De Lean Six Sigma GreenBelt-2-BlackBelt Bootcamp

Niveau: HBO niveau
Duur en doorlooptijd: 5 dagen in 1 werkweek
Aantal deelnemers: 6 – 10 deelnemers
Opleidingsvariant: klassikaal
Prijs: € 2.150,00 (excl. BTW), inclusief opleidingsmateriaal, arrangement, 2 uur coaching on
the job en Certificaat van Deelname

Algemeen

 Je hebt al eerder een Lean Six Sigma GreenBelt opleiding gevolgd en bent enthousiast over de inhoud en de resultaten die je ermee hebt bereikt? Dan wil je ook de volgende stap zetten om professional te worden binnen Lean Six Sigma!
Als je verder wilt verdiepen en verbreden in de Lean Six Sigma methodiek, kan je de GreenBelt-2-BlackBelt Bootcamp van MKPC volgen. Want dat is namelijk de opleiding die verder gaat, waar de GreenBelt opleiding is geëindigd!

Doelgroep
De GreenBelt-2-BlackBelt Bootcamp is een opleiding op HBO niveau en is bedoeld voor leidinggevenden, projectleiders en consultants die een rol als Lean Six Sigma BlackBelt krijgen binnen een Lean Six Sigma Verbeterproject.
Deze opleiding wordt ononderbroken in 1 werkweek gegeven en bevat een klein gedeelte zelfstudie. Deze opleiding is met name geschikt voor mensen die zich in een korte tijd, versneld als BlackBelt willen ontwikkelen.
Om aan deze opleiding mee te kunnen doen is het wenselijk dat je eerder een relevante Lean Six Sigma GreenBelt opleiding hebt gevolgd. Neem contact met ons op om hierover af te stemmen.

Wat kun je na de opleiding?
Na deze opleiding ben je opgeleid tot het internationaal erkende niveau van Lean Six Sigma BlackBelt volgens de eisen van het ASQ. Je bent daarmee in staat procesproblemen efficiënt en gestructureerd te identificeren en op te lossen. Je bent tevens in staat verbeterprojecten en veranderprojecten daadkrachtig te managen, waardoor processen beter presteren en een hogere kwaliteit en productiviteit halen. Dit vertaalt zich in lagere kosten voor het bedrijf en hogere klanttevredenheid.

Kosten
De opleidingsprijs voor de GreenBelt-2-BlackBelt Bootcamp bedraagt € 2.150,00 (excl. BTW). Deze prijs is inclusief alle lesmaterialen, het arrangement, de benodigde literatuur en het Certificaat van Deelname.
Ook mag je als onderdeel van deze opleiding rekenen op 2 uur coaching en begeleiding van een van onze (Master) BlackBelts bij de opstart en uitvoering van je eerste verbeterproject.
Als je met meerdere deelnemers meedoet aan deze opleiding, geldt een collegiale korting van 15% over jullie totale opleidingsprijs.

Deze opleiding incompany
Heb je een grotere groep collega’s die deze opleiding willen doen? Het is ook mogelijk deze opleiding incompany in jouw bedrijf te organiseren. Zelfs voor meerdere groepen

Programma

Tijdens de Lean Six Sigma GreenBelt-2-BlackBelt Bootcamp creëren wij een leeromgeving waarin je – onder begeleiding van professionele trainers – het geleerde direct kan toepassen en oefenen. Wij wisselen sterk af tussen theorie en praktijk en maken veelvuldig gebruik van interactie en opdrachten.
Onderdeel van deze opleiding is het werken en oefenen met statistische analyses. MKPC gebruikt hiervoor tijdens de opleiding de software programma’s Excel en MiniTab 17.

We behandelen de basis van Six Sigma en de start van een verbeterproject. Na een introductie op de statistiek en MiniTab, leer je een eerste analyse te maken van het proces. Vervolgens staan het meten van het proces centraal en start je met een eerste analyse van de verzamelde data. Voorwaarden waaraan een meting moet voldoen, soorten data en het ontwerpen van een valide meetsysteem staan allemaal op het programma.
Nadat de huidige prestatie van het proces is bepaald, start je met eerste grafische analyses! Daarna ligt de aandacht geheel op de toegepaste statistiek om de echte oorzaken van het falende proces te achterhalen. Met veel oefeningen worden hypothesen getest.
Op de laatste dag is de aandacht gericht op het ontwikkelen van verbeteringen in het proces. Natuurlijk leer je ook hoe deze verbeteringen te implementeren en hoe die verbeteringen geborgd kunnen worden.
Een klein gedeelte van de verplichte stof moet je zelf bestuderen aan de hand van het Lean Six Sigma BlackBelt boek dat je bij deze opleidingsvariant ontvangt.

Planning

In de komende periode wordt de GreenBelt-2-BlackBelt Bootcamp gegeven op verschillende plaatsen in Nederland. Er start dus altijd een opleiding bij jou in de buurt!

Agenda

04 apr
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: 1
16 mei
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: 4
16 mei
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Zwolle
Beschikbaarheid: 4
08 jul
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: 5
29 aug
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: 5
19 sep
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Eindhoven
Beschikbaarheid: 5
31 okt
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: 4
21 nov
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Zwolle
Beschikbaarheid: 4
16 dec
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: 5

  

Opleidingslocaties van MKPC
MKPC verzorgt haar opleidingen op 4 vaste opleidingslocaties, verspreid over heel Nederland. Wij verzorgen opleidingen in Den Haag, Zwolle,Utrecht en Eindhoven. Er is dus altijd een opleiding bij jou in de buurt!

Certificering

De deelnemers worden conform de eisen van het ASQ (American Society for Quality) opgeleid tot het internationaal erkende certificeringsniveau van een Lean Six Sigma BlackBelt. Het Lean Six Sigma BlackBelt Certificaat wordt behaald door het succesvol afronden van het theorie examen én het met positief oordeel afsluiten van een eindpresentatie over twee succesvol uitgevoerde Lean Six Sigma Verbeterprojecten op BlackBelt niveau.

Theorie examen
Het theorie examen is een Nederlandstalig examen dat bestaat uit 100 meerkeuzevragen. De kandidaat slaagt voor het theorie examen als tenminste 70% van de vragen correct is beantwoord. De examenkosten bedragen € 199,50 (excl. BTW) en zijn niet in de prijs van de opleiding opgenomen.

Praktijk examen
De eindpresentatie dient te gaan over tenminste twee door de kandidaat-BlackBelt uitgevoerde verbeterprojecten, die elk een aantoonbare verbetering hebben laten zien van minimaal € 100.000,-. De presentatie duurt maximaal een halfuur en wordt ten overstaan van de examencommissie gehouden. De kandidaat-BlackBelt slaagt voor dit praktijkdeel als het oordeel van de examencommissie positief is en de opdrachtgever(s) van de betreffende verbeterprojecten (al dan niet schriftelijk) hebben verklaard dat de gepresenteerde resultaten zijn behaald. De kosten van het praktijkexamen zijn € 295,00 (excl. BTW), welke niet in de opleidingsprijs zijn opgenomen.

Vervolg op deze opleiding
Nadat je tot een volwaardige Lean Six Sigma BlackBelt bent opgeleid, wil je wellicht de volgende stap zetten in je persoonlijke professionele ontwikkeling. Een logisch vervolg op deze opleiding is de opleiding ‘Organizational Behavior Management’. Deze opleiding geeft inzicht in de mogelijkheden tot het beïnvloeden van gedrag in een Lean organisatie.