Lean Praktijkdag

Niveau: MBO+ niveau
Duur en doorlooptijd: 2 dagdelen op 1 dag
Aantal deelnemers: 7 – 12 deelnemers
Opleidingsvariant: klassikaal
Prijs: € 225,00 (excl. BTW), inclusief opleidingsmateriaal, arrangement en Certificaat van Deelname

Algemeen

Tijdens de Lean Praktijkdag leer je de basisbeginselen van Lean Six Sigma en pas je deze direct toe in een realistische bedrijfssimulatie. De Lean Praktijkdag motiveert om je eigen werkprocessen kritisch te analyseren en te verbeteren. Je ervaart al snel dat harder werken niet helpt. De sleutel tot succes ligt bij goed inzicht krijgen in de werking van het proces en de eigen bijdrage aan het (team)resultaat. En dat ‘procesdenken’ meer brengt dan het traditionele sturen op afdelingsresultaat. De Lean Praktijkdag haalt op deze manier de kern van Lean Six Sigma en Verandermanagement naar voren….

Doelgroep
De Lean Praktijkdag is bij uitstek geschikt als je eerder de Lean Six Sigma GreenBelt Zelfstudie hebt gedaan. Door de GreenBelt Zelfstudie af te sluiten met een Lean Praktijkdag combineer je optimaal de theorie uit de zelfstudie met de praktijk van de Lean Praktijkdag.
De Lean Praktijkdag is ook prima inzetbaar tijdens opleidingen, als kick off voor een Lean Six Sigma verbetertraject, of voor team building. Neem contact met ons op voor meer informatie over een incompany opleiding.
Om aan deze opleiding mee te doen is geen specifieke vooropleiding vereist. Het is wel van meerwaarde als de deelnemer eerder de GreenBelt Zelfstudie heeft gevolgd.

Wat kun je na de opleiding?
De Lean Praktijkdag laat zien wat de gevolgen zijn van het invoeren van resultaat- en procesgericht werken en welke uitdagingen zich daarbij kunnen voordoen. Thema’s die in de Lean Praktijkdag aan de orde komen zijn klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, afstemming met de klantorganisatie en efficiënt en effectief werken. De Lean Praktijkdag toont het belang van goede afspraken, het doorbreken van eilandvorming, het delen van kennis en een zakelijke dialoog.
Je leert hoe medewerkers actief bij organisatievernieuwingen betrokken kunnen worden, hoe hun competenties ingezet kunnen worden en hoe hen met nieuwe ideeën en oplossingen te laten komen.

Kosten
De opleidingsprijs voor de Lean Praktijkdag bedraagt € 225,00 (excl. BTW). Deze prijs is inclusief alle lesmaterialen, het arrangement, de benodigde literatuur en het Certificaat van Deelname.
Als je je gelijktijdig inschrijft voor de Lean Praktijkdag en de GreenBelt Zelfstudie, betaal je slechts € 125,00 (excl. BTW) voor deelname aan de Lean Praktijkdag.
Als je met meer deelnemers van hetzelfde bedrijf meedoet aan dezelfde opleiding (zelfde dag en locatie), geldt een collegiale korting van 15% over jullie totale opleidingsprijs.

Deze opleiding incompany
Heb je een grotere groep collega’s die deze opleiding willen doen? Het is ook mogelijk deze opleiding incompany in jouw bedrijf te organiseren. Zelfs voor meer groepen tegelijkertijd! Voor een incompany opleidingen maken wij graag een offerte op maat.

Programma

Het programma van Lean Praktijkdag bestaat uit een bedrijfssimulatie. Je werkt bij een verzekeraar met intensief dossierverkeer tussen meerdere afdelingen. Claims van klanten moeten correct en tijdig worden afgehandeld. Al snel blijkt dat het niet goed gaat met het bedrijf. De verliezen lopen op en klanten zijn ontevreden. Aan jou de opdracht hier zo snel mogelijk verandering in te brengen.
Je gaat aan het werk op basis van een businessplan en doet concrete ervaring op. Na elke spelronde worden de resultaten en ervaringen besproken. Wat gebeurde er en waarom, wat vond je daarvan, hoe kan je knelpunten voorkomen en verbeteringen ontwikkelen?
Daarna worden de ervaringen in een algemeen kader geplaatst en getoetst aan de theorie van Lean Six Sigma en verandermanagement. De laatste stap in een ronde is de experimenteerfase. Je maakt afspraken om de resultaten, de samenwerking en de communicatie te verbeteren. Vervolgens start de volgende ronde waarin de nieuwe werkwijze wordt getoetst. Op deze manier worden tijdens de Lean Praktijkdag 5 ronden gespeeld.

Planning

In de komende periode wordt De Lean Praktijkdag gegeven op verschillende plaatsen in Nederland. Er start dus altijd een opleiding bij jou in de buurt!

Agenda

21 mrt
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: 4
13 mei
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: 4
15 jul
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: 4
11 sep
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: 4
30 okt
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: 4
06 dec
Tijd: 09:00-17:00
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: 4


Opleidingslocaties van MKPC
MKPC verzorgt haar opleidingen op 4 vaste opleidingslocaties, verspreid over heel Nederland. Wij verzorgen opleidingen in Den Haag, Zwolle, Utrecht en Eindhoven.

Certificering

Na afloop van De Lean Praktijkdag wordt een Certificaat van Deelname uitgereikt.
Aan deze opleiding is geen examen en officiële certificering verbonden.

Vervolg op deze opleiding
Nadat je kennis hebt gemaakt met Lean Six Sigma tijdens de Lean Praktijkdag, wil je wellicht de volgende stap zetten.
Heb je nog geen GreenBelt opleiding gedaan, dan is de GreenBelt Zelfstudie de geschikte keuze om het theoretisch fundament te leggen onder de praktische ervaring van de Lean Praktijkdag.
Heb je de Lean Praktijkdag gecombineerd met de GreenBelt Zelfstudie, dan kan je je verder professionaliseren door het volgen van de GreenBelt-2-BlackBelt opleiding.