De Lean Six Sigma BlackBelt

 

 

Niveau: HBO niveau
Duur en doorlooptijd: 15 dagen (7 blokken van 2 of 3 dagen) in 5 maanden
Aantal deelnemers: 6 – 10 deelnemers
Opleidingsvariant: klassikaal
Prijs: € 5.650,00 (excl. BTW), inclusief opleidingsmateriaal, arrangement, 4 uur coaching on the job en Certificaat van Deelname

Algemeen

In onze BlackBelt opleiding leer je op internationaal erkend niveau alle relevante theorie over Lean Six Sigma. Je leert de juiste vaardigheden en competenties te ontwikkelen om de methoden en technieken zelfstandig en blijvend succesvol toe te passen in je eigen verbeterprojecten.
De Lean Six Sigma BlackBelt opleiding van MKPC kent een sterke afwisseling tussen theorie en praktijk. Onder begeleiding van professionele trainers oefen je tijdens de opleiding met het toepassen van de geleerde kennis. Als onderdeel van je opleidingstraject adviseren onze trainers je bij de uitvoering je eigen verbeterproject.

Doelgroep
De BlackBelt opleiding is een opleiding op HBO niveau en is bedoeld voor leidinggevenden, projectleiders en consultants die een rol als Lean Six Sigma BlackBelt krijgen binnen een Lean Six Sigma verbeterproject.
Om aan deze opleiding mee te kunnen doen is heb je geen specifieke vooropleiding nodig.
Heb je al eerder een relevante GreenBelt opleiding gevolgd en wil je je verdiepen en verbreden in de Lean Six Sigma methodiek, dan adviseren wij je de GreenBelt-2-BlackBelt opleiding. Neem contact met ons op om je hierover te adviseren.

Wat kun je na de opleiding?
Na deze opleiding ben je opgeleid tot het internationaal erkende niveau van Lean Six Sigma BlackBelt volgens de eisen van het ASQ. Je bent daarmee in staat procesproblemen efficiënt en gestructureerd te identificeren en op te lossen. Je bent tevens in staat verbeterprojecten en veranderprojecten daadkrachtig te managen, waardoor processen beter presteren en een hogere kwaliteit en productiviteit halen. Dit vertaalt zich in lagere kosten voor het bedrijf en hogere klanttevredenheid.

Kosten
De opleidingsprijs voor de Lean Six Sigma BlackBelt opleiding bedraagt € 5.690,00 (excl. BTW). Deze prijs is inclusief alle lesmaterialen, het arrangement, de benodigde literatuur en het Certificaat van Deelname.
Ook mag je als onderdeel van deze opleiding rekenen op 4 uur coaching en begeleiding van een van onze (Master) BlackBelts bij de opstart en uitvoering van je eerste verbeterproject.
Als je met meerdere deelnemers meedoet aan deze opleiding, geldt een collegiale korting van 15% over jullie totale opleidingsprijs.

Deze opleiding incompany
Heb je een grotere groep collega’s die deze opleiding willen doen? Het is ook mogelijk deze opleiding incompany in jouw bedrijf te organiseren. Zelfs voor meerdere groepen tegelijkertijd! Voor een incompany opleidingen maken wij graag een offerte op maat.

Programma

Tijdens de Lean Six Sigma BlackBelt opleiding creëren wij een leeromgeving waarin je – onder begeleiding van professionele trainers – het geleerde direct kan toepassen en oefenen. Wij wisselen sterk af tussen theorie en praktijk en maken veelvuldig gebruik van interactie en opdrachten.
Onderdeel van deze opleiding is het werken en oefenen met statistische analyses. MKPC gebruikt hiervoor tijdens de opleiding de software programma’s Excel en MiniTab 17.

