Vakgebied

Branche

5S: ‘Het levert meer op, dan de meeste mensen op het eerste gezicht verwachten’


Lean Six Sigma BlackBelt Carla van Wees besteedt in haar blog aandacht aan de 5S-methodiek. Dat is een gestructureerde aanpak, waarbij voor iedereen duidelijk is in welke volgorde wat gedaan wordt en wat de criteria zijn om iets te houden of juist weg te doen. Structuur en transparantie zijn twee belangrijke randvoorwaarden voor succes. Want succesvol is 5S, dat is door de jaren heen wel gebleken. Wil jij weten wat 5S is en hoe je het toepast? Lees dan Carla’s blog.


Lees meer  >>

Vijf vragen over 5S


Een rommelige werkvloer kan onveilig zijn en is in elk geval inefficiënt. Bijvoorbeeld door oplopende bewerkingstijden, doordat je lang moet zoeken naar een bestand op je laptop, wanneer je daarin geen of een slecht werkende structuur hebt aangebracht. 5S is een gebleken methode om dat te veranderen. Daarbij reduceert het verspilling en verbetert het kwaliteit, waardoor het op positieve wijze bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. Maar wat houdt 5S nu precies in? Dat ontdek je als je verder leest.


Lees meer  >>

De drie gewoonten van effectieve gedragsbeïnvloeding


Joost Kerkhofs is een autoriteit op het gebied van effectieve gedragsbeïnvloeding. In dit artikel staat hij uitgebreid stil bij de drie grootste valkuilen ervan en draait hij ze om naar gewoonten. Gewoonten die kunnen leiden tot een aanzienlijk verbetering van bedrijfsprestaties.


Lees meer  >>

De zeven vormen van blended learning


Blended learning is een Engels begrip dat sinds 2005 gebruikt wordt om een bepaalde onderwijsvisie te beschrijven. Professionele trainers in het bedrijfsleven hadden blended learning al in 1990 ontdekt. Binnen organisaties met meerdere, geografisch verspreide, locaties bestond de behoefte om medewerkers gezamenlijk training en opleiding aan te bieden, zonder de beperkingen van afstand en tijd. Een technologisch product als het in 1989 gecreëerde Lotus Notes van IBM maakte deze ontwikkeling destijds al mogelijk.


Lees meer  >>

Lean en HR


Als er wordt gesproken over Lean en HR, dan gaat het meestal over de rol die de afdeling Personeelszaken kan spelen bij de gedragsverandering van zowel het management als de medewerkers, die nodig is om Lean succesvol in te voeren. En dan niet alleen de bijhorende ‘toolbox’, maar ook met het passende gedrag.


Lees meer  >>

Wil de echte belt opstaan?


Als we spreken over een OrangeBelt, een GreenBelt en een BlackBelt vertelt de kleur in welke de mate de professional bekwaam, getraind en ervaren is in het vakgebied van Lean Six Sigma. In dit artikel vertellen we je over de belangrijkste kenmerken én verschillen!


Lees meer  >>

Verschillende certificeringen


Het aanbod in Lean Six Sigma opleiding verschilt in prijs, inhoud en duur, en ook in kwaliteit verschillen opleidingen van elkaar. In dit document leggen we je uit welke kwaliteitsstandaarden er zijn en waar ze voor dienen.


Lees meer  >>

Een succesvolle Lean implementatie


Bent u ook verbaasd over en misschien ook wel nieuwsgierig naar de resultaten van Lean Six Sigma implementaties? Bij veel bekende, grote ondernemingen in Nederland wordt immers – soms al jarenlang – succesvol gewerkt met deze verbeteraanpak.


Lees meer  >>

Lean of Six Sigma of toch de KaiZen


Twijfel je tussen de Lean of de Six Sigma aanpak? Begrijpelijk! Juist omdat je daarmee snapt dat er een verschil zit in de essentie en aanpak van een Lean verbetertraject of een meer op Six Sigma georiënteerd verbeterproject.


Lees meer  >>

Veranderen is een activiteit


Ervaring heeft uitgewezen dat de belangrijkste reden voor het stagneren van de ontwikkeling bij bedrijven ligt in het niet goed rekening houden met en toepassen van een aantal principes van verandermanagement.


Lees meer  >>

Een Lean organisatie brengt geluk


Stijgende winst hand-in-hand met tevreden medewerkers en klanten Veel organisaties proberen het rendement te verbeteren door scherp te onderhandelen op de inkoopprijzen en te saneren onder het personeel.


Lees meer  >>

Scrum en Lean Six Sigma


Lean kan inmiddels in elke organisatie en op elk denkbaar proces toegepast worden. Niemand twijfelt inmiddels meer aan de toegevoegde waarde van deze aanpak. Ongeacht branche, omvang van bedrijf of soort proces, Lean heeft veelvuldig en overtuigend haar nut bewezen.


Lees meer  >>

Hoe dresseer ik een Parkiet


Bij de behavioristische benadering gaat alles over gedrag. Abstracte begrippen als veiligheid moeten we dan eerst naar gedrag vertalen: wat doen we als we ons (on)veilig gedragen?


Lees meer  >>

De kracht van consequenties


Medewerkers weten meestal best wel wat goed voor ze is. Of voor het bedrijf. Zich ernaar  bedragen is een ander verhaal! Toch is het mogelijk om mensen ´in de juiste richting´ te laten bewegen en oude gedragspatronen te verlaten.


Lees meer  >>

Leiderschap bij verandering


In dit artikel besteden we aandacht aan een boek dat gaat over ons vakgebied. Een boek dat dus ingaat op Lean, Six Sigma, Scrum Agile, verandermanagement of een ander hieraan verbonden vakgebied.


Lees meer  >>
Toon meer artikelen