De Lean Six Sigma BlackBelt zelfstudie

Niveau: HBO niveau
Duur en doorlooptijd: 180-220 studie-uur in eigen tijd en tempo
Aantal deelnemers: nvt
Opleidingsvariant: zelfstudie
Prijs: € 2.250,00 (excl. BTW), inclusief opleidingsmateriaal

Algemeen

 In onze BlackBelt zelfstudie leer je op internationaal erkend niveau alle relevante theorie over Lean Six Sigma. Je leert de juiste vaardigheden en competenties te ontwikkelen om de methoden en technieken zelfstandig en blijvend succesvol toe te passen in je eigen verbeterprojecten.
Deze zelfstudie combineert op afwisselende wijze de theorie met meer dan honderd opdrachten en volgt de stappen die noodzakelijk zijn bij het optimaliseren van processen. De deelnemer leert hierdoor de verschillende tools en technieken toe te passen en de theorie te vertalen naar de eigen werk- of projectomgeving. Na deze zelfstudie begrijpt de deelnemer de impact van veranderingen op medewerker en organisatie en ontdekt hij/zij de voordelen om processen (steeds verder) te verbeteren.

Doelgroep
De BlackBelt zelfstudie is een opleiding op HBO niveau en is bedoeld voor leidinggevenden, projectleiders en consultants die een rol als Lean Six Sigma BlackBelt krijgen binnen een Lean Six Sigma verbeterproject.
Het volgen van de zelfstudie is uitermate geschikt voor mensen die in eigen tijd en tempo de opleiding willen volgen en in staat zijn daar de discipline voor op te brengen.
Om aan deze opleiding mee te doen is geen specifieke vooropleiding vereist.

Wat kun je na de opleiding?
Na deze opleiding ben je opgeleid tot het internationaal erkende niveau van Lean Six Sigma BlackBelt volgens de eisen van het ASQ. Je bent daarmee in staat procesproblemen efficiënt en gestructureerd te identificeren en op te lossen. Je bent tevens in staat verbeterprojecten en veranderprojecten daadkrachtig te managen, waardoor processen beter presteren en een hogere kwaliteit en productiviteit halen. Dit vertaalt zich in lagere kosten voor het bedrijf en hogere klanttevredenheid.

Kosten
De opleidingsprijs voor de Lean Six Sigma BlackBelt zelfstudie bedraagt € 2.250,00 (excl. BTW). Deze prijs is inclusief alle lesmaterialen en de benodigde literatuur.
Ook mag je als onderdeel van deze opleiding rekenen op 4 uur coaching en begeleiding van een van onze Master BlackBelts via de telefonische helpdesk*.
Als je met meer deelnemers van hetzelfde bedrijf meedoet aan deze opleiding, geldt een collegiale korting van 15% over jullie totale opleidingsprijs.

Deze opleiding incompany
Heb je een grotere groep collega’s die deze opleiding willen doen? Het is ook mogelijk deze opleiding incompany in jouw bedrijf te organiseren.
Voor een incompany opleiding maken wij graag een offerte op maat.

Programma

In de BlackBelt zelfstudie wisselen we sterk af tussen theorie en praktijk en maken veelvuldig gebruik van opdrachten uit het meegeleverde werkboek. Onderdeel van deze zelfstudie is het werken en oefenen met statistische analyses. Hiervoor moet je gedurende je studie de software programma’s Excel en MiniTab 17 op de laptop of PC beschikbaar hebben.

Deel 1: Lean en Verandermanagement
In het eerste deel van deze zelfstudie behandelen we de basis van Lean Six Sigma, waaronder de achtergrond en historie van Lean en Six Sigma en het House of Toyota. Daarnaast doorgronden we wat processen zijn, wanneer, welk Lean Six Sigma project kan worden gestart en hoe je die start vormgeeft. En je leert een proces op verschillende manieren in beeld te brengen.
Uiteraard staat het meten en analyseren van het proces en het ontwikkelen van verbeteringen centraal. Ook besteden we aandacht aan het implementeren en borgen van die verbeteringen en leer je hoe je de organisatie kunt transformeren tot een lerende organisatie.
Je oefent met een aantal Lean Six Sigma en veranderkundige technieken en past deze toe in een rijke hoeveelheid aan opdrachten en casussen.

Deel 2: de kracht van Six Sigma
In het tweede deel deze zelfstudie staat het werken met Six Sigma centraal. Na een introductie op de statistiek en MiniTab, leer je een eerste analyse te maken van het proces. Vervolgens staan het meten van het proces centraal en start je met een eerste analyse van de verzamelde data. Voorwaarden waaraan een meting moet voldoen, soorten data en het ontwerpen van een valide meetsysteem komen allemaal aan bod.
Nadat de huidige prestatie van het proces is bepaald, start je met eerste grafische analyses! Daarna ligt de aandacht geheel op de toegepaste statistiek om de echte oorzaken van het falende proces te achterhalen. Met veel oefeningen worden hypothesen getest om zo de echte grondoorzaken van het falende proces te achterhalen.
Als laatste is de aandacht gericht op het ontwikkelen van verbeteringen in het proces. Natuurlijk leer je ook hoe deze verbeteringen te implementeren en hoe die verbeteringen geborgd kunnen worden.

Planning

De deelnemers kunnen de zelfstudie in eigen tijd, op eigen tempo en in zelf verkozen omgeving doen. De ervaring leert dat de studiebelasting tussen de 180 en 220 uur bedraagt.

Certificering

Je wordt opgeleid conform de eisen van het ASQ (American Society for Quality) tot het internationaal erkende certificeringsniveau van een Lean Six Sigma BlackBelt. Het Lean Six Sigma BlackBelt Certificaat wordt behaald door het succesvol afronden van het theorie examen én het met positief oordeel afsluiten van een eindpresentatie over twee succesvol uitgevoerde Lean Six Sigma Verbeterprojecten op BlackBelt niveau.

Theorie examen
Het theorie examen is een Nederlandstalig examen dat bestaat uit 100 meerkeuzevragen. De kandidaat slaagt voor het theorie examen als tenminste 70% van de vragen correct is beantwoord. De examenkosten bedragen € 199,50 (excl. BTW) en zijn niet in de prijs van de opleiding opgenomen.

Praktijk examen
De eindpresentatie dient te gaan over tenminste twee door de kandidaat-BlackBelt uitgevoerde verbeterprojecten, die elk een aantoonbare verbetering hebben laten zien van minimaal € 100.000,-. De presentatie duurt maximaal een halfuur en wordt ten overstaan van de examencommissie gehouden. De kandidaat-BlackBelt slaagt voor dit praktijkdeel als het oordeel van de examencommissie positief is en de opdrachtgever(s) van de betreffende verbeterprojecten (al dan niet schriftelijk) hebben verklaard dat de gepresenteerde resultaten zijn behaald. De kosten van het praktijkexamen zijn € 295,00 (excl. BTW), welke niet in de opleidingsprijs zijn opgenomen.

Vervolg op deze opleiding
Nadat je tot een volwaardige Lean Six Sigma BlackBelt bent opgeleid, wil je wellicht de volgende stap zetten in je persoonlijke professionele ontwikkeling. Een logisch vervolg op deze opleiding is de opleiding ‘Organizational Behavior Management’. Deze opleiding geeft inzicht in de mogelijkheden tot het beïnvloeden van gedrag in een Lean organisatie.