De scholingsvoucher voor de zorg!

Werkzoekenden kunnen hun arbeidskansen aanzienlijk vergroten door het volgen van een vakgerichte opleiding. Om hun daarbij (financieel) op weg te helpen, konden zij in de afgelopen jaren (een deel van) hun opleidingsbehoefte gesubsidieerd krijgen vanuit het UWV. Het is immers voor iedereen goed als zoveel mogelijk werkzoekende weer kunnen participeren in een betaalde baan!

In de afgelopen jaren is daarom veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zogenoemde scholingsvoucher aan te vragen. Afhankelijk van een aantal factoren kan deze voucher oplopen tot wel € 2.500,00. Het bleek zelfs zo’n groot succes dat het door het UWV beschikbaar gestelde budget is snel opgegaan. Vanaf maart 2017 worden nieuwe aanvragen daarom afgewezen. Tenzij je in de langdurige zorg werkt!!

Wil je gebruikmaken van de scholingsvoucher, dan moet een van de volgende situaties gelden:

  • Je hebt een zorgberoep in de langdurige zorg.
  • Je hebt een zorgberoep in de langdurige zorg gehad en ontvangt vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering.

Je werkt in een zorgberoep in de langdurige zorg als je zorg verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Dit kan zorg in een instelling zijn maar ook thuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Om in aanmerking te komen voor de scholingsvoucher, is cruciaal dat je binnen deze sector ook echt een beroep hebt (gehad), waarin je zelf zorg verleent. Werk je in de langdurige zorgsector in bijvoorbeeld een administratieve functie, dan kom je dus niet in aanmerking voor de scholingsvoucher.

Een laatste vereiste om de scholingsvoucher te mogen aanvragen is dat het om een opleiding gaat, die wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat.

De aanvraag mag maximaal € 2.500 (inclusief btw) zijn. Daaronder vallen dan alle kosten die bij de opleiding horen, zoals inschrijfkosten, studiemateriaal en collegegeld. Als de opleiding duurder is, betaal je het restant zelf.

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden en wil je bij MKPC een opleiding volgen? Schrijf je dan nu in voor een van de volgende opleidingen:

Neem voor meer informatie of nader overleg contact met ons op: 070 – 512 31 44. Wij denken graag met je mee!