Hoe kan ik gedrag effectief en blijvend bijsturen?

  • Hoe zorg je ervoor dat doorgevoerde veranderingen wél blijven bestaan binnen een organisatie?
  • Waarom besteed de gemiddelde leidinggevende slechts 0,8% van de tijd effectief aan gedragsbeïnvloeding om prestaties te laten toenemen?
  • Welke basisstrategieën zijn er voor effectieve gedragsbeïnvloeding?

Uit herhaald onderzoek blijkt dat slechts 30% van de organisatieveranderingen slaagt. Bij organisatieveranderingen kunt u bijvoorbeeld denken aan systeemimplementaties, cultuurveranderingen, fusies en procesoptimalisatieprogramma’s. Zonde, want zo wordt het beoogde rendement niet, of slechts ten dele behaald.

Wat hierin opvalt is dat er in meer dan de helft van de gevallen het gedrag van de medewerkers wordt aangeduid als de belangrijkste factor van het falen…

Denk hierbij aan bijvoorbeeld de collega’s die hun hakken in het zand steken omdat ze ‘het al jaren op deze manier doen’ of ‘omdat het wel heel erg veel gedoe is’. Maar denk ook aan de medewerkers die met de beste wil willen veranderen, maar toch (zonder opzet) vervallen in het oude gedrag.

Met de opleiding Organizational Behavior Management leer je de oorzaken en gevolgen van het huidig gedrag te achterhalen, waardoor je vervolgens een prestatieverbeterplan kunt ontwerpen en uitvoeren. Dit prestatieverbeterplan wordt gebaseerd op een eigen werksituatie, waardoor de theorie direct in de praktijk kan worden uitgevoerd. Ook komen de basisstrategieën van effectieve gedragsbeïnvloeding en het effectief interveniëren op de werkvloer aan bod.

OBM Practitioner is een meerdaagse opleiding, verspreid over vijf maanden. De eerste dag is een volledige lesdag (inclusief lunch) gevolgd door vier halve dagen. Tijdens de lessen is er tijd voor theorie, discussies, kennisoverdracht en presentaties van cursisten. Ook wordt de voortgang van het prestatieverbeterplan besproken.

Wil je meer over de OBM Practitioner weten? Klik dan hier voor meer informatie of volg één van onze OBM Workshops. Voor data en meer informatie over onze workshop; klik hier.