Blok 1
In blok 1 behandelen we de basis van Lean Six Sigma, waaronder de achtergrond en historie van Lean en Six Sigma en het House of Toyota. Daarnaast doorgronden we wat processen zijn, wanneer, welk Lean Six Sigma Project kan worden gestart, en leer je een proces op verschillende manieren in beeld te brengen.
Blok 2
In dit blok staan meten, analyseren en het testen van verbeteringen centraal. Je oefent met een aantal Lean Six Sigma en veranderkundige technieken en past deze toe in een niet van echte te onderscheiden, realistische bedrijfssimulatie.
Blok 3
Tijdens het laatste blok besteden we aandacht aan het verbeteren en het implementeren en borgen van Lean verbeteringen. Ook staan we stil bij de veranderkundige kant van veranderingen doorvoeren.
Blok 4
In blok 4 behandelen we de basis van Six Sigma. Na een introductie op de statistiek en MiniTab, leer je een eerste analyse te maken van het proces. De verschillende projectmethoden en –tools komen aanbod, alsmede de competenties die je als een goede BlackBelt nodig hebt.
Blok 5
In dit blok staan het meten van het proces centraal en start je met een eerste analyse van de verzamelde data. Voorwaarden waaraan een meting moet voldoen, soorten data en het ontwerpen van een valide meetsysteem staan allemaal in dit blok op het programma. Nadat de huidige prestatie van het proces is bepaald, start je met eerste grafische analyses!
Blok 6
Het zesde blok staat geheel in het teken van de toegepaste statistiek om de echte oorzaken van het falende proces te achterhalen. Met veel oefeningen worden hypothesen getest.
Blok 7
Tijdens het laatste blok is de aandacht gericht op het ontwikkelen van verbeteringen in het proces. Natuurlijk leer je ook hoe deze verbeteringen te implementeren en hoe die verbeteringen geborgd kunnen worden. Tenslotte leer je hoe je de organisatie kunt transformeren tot een lerende organisatie en de medewerkers helpt om de veranderingen te adopteren.

Planning

In de komende periode wordt de BlackBelt opleiding gegeven op verschillende plaatsen in Nederland. Er start dus altijd een opleiding bij jou in de buurt!

Agenda

25 mrt
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Eindhoven
Beschikbaarheid: 1
28 mrt
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: 1
08 apr
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Zwolle
Beschikbaarheid: 2
15 apr
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: 4
13 mei
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: 5
16 mei
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Eindhoven
Beschikbaarheid: 5
05 sep
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: 5
23 sep
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: 4

Opleidingslocaties van MKPC
MKPC verzorgt haar opleidingen op 4 vaste opleidingslocaties, verspreid over heel Nederland. Wij verzorgen opleidingen in Den Haag, Zwolle,Utrecht en Eindhoven.

Certificering

Je wordt opgeleid conform de eisen van het ASQ (American Society for Quality) tot het internationaal erkende certificeringsniveau van een Lean Six Sigma BlackBelt. Het Lean Six Sigma BlackBelt Certificaat wordt behaald door het succesvol afronden van het theorie examen én het met positief oordeel afsluiten van een eindpresentatie over twee succesvol uitgevoerde Lean Six Sigma Verbeterprojecten op BlackBelt niveau.

Theorie examen
Het theorie examen is een Nederlandstalig examen dat bestaat uit 100 meerkeuzevragen. De kandidaat slaagt voor het theorie examen als tenminste 70% van de vragen correct is beantwoord. De examenkosten bedragen € 199,50 (excl. BTW) en zijn niet in de prijs van de opleiding opgenomen.

Praktijk examen
De eindpresentatie dient te gaan over tenminste twee door de kandidaat-BlackBelt uitgevoerde verbeterprojecten, die elk een aantoonbare verbetering hebben laten zien van minimaal € 100.000,-. De presentatie duurt maximaal een halfuur en wordt ten overstaan van de examencommissie gehouden. De kandidaat-BlackBelt slaagt voor dit praktijkdeel als het oordeel van de examencommissie positief is en de opdrachtgever(s) van de betreffende verbeterprojecten (al dan niet schriftelijk) hebben verklaard dat de gepresenteerde resultaten zijn behaald. De kosten van het praktijkexamen zijn € 295,00 (excl. BTW), welke niet in de opleidingsprijs zijn inbegrepen.

 

Vervolg op deze opleiding
Nadat je tot een volwaardige Lean Six Sigma BlackBelt bent opgeleid, wil je wellicht de volgende stap zetten in je persoonlijke professionele ontwikkeling. Een logisch vervolg op deze opleiding is de opleiding ‘Organizational Behavior Management’. Deze opleiding geeft inzicht in de mogelijkheden tot het beïnvloeden van gedrag in een Lean organisatie.