Continue verbeteren is een activiteit! Het vraagt om regelmatig onderhoud aan processen, de organisatiestructuur en de manier van leidinggeven. MKPC helpt bij het monitoren en adviseert over gewenste interventies. Wij komen regelmatig bij u langs om het APK over uw organisatie uit te voeren!

Algemeen

Aan de top blijven is moeilijker dan aan de top komen!
Deze wijsheid geldt niet alleen in de sport, maar ook voor de prestatie van uw bedrijfsprocessen. Niet zelden investeren bedrijven wel in het optimaliseren van hun primaire processen, maar wordt vervolgens onvoldoende aandacht besteed aan het onderhoud ervan! Door veranderende klantwensen, het niet consequent blijven uitvoeren van de verbeterde werkwijze of door wijzigingen in wetgeving of applicaties loopt de prestatie van het proces snel achteruit. Kortom, terug bij af en zonde van alle investeringen!

 

Met de Lean APK® van MKPC voorkomt u deze terugval. In een vast ritme de prestaties van uw bedrijfsprocessen blijvend monitoren. Zo komt u niet alleen aan de top, maar blijft u er ook!

deleanapk

Aanpak

Nadat wij met u uw bedrijfsprocessen hebben verbeterd, spreken wij het onderhoudscontract met uw organisatie af. Het onderhoudscontact van MKPC, de Lean APK®, bestaat uit drie onderdelen:

  1. De review van het verbeterde proces
    Het proces dat wij eerder met u hebben verbeterd, nemen we opnieuw in een korte review onder de loep. We stellen vast of de prestatie van dit proces nog overeenkomt met de doelen die destijds zijn gesteld. Wijkt de huidige prestatie (teveel) af van de norm, dan geven wij inzicht in de oorzaken daarvan.
  2.  De actuele effectiviteit van uw organisatie(onderdeel)
    In de perfecte wereld is een proces continu gelijkmatig aan het produceren en/of een team continu aan het verwerken. De perfecte wereld is echter slechts af en toe zichtbaar. Aan de hand van een checklist en het vaststellen van de Overall Equipment Effectiviness (OEE) of de Total Team Effectiveness (TTE) maken wij de effectiviteit van uw organisatie(onderdeel) helder. Natuurlijk met de mogelijkheden om (verder) te verbeteren!
  3. De eindpresentatie
    Onze bevindingen geven wij u terug in een korte, heldere eindpresentatie. Natuurlijk geven wij u ook advies welke stappen gezet kunnen worden om de gewenste prestatie te bereiken!

Resultaat

In een kort tijdsbestek heeft u zicht op de actuele prestatie van uw processen en de effectiviteit van uw organisatie(onderdeel). Bovendien krijgt u duidelijk inzicht in de verbetermogelijkheden waarmee u aan de slag kunt!
Wat ons betreft houdt het daar niet op. MKPC combineert namelijk graag de Analyse met Implementatie! Dus niet blijven bij de eindpresentatie, maar samen met u van daaruit de mouwen opstropen en zorgen dat de beoogde verbeteringen ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd!

Doelgroep

Wij bieden deze dienst vooral aan voor bedrijven met wie wij eerder een proces hebben verbeterd. Juist om te zorgen dat de bereikte verbeteringen van toen houdbaarheid blijven voor morgen!
Heeft u niet eerder met MKPC uw processen verbeterd, maar wilt u toch gebruik maken van onze unieke aanpak met de Lean APK®? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Praktisch

Het uitvoeren van de Lean APK® is voor iedere organisatie en voor ieder verbeterproject maatwerk! Verschillende kenmerken van uw organisatie (omvang, branche), maar ook de omvang en complexiteit van het bewuste proces bepalen uiteindelijk hoe de Lean APK® voor uw situatie het beste uitgevoerd kan worden.
Dat geldt ook voor de tijd die nodig is om de Lean APK® uit te voeren. Uit ervaring weten we overigens wel dat het uitvoeren van een Lean APK® meestal 1 en 3 dagen in beslag neemt.
Bent u een bestaande relatie van MKPC waarmee wij eerder een verbeterproject hebben uitgevoerd? Voor u brengen wij voor het uitvoeren van de Lean APK®  50% van de gangbare kosten in rekening!
Bent u nog geen relatie van MKPC, dan lichten wij u graag in een (vrijblijvende) kennismaking de mogelijkheden en uw investering toe.