heeft. Simpelweg omdat we als mens altijd aan het beïnvloeden zijn, of je wilt of niet. Dan heeft het zeker zin om te weten hoe je dat effectief doet.

In de praktijk zie je dat vooral leidinggevenden, consultants en stafmedewerkers hun voordeel ermee opdoen. En dat kan zowel een interne of externe beïnvloeder zijn. In feite gaat het meestal over vraagstukken of prestaties waarbij één persoon een doel heeft of een verantwoordelijkheid, maar waarbij anderen nodig zijn om dat doel te bereiken. Het gaat er dus om hoe je mensen zover kunt krijgen dat ze meegaan in de verandering zodat jij je doel kunt bereiken. En dat die anderen het ook gaan doen omdat ze het zelf willen!

Wat is de meerwaarde van OBM voor een bedrijf?
Het grote voordeel is dat de kans dat veranderingen beklijven veel groter wordt. De belangrijkste reden, zo blijkt uit onderzoek van o.a. McKinsey, dat veel veranderprogramma’s mislukken is omdat er te weinig aandacht is voor de gedragscomponent. En dát is juist de kracht van OBM.

We optimaliseren prestaties via positieve gedragsverandering. We weten dat gedrag niet zomaar verandert, laat staan een gewoonte. Dankzij de wetenschappelijk bewezen aanpak van OBM weten we daar veel meer grip op te krijgen en zijn we in staat om veranderingen ook echt te borgen. De meerwaarde kortom is dat de investering in de verandering ook écht gaat renderen.

Kan je de mensen een eerste OBM tip geven?
We zien in ons praktijkonderzoek dat er drie belangrijke valkuilen zijn waar mensen achtereenvolgens intuinen in hun pogingen om het gedrag van anderen te beïnvloeden. Hierdoor wordt nog maar 0,8 procent van hun beïnvloedingstijd en –inspanning besteed aan de meest effectieve factor om menselijk gedrag te beïnvloeden.

De eerste valkuil is dat we massaal proberen gedrag te beïnvloeden door alleen maar op mensen in te praten. We geven roadshows, heisessies, en staan op de zeepkist. De afdeling communicatie produceert prachtige posters met kreten, kernwaarden en slogans. Allemaal in de hoop dat iedereen gaat doen wat de bedoeling is. Maar wat velen niet weten is dat gedrag helemaal niet door dit soort acties veranderd. Gedrag wordt namelijk voor 80% of meer bepaald door wat er aan consequenties op volgt, niet door wat er aan communicatie aan voorafgaat. Dat is een essentieel stukje kennis dat heel veel tijd en geld kan besparen wanneer je het goed inzet. In de opleiding leer je hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

Wil je weten wat de andere valkuilen zijn en hoe die 0,8% in elkaar steekt? Wil je net als vele tientallen andere Nederlandse organisaties profiteren van de voordelen van OBM? Kom dan eens naar één van de kennismakingsworkshops of schrijf je direct in voor de eerst volgende opleiding